In onderstaande blogs vind je meer over de uitdagingen waar hoogbegaafde ~ neurodiverse mensen mee te maken kunnen krijgen. Des te meer als zij onveilig gehecht zijn opgegroeid.

 

Hoe je als slachtoffer van incest in het Stockholmsyndroom kan verzanden

Wat er gebeurt op zielsniveau door pleasegedrag

Dit is de vraag die mij het vaakst gesteld wordt. 

Hoe herken je relationeel ~ hechtingstrauma en hoe kan je het helen?

Hoe het gevoel van 'er is iets mis met mij' geïnternaliseerd wordt door ingrijpende ervaringen

Als je hoog scoort op de ladder van intensiteit & complexiteit kunnen liefdesrelaties een uitdaging vormen

'Intensiteit' en 'complexiteit' als belangrijke kenmerken van hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid

Het verschil tussen trauma bonding en authentieke liefde

Wat hebben soul mates, twin flames, trauma & spirituele bypass met elkaar gemeen?