In deze blogcategorie kan je heel wat artikelen lezen omtrent hoogbegaafdheid. Deze blogs zijn tot stand gekomen dankzij persoonlijke ervaring, studies en voortvloeiend uit gesprekken met hoogbegaafde mensen die ik begeleid of begeleid heb. Mijn visie is holistisch. Ik streef ernaar om hoogbegaafdheid vanuit zoveel mogelijk perspectieven te benaderen.

 

Hoe kan je een getraumatiseerde spirituele hoogbegaafde geest helen?

Over de beladenheid van de term 'hoogbegaafdheid'

Wat heeft het Imposter Syndroom te maken met hoogbegaafdheid?

Hoe komt het dat zovele hoogbegaafden zonder werk zitten?

Er wordt mij vaak de vraag gesteld wat het verschil is tussen hoogbegaafdheid en hoogintelligentie

Wat is het verband tussen de 7 traditionele chakra's & kenmerken van (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid?

Vele uitzonderlijk begaafde volwassenen met spirituele gaves hebben er moeite mee om hierover te spreken

Aanvullend krijg ik vaak deze vraag: heb ik een diagnose / een test nodig?

De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gevoerd naar de effecten van ingrijpende ervaringen uit de kindertijd.