Van ondernemerscoach tot ervaringsdeskundige trauma

Toen ik in mei 2017 Social Balance oprichtte, was het initiële plan om ondernemers te ondersteunen in hun social media strategie. Al snel kwam ik tot de vaststelling dat vele ondernemers er moeite mee hadden om zich zichtbaar te maken op Facebook, op Instagram, via video. En ik besloot om ondernemers te gaan coachen.


Vervolgens kwam ik tot de vaststelling dat ook coaching niet voldoende was voor de ondernemers die een begeleiding bij mij volgden. Er was een andere laag nodig, een meer diepgaande laag.

 

Als cognitief hoogbegaafde streef ik er telkens naar om het grotere geheel snappen. Ik wilde begrijpen hoe het kwam dat de ondernemers die ik begeleidde weliswaar eventjes vooruit kwamen dankzij coaching, maar niet diepgaand genoeg. Ze kenden telkens een terugval. 

Ik besloot om dieper te gaan graven en om te gaan onderzoeken wat de oorzaak was van het gebrek aan zelfvertrouwen, aan zelfinzicht, aan faalangst, aan uitstelgedrag. Hoe kon ik ondernemers beter begeleiden? Hoe kwam het dat coaching niet volstond? Hoe kwam het dat deze ondernemers tijdelijk vooruit kwamen maar telkens weer een terugval kenden?

 

Mijn crash in 2018

In 2018 ben ik een aantal maanden gecrasht. Ik kwam zelf niet meer vooruit. Mijn onderneming kwam volledig stil te vallen.

Ik kwam erachter dat ik nog kampte met onverwerkte traumastukken uit mijn kindertijd. Zowat het hele jaar 2018 heb ik gespendeerd aan het verwerken van mijn eigen traumastukken, aan de opstart van mijn boek 'er is niks met jou'.

 

Wat er gebeurt bij traumaverwerking is dat je stilaan tot het besef komt dat je authenticiteit lange tijd verstopt zat onder dik traumastof. Zo ook bij mij. Ik was de weg kwijt. Hoe wilde ik verder met mijn leven? Hoe wilde ik Social Balance verder vormgeven?


Opnieuw rechtgeveerd in 2019 
 

In 2019 heb ik besloten om een nieuwe koers te varen met Social Balance. Mijn marketing- en coachingsactiviteiten heb ik stilaan afgebouwd en ik besloot om mij te gaan inzetten als ervaringsdeskundige trauma. Dit is vergelijkbaar met het concept van the Wounded Healer. Een Wounded Healer heeft zijn eigen wonden getransformeerd tot kracht en begeleid van hieruit mensen bij wie de wond nog open ligt.

 

Het was overigens geen sinecure om de stap te zetten naar ervaringsdeskundige. Werken als ervaringsdeskundige staat in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen.

 

Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep waar ik mee werk, vind ik het heel belangrijk dat ik ethisch, gepast én verantwoord te werk ga. Ik volg regelmatig workshops/opleidingen, lees zowat elk traumaboek dat er op de markt komt, ga naar congressen en - het allerbelangrijkste - ik blijf mij afstemmen op de noden van mijn cliënten. Zij zijn uiteindelijk degenen die mij de meest waardevolle informatie aanleveren.

De cliënten waar ik mee werk

Cliënten die bij mij komen voor begeleiding hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken: ze zijn vrijwel altijd hoogbegaafd (vaak beseffen ze dat zelf nog niet) én ze kampen met onverwerkte pijnlijke stukken die dateren uit de vroege kinderjaren. Dit kan gaan om patronen ontstaan door parentificatie (omgekeerde ouder-kind rol), sexual trauma (grensoverschrijdend gedrag, incest, seksueel misbruik), voorwaardelijke liefde van de moeder/vader (the mother wound/the father wound), opgroeien met een narcistische ouder, opgroeien met een verslaafde ouder, opgroeien met een psychisch zieke ouder.

Opgroeien onder pijnlijke omstandigheden gecombineerd met hoogbegaafdheid die niet erkend wordt, leidt meer dan eens tot existentieel trauma. Vele cliënten die bij mij komen, kampen met hun bestaansrecht.

 

Ik geloof niet in toverformules. Bij mij vind je geen een of andere magische oplossing. Die is er namelijk niet. Verwerking van chronisch en complex trauma is immers hard werken. Het is een pad met vallen en opstaan.

 

Waar ik wel heel hard in geloof, is dat heling van trauma mogelijk is. Absoluut, hoe chronisch en complex het ook is. Ik sta vaak versteld hoeveel veerkracht mensen bezitten. En ik geloof heel hard in de kracht van zelfheling. Ons lichaam heeft alles in zich om ons te helen. Vaak is ons lichaam echter even de weg kwijt. Meer dan eens zitten ons verstand en belemmerende overtuigingen ons in de weg.

 

Als je graag wat richting wil, ben je welkom ♥ Ik help je graag verder.

Pleasure in therapy

Momenteel werk ik vooral via gesprekstherapie. Ik pas hiervoor 'Deep listening' toe, écht luisteren. Ik heb gemerkt dat het al erg helend kan zijn voor cliënten indien er iemand is die écht luistert, iemand bij wie ze zich gezien en gehoord voelen. De woorden empathie, compassion, respect, vertrouwen en discretie staan steeds centraal. Maar ook de woorden humor en licht. Hoe zwaar de problematiek ook kan zijn, er is altijd ruimte voor licht. De gerenommeerde traumatherapeut Bessel van der Kolk formuleerde het tijdens het congres Traumasporen (14 juni 2019) als volgt: 'We need more pleasure in therapy'. Ik ben het daar helemaal mee eens. Onderstaand vind je een opgewekte foto van ons beiden :-)

 

Bessel van der Kolk en Inge Vandecaetsbeek

 

Somatic Experiencing
 

Verder integreer ik steeds meer lichaamsgerichte oefeningen. Peter Levine - de oprichter van Somatic Experiencing - is mijn grote voorbeeld hierin. De lichaamsgerichte oefeningen die Peter Levine aanreikt, zijn vaak erg makkelijk. Ik geef graag deze oefeningen mee aan cliënten zodat ze deze thuis kunnen uitvoeren wanneer ze zich eenzaam, angstig of overweldigd voelen.

 

Sjamanistic Healing

In september 2020 ben ik gestart met een opleiding Sjamanistic Healing. Ik heb gekozen voor een opleiding binnen het Inca-sjamanisme. Deze vorm sprak mij het meeste aan omwille van de diepe verbondenheid met Moeder Aarde. De beslissing om deze opleiding te volgen was dubbel: enerzijds voor mijn eigen proces, anderzijds om cliënten nog holistischer te kunnen begeleiden. Met veel liefde geef ik mijn inzichten en kennis door aan mijn cliënten zodat ook zij steeds meer kunnen transformeren tot hun Ware Zelf.


Autonomie bij de cliënt

Mijn werk is geslaagd zodra ik mezelf overbodig heb gemaakt, zodra de cliënt aangeeft: 'Bedankt voor je hulp. Ik kan nu alleen verder.' 


 

Social Balance - Inge Vandecaetsbeek

Ik ben Inge ~ ervaringsdeskundige in hoogbegaafdheid en complex trauma

Mensen die ik begeleid, vertonen meestal een uitdagende mix van nurture en nature.
Ik leg het even uit. Nature / aard : bijna iedereen die bij mij komt, is hoogbegaafd. Nurture  / omgeving: iedereen die bij mij komt, heeft een erg uitdagende kindertijd of jeugd achter de rug.

Wanneer we op jonge leeftijd emotioneel misbruikt zijn, wanneer onze ouders of onze omgeving ons niet voor 'vol' heeft aangezien, wanneer we seksueel misbruikt zijn, emotioneel verwaarloosd, verliezen we het contact met onszelf. We gaan een masker dragen, we verstoppen onze ware aard, we passen ons aan, we durven geen 'nee' zeggen, we hebben veel moeite met grenzen stellen, we lopen leeg.

Het resultaat is dat we op de duur niet meer voelen, niet meer weten wie we werkelijk zijn. Onze authenticiteit raakt steeds meer bedolven onder traumastof. En dat is erg vermoeiend. We raken uit balans, oververmoeid, komen in een burn-out terecht, worden psychisch ziek, worden fysiek ziek, begrijpen onszelf niet meer, gaan twijfelen aan ons bestaansrecht.

Het vergt veel moed en durf om voor jezelf te kiezen, om maskers af te werpen, om grenzen te stellen, om te kiezen voor balans, om trauma te verwerken.

Ik weet het.
Na jaren van anderen pleasen, was het absoluut geen sinecure om eindelijk voor mezelf te kiezen, om te kiezen voor balans, om een leven te gaan leiden zoals ik dat wilde.

Om mezelf te omringen met positieve, inspirerende mensen.
Om een gezonde afstand te nemen van leegzuigende contacten.
Om te gaan leven en werken op een manier die bij mij past.
Om onverwerkte traumastukken diepgaand te transformeren.
Om een ontspannen mama te zijn voor mijn 2 geweldige kinderen.

Van 'successfully adapted' naar mezelf

Maar het is me gelukt ♥ Met (heel) veel vallen en opstaan weliswaar.
Traumastof is steeds meer weggewaaid. Het resultaat is dat ik terug in contact sta met mezelf en met mijn lichaam. Wat een verademing.

Betekent dit dat het alle dagen rozengeur en maneschijn is? Nee hoor.
Ook ik heb wel eens mindere dagen. 

Het mooie is dat ik dit steeds sneller kan keren. Ik voel steeds beter aan wat ik nodig heb, kan beter grenzen stellen, goed voor mezelf zorgen, durf 'nee' te zeggen én ik sta opnieuw in contact met mijn lichaam. Na mijn verleden met eetstoornissen was dat een enorme mijlpaal: terug in contact komen met mijn lichaam.

En al dat moois wens ik jou ook toe.
Het mooiste dat je kan worden, is jezelf ♥

Verdere info omtrent mijn visie en werkwijze kan je hier vinden

In deze blog kan je nog meer lezen over mijn persoonlijke zoektocht.