Van marketing consultant tot business coach

Toen ik in mei 2017 Social Balance oprichtte, was het initiële plan om ondernemers te ondersteunen in hun social media strategie. Al snel kwam ik tot de vaststelling dat vele ondernemers er moeite mee hadden om zich zichtbaar te maken op Facebook, op Instagram of via video.


Ik besefte dat er een diepere laag nodig was om ondernemers écht vooruit te helpen. Mijn toolbox aan marketingkennis was niet wat deze ondernemers nodig hadden. Ze gaven bijna allemaal blijk van een gebrek aan zelfvertrouwen, aan zelfinzicht en aan zelfkennis.

 

Vervolgens ging ik op zoek naar een oplossing. Hoe kon ik ondernemers nog meer vooruit helpen, verder dan de grenzen van Facebook en Instagram? Eind 2017 koos ik ervoor om ondernemerscoaching toe te voegen aan het aanbod van Social Balance.


Tot mijn crash in 2018... 

 

Van business coach naar begeleiding van gestresseerde volwassenen

In 2018 kwam ik erachter dat ik zelf nog kampte met onverwerkte traumastukken uit mijn kindertijd. Zowat het hele jaar 2018 heb ik gespendeerd aan het verwerken van mijn eigen traumastukken én aan het uitwerken van mijn boek 'er is niks met jou'.

 

Wat er gebeurt bij traumaverwerking is dat je stilaan tot het besef komt dat je authenticiteit lange tijd verstopt zat onder dik traumastof. Zo ook bij mij. Ik was de weg kwijt. Hoe wilde ik verder met mijn leven? Hoe wilde ik Social Balance verder vormgeven?


In 2019 heb ik besloten om een extra dimensie toe te voegen aan Social Balance. Om mijn kennis, kunde en ervaring op het vlak van trauma uit de kindertijd nog meer te gaan inzetten.

 

Want wat is gebleken in mijn eigen proces? Het was een ware zoektocht om begeleiding te vinden bij het verwerken van mijn ongeheeld trauma. Zelfs in die mate dat menig traumatherapeut - zowel alternatief als traditioneel - mij heeft gehertraumatiseerd.

 

Het is in België en in Nederland schrijnend om vast te stellen hoe weinig kennis, kunde en empathie er voorhanden is wanneer het gaat over begeleiding van volwassenen die ongeheeld chronisch trauma uit de kindertijd met zich meedragen.

 

Er wordt gezwaaid met allerhande titels en diploma's. Ik geef toe: ik was vaak onder de indruk van al deze titels. Tot ik op gesprek ging... En bleek dat de therapeut in kwestie 0% empathie bezat. En laat net nu datgene zijn wat zo belangrijk is bij verwerking van chronisch trauma.

 

Empathie. Iemand die écht naar je luistert. Iemand die niet oordeelt. Iemand die niet met een magische oplossing komt. Want die is er niet. Verwerking van chronisch trauma is hard werken. Een wonderformule bestaat niet.

Wat ik wel ervaar bij mezelf en bij mensen die ik begeleid, is dat een zachte, empathische én deskundige begeleiding verlichting kan brengen. Het gevoel van écht gehoord en gezien te worden, is ontzettend helend ♥


 

Social Balance - Inge Vandecaetsbeek

Ik ben Inge ~ graag begeleid ik jou op weg naar meer balans

Mensen die bij mij komen, brengen vaak onthutsende verhalen met zich mee.
Verhalen van onbegrip, van onmacht, van frustratie, van wanhoop, van stress, van onrust, van onverwerkt trauma.

Hoe komt dat?
Waarom zijn zovele mensen uit balans?

Misschien heb je net als ik vaak te horen gekregen:
‘Wees niet zo verlegen’ 
‘Doe niet zo betweterig’
‘Wees toch niet zo gevoelig’
'Jij hebt geen hulp nodig. Jij kan dat best alleen.' 

Bewust of onbewust begin je dan te denken en te voelen:
‘Er is iets mis met mij. Niemand begrijpt mij. Ik zal het maar alleen oplossen.’

Het gevolg kan zijn dat je blijft twijfelen aan jezelf.
Dat je denkt dat er iets mis is met jou.
Dat je energie begint te lekken.
Dat je uit balans raakt.

En dan komen vragen als:
* gaat dit gevoel ooit nog weg?
* ik heb al zoveel ellende meegemaakt, wie zegt dat geluk voor mij is weggelegd?
* hoe kan ik mij terug rustiger voelen?
* hoe durf ik écht voor mezelf te kiezen?
* hoe kan ik beter grenzen afbakenen?

Het vergt veel moed en durf om voor jezelf te kiezen, om maskers af te werpen, om grenzen te stellen, om te kiezen voor balans, om trauma te verwerken.

Ik weet het.
Na jaren van anderen pleasen, was het absoluut geen sinecure om eindelijk voor mezelf te kiezen, om te kiezen voor balans, om een leven te gaan leiden zoals ik dat wilde.

Om mezelf enkel te omringen met positieve, inspirerende mensen.
Om afstand te nemen van leegzuigende contacten.
Om eindelijk te gaan ondernemen op een manier die bij mij past..
Om onverwerkte traumastukken diepgaand te transformeren.

Van gestresseerde mama naar rustige onderneemster

Maar het is me gelukt ♥ Met (heel) veel vallen en opstaan weliswaar.

Het allerbelangrijkste aan dat hele proces vind ik dat ik rustiger ben geworden, minder gestresseerd.
Een meer ontspannen mama, een rustige partner én een integere, evenwichtige onderneemster.

Betekent dit dat het alle dagen rozengeur en maneschijn is? Nee hoor.
Ook ik heb wel eens mindere dagen.

Het mooie is dat ik dit intussen snel kan keren.

Evenwichtig leven begint bij de basis. Bij de fundamenten van ons bestaan.
Helaas zijn onze fundamenten vaak wankel. Wankel door onbegrip in onze kindertijd, door misbruik, door onverschilligheid, door het miskennen van onze emoties.

Dat betekent echer niet dat we hoeven in te storten.
Zwakke fundamenten kunnen gestut worden.

Graag begeleid ik jou om samen te ontdekken hoe we jouw fundament meer body kunnen geven ~ welke ondersteunende elementen jouw fundament kunnen verstevigen ♥

Je kan me contacteren via dit formulier

In deze blog kan je nog meer lezen over mijn persoonlijke zoektocht.