Als mannen overweldigd worden door hun emotionele intensiteit

Hoe het gevoel van 'er is iets mis met mij' geïnternaliseerd wordt door ingrijpende ervaringen

Als je hoog scoort op de ladder van intensiteit & complexiteit kunnen liefdesrelaties een uitdaging vormen

'Intensiteit' en 'complexiteit' zijn dé belangrijkste kenmerken van begaafdheid

C-PTSS komt niet voor in de DSM en is bijgevolg amper bekend, ook in de hulpverlening

De combinatie begaafdheid en complex trauma is erg uitdagend, maar ook extreem waardevol

Wat hebben soul mates, twin flames & trauma met elkaar gemeen?

Als andersbegaafde kan existentieel trauma naar binnen sluipen 

Als je als hoogbegaafde volwassene kampt met ontwikkelingstrauma kan je het gevoel krijgen dat er 'iets mis is' met jou