Over traumaheling als 'anders' denkende, anders 'voelende', 'anders' functionerende 

Waardecreatie staat centraal bij ondernemen vanuit vrouwelijke energie

Hoogbegaafdheid wordt vaak foutief gediagnosticeerd als autisme/Asperger. 

Hoe kan je chronisch & complex trauma duurzaam helen?

Hoe je je als hoogbegaafde extreem eenzaam kan voelen

In tijden van #metoo blijft er alsnog een groot taboe omtrent incest hangen

Hoogbegaafdheid is een ontzettend waardevolle eigenschap. Er zijn echter ook aanzienlijk wat uitdagingen.

Zoveel mensen op deze aarde leven niet vanuit hun volle potentieel