Er bestaat nog veel onbegrip & misverstanden omtrent trauma. In onderstaande blogs streef ik ernaar om een licht te werpen op de types trauma die er zijn, hoe je ze kan herkennen en mogelijkheden tot heling. Ik focus mij vooral op ontwikkelingstrauma. 

 

Wat hebben soul mates, twin flames, trauma & spirituele bypass met elkaar gemeen?

Als je als hoogbegaafde volwassene kampt met ontwikkelingstrauma kan je het gevoel krijgen dat er 'iets mis is' met jou

Als andersbegaafde kan existentieel trauma naar binnen sluipen 

Vaak ligt onze ware aard diep verborgen onder traumastof.

De aanwezigheid van een liefdevolle volwassene kan toxische stress bij een kind tegengaan

We zijn het vaak zo gewoon om alles zelf te willen oplossen.

Onlangs zei iemand me 'je doet me denken aan de Wounded Healer'

Trauma verwerken & helen dankzij verbindende relaties

Is het een goed plan om te starten als hoogbegaafde ondernemer?