Oorzaken, gevolgen en oplossingen voor toxische stress.

De aanwezigheid van een liefdevolle volwassene kan toxische stress bij een kind tegengaan

De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gevoerd naar de effecten van ingrijpende ervaringen uit de kindertijd.