Wat er gebeurt op zielsniveau door pleasegedrag

Velen onder ons kampen met het gevoel van 'er is iets mis met mij'. Misschien herken je je hierin.

Over traumaheling als 'anders' denkende, anders 'voelende', 'anders' functionerende 

Waardecreatie staat centraal bij ondernemen vanuit vrouwelijke energie

Hoogbegaafdheid wordt vaak foutief gediagnosticeerd als autisme/Asperger.

Hoe je je als hoogbegaafde extreem eenzaam kan voelen

In tijden van #metoo blijft er alsnog een groot taboe omtrent incest hangen

Zoveel mensen op deze aarde leven niet vanuit hun volle potentieel