Werken als Wounded Healer

Werken & leven als Wounded Healer

Het concept van de 'Wounded Healer' komt van Carl Gustav Jung en is geïnspireerd op de Griekse mythe van de centaur Chiron. 

Kort omschreven, is een 'Wounded Healer' iemand die zijn eigen pijn transformeert naar kracht en van hieruit anderen helpt om hun pijn te helen. 

Sjamanen worden ook wel eens omschreven als 'Wounded Healers'.

Wounded healer waterlily Social Balance

Het klassieke hulpverlenerslandschap is hier in het Westen nog erg academisch ingericht. Deskundigheid wordt vaak afgemeten in het al dan niet in het bezit zijn van vereiste diploma's.

Ik heb echter meer dan eens ervaren dat waardevolle begeleiding bij complex trauma niet enkel te maken heeft met diploma's. Het heeft veel meer te maken met verbinding, met menselijkheid, met kwetsbaarheid, met compassie, met begrip. In feite het tegenovergestelde van wat klassiek geschoolden vaak leren. Zij leren dat de 'professionele afstand' cruciaal is. Dat staat in mijn optiek haaks op verbinding.

In verbindende traumabegeleiding gaat niet zozeer om 'ik de hulpverlener - jij het slachtoffer', maar om 'ons - wij als mens'.

Wat in mijn ogen cruciaal is, is dat de hulpverlener zijn of haar eigen trauma zelf diep in de ogen heeft durven kijken en het voldoende heeft kunnen helen en transformeren. Ik schrijf hier bewust 'voldoende' helen. Littekens blijven, zolang ze maar voldoende dicht gegroeid zijn en zolang de hulpverlener er zich van bewust is dat die littekens er zijn. Onze ervaringen maken ons tot wie we zijn.

In deze blog vind je meer informatie omtrent mijn eigen helingsproces.

Balans in het werken als Wounded Healer

Ik kies ervoor om naast mijn werk voor Social Balance ook actief te blijven als marketeer en als instructeur Indoor Cycling. Ik hou van die afwisseling. Het houdt me fris, actief en open-minded. Werken met mensen met complex trauma is erg intensief. Een gezond evenwicht vinden, is noodzakelijk.

Trauma specialist Bessel van der Kolk benoemt dat ook zo, dat werken met mensen met trauma erg belastend kan zijn ook al heb je het soms zelf niet in de gaten.

In 2019 heb ik een warm, verbindend gesprekje gehad met Bessel van der Kolk omtrent heling van complex trauma bij hoogbegaafdheid. Onderstaande een vrolijk fotootje van ons beiden 😊

Bessel van der Kolk en Inge Vandecaetsbeek

Begeleiding zolang nodig is

Ik geloof heel hard in het zelfhelend vermogen van ieder van ons. Ik help een stukje op weg, kan ondersteunen in het brengen van inzichten, psycho-educatie aanreiken, werken aan lichaamsbewustwording, maar het échte helingswerk doe je zelf. Om die reden maak ik er een punt van om begeleidingen niet langer te laten duren dan nodig. Wanneer iemand aangeeft dat mijn hulp niet meer nodig is, is dat voor mij een positief teken. 

Het helingsproces bij complex trauma ~ de geboorte van de Wounded Healer

Vaak ziet een helingsproces van complex trauma eruit zoals hieronder besschreven. Hierbij wil ik wel duidelijk aangeven dat het woord 'complex' betekent dat er meerdere lagen van onverwerkt trauma zijn. Dat betekent dat elke laag een eigen helingsproces kan nodig hebben.

Stappen - laag per laag - bij heling van complex trauma:

1) je wordt je ervan bewust dat je (meerdere lagen) onverwerkt trauma met je meedraagt

2) je neemt de beslissing om dat trauma niet langer jouw leven te laten bepalen

3) je gaat op zoek naar hulpbronnen die jou kunnen begeleiden in jouw helingsproces van complex trauma.


Wat voor soort hulpbronnen, wat voor type hulpverlening is persoonlijk. Belangrijk is dat het een type hulpverlening is dat goed aanvoelt voor jou én bij een persoon die goed aanvoelt voor jou. Bij voorkeur bij een Wounded Healer. 

Zelf werk ik ook als Wounded Healer en heb ik ervoor gekozen om in mijn praktijk te werken via psycho-educatie (in kaart brengen van het complex trauma zodat het overzichtelijker en meer behapbaar kan worden), via liefdevolle aanwezigheid, via compassievol luisteren en via energetische & sjamanistische healingen.

Als je graag meer leest over mijn werkwijze, kan dat hier:

Verdere info omtrent mijn visie & werkwijze

4) transformatie: je kan jezelf, je lichaam en hetgeen trauma met jou gedaan heeft, omarmen. Je hebt hetgeen dat met jou gebeurd is ~ dat jou is overkomen accepteren, een plaats gegeven. Het bepaalt niet langer jouw leven in disfunctionele zin.

Het is jou gelukt om jouw pijn te transformeren naar kracht. Nu ben je zelf een Wounded Healer, ook al oefen je dat niet beroepsmatig uit ✨ Je staat nu sterk in je eigen kracht & je kan veel begrip & compassie opbrengen voor mensen die zich zelf nog in hun persoonlijke helingsproces bevinden.

Deze laatste fase kan overigens gepaard gaan met een diepgaand spiritueel ontwaken.

Ontwikkelingstrauma bij hoogbegaafde volwassenen - Social Balance - Wounded Healer

Collectieve heling

Ik zie hierin ook een duidelijke rol voor het collectief: als we trauma durven te benoemen, als we durven staan voor wie we zijn, als we ons helingsproces als collectief gezamenlijk durven aangaan, versnelt het collectieve helingsproces. 

De som is meer dan de optelling van de individuele delen 💕