Er bestaat nog veel onbegrip & misverstanden omtrent trauma. In onderstaande blogs streef ik ernaar om een licht te werpen op de types trauma die er zijn, hoe je ze kan herkennen en mogelijkheden tot heling. Ik focus mij vooral op ontwikkelingstrauma. 

 

In oktober 2020 werd ik geïnterviewd door de Nederlandse dame Paula Smit. 

Wat heeft het Imposter Syndroom te maken met hoogbegaafdheid?

Hoe komt het dat zovele hoogbegaafden zonder werk zitten?

Hoe je als slachtoffer van incest in het Stockholmsyndroom kan verzanden

De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gevoerd naar de effecten van ingrijpende ervaringen uit de kindertijd.

C-PTSS komt niet voor in de DSM en is bijgevolg amper bekend, ook in de hulpverlening

Wat er gebeurt op zielsniveau door pleasegedrag

Dit is de vraag die mij het vaakst gesteld wordt. 

De combinatie hoogbegaafdheid en complex trauma is erg uitdagend, maar ook extreem waardevol