Werken met trauma als ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundige als Wounded Healer

Carl Gustav Jung noemt het de 'Wounded Healer', geïnspireerd op de Griekse mythe van de centaur Chiron. 

Kort omschreven, is een 'Wounded Healer' iemand die zijn eigen pijn transformeert naar kracht en van hieruit anderen helpt om hun pijn te helen. Modern gesproken, is dat een ervaringsdeskundige. 

Wounded healer waterlily Social Balance
In het klassieke therapielandschap wordt ervaringsdeskundigheid soms meewarig bekeken. Ergens begrijp ik dat. De kans bestaat immers dat een ervaringsdeskundige zijn eigen onverwerkte bewuste of onbewuste pijn gaat projecteren op de persoon met een hulpvraag. Het is in mijn ogen dan ook erg belangrijk dat een ervaringsdeskundige zijn eigen pijn voldoende geheeld heeft. Ik schrijf hier bewust 'voldoende geheeld'. Totale heling is in mijn optiek niet nodig. Littekens mogen er zijn, zolang ze maar voldoende dicht gegroeid zijn. Tenslotte zijn we allemaal mensen. Onze ervaringen maken ons tot wie we zijn. 

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het inzetten van ervaringsdeskundigen absoluut noodzakelijk is wanneer het gaat om hulp verlenen bij verwerking en heling van ontwikkelingstrauma (trauma ontstaan in de kinderjaren) of psychisch trauma op latere leeftijd (bijvoorbeeld trauma ontstaan door emotioneel misbruik).

Een afstandelijke, weinig empathische, weinig verbindende aanpak is niet altijd aanbevolen. Klassiek geschoolde hulpverleners worden vaak opgeleid om therapie te verlenen vanuit een afstandelijke, neutrale houding. Ik wil zo'n houding niet veroordelen. Het is echter niet de manier waarop ik zelf hulp wil verlenen. 

Ik ben grote voorstander van trauma helen vanuit verbinding. Op dat vlak word ik geïnspireerd door mijn leermeester Dr. Gabor Maté. Dr. Maté pleit al jaren voor het behandelen van trauma vanuit verbinding, vanuit compassie, vanuit kwetsbaarheid. Via deze link kom je bij een mooi filmpje van Dr Gabor Maté.

Balans in het werken als ervaringsdeskundige

Er bestaan ook valkuilen voor het werken als ervaringsdeskundige vanuit verbinding: het kan té dichtbij komen, het kan teveel energie kosten. Balans bewaken is cruciaal. Om die reden blijf ik naast mijn werk als ervaringsdeskundige actief op andere vlakken. Als online marketeer, als instructor indoor cycling, als vliegende medewerker in het bedrijfsleven. 

Balans werkt. 

Korte begeleiding

Ik geloof heel hard in het zelfhelend vermogen van ieder van ons. Ik help een stukje op weg, kan inzichten geven, psycho-educatie aanreiken, maar het échte helingswerk kan je zelf ♥ Om die reden maak ik er een punt van om begeleidingen niet té lang te laten lopen.

Een helingsproces van trauma kan je omschrijven in 3 stappen:
1) bewustwording van trauma: je erkent en herkent dat je getroffen bent door trauma
2) verwerken van trauma: je gaat deze bewustwording een plaats geven
3) helen en integreren van trauma: je transformeert de pijn naar iets positief

In het Engels kan je dit benoemen als 'from victim (1) to survivor (2) to thrive (3)'.

Het kost tijd, durf, moed en energie om in fase 3 te geraken. Maar het kan ♥

Let's heal together ♥

Ik zie hierin ook een duidelijke rol voor het collectief: als we trauma durven te benoemen, als we het durven onder ogen zien, als we het durven aangaan, versnelt het collectieve helingsproces. Daar gaan we voor. Samen.

Mijn leermeester Gabor Maté herhaalt het telkens weer: trauma wordt geheeld in & dankzij verbindende relaties ♥

Als je graag een verbindend gesprek met mij wil voeren, kan je mij hier een berichtje sturen