Wat er gebeurt op zielsniveau door pleasegedrag

Dit is de vraag die mij het vaakst gesteld wordt. 

Als mannen overweldigd worden door hun emotionele intensiteit

Hoe herken je relationeel ~ hechtingstrauma en hoe kan je het helen?

Hoe het gevoel van 'er is iets mis met mij' geïnternaliseerd wordt door ingrijpende ervaringen

Als je hoog scoort op de ladder van intensiteit & complexiteit kunnen liefdesrelaties een uitdaging vormen

'Intensiteit' en 'complexiteit' als dé belangrijkste kenmerken van hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid

Het verschil tussen trauma bonding en authentieke liefde

Wat hebben soul mates, twin flames & trauma met elkaar gemeen?