Werken als Wounded Healer

Werken als Wounded Healer

Het concept van de 'Wounded Healer' komt van Carl Gustav Jung en is geïnspireerd op de Griekse mythe van de centaur Chiron. 

Kort omschreven, is een 'Wounded Healer' iemand die zijn eigen pijn transformeert naar kracht en van hieruit anderen helpt om hun pijn te helen. In terminologie van functies, kan je dat omschrijven als een ervaringsdeskundige. 

Sjamanen worden ook wel eens omschreven als 'Wounded Healers'.

Wounded healer waterlily Social Balance

In het klassieke hulpverlenerslandschap wordt ervaringsdeskundigheid soms argwanend bekeken. Het klassieke hulpverlenerslandschap is hier in het Westen nog erg academisch ingericht. Deskundigheid wordt vaak afgemeten in het al dan niet in het bezit zijn van vereiste diploma's.

Ik heb echter meer dan eens ervaren dat waardevolle begeleiding niks te maken heeft met diploma's. Het heeft alles te maken met verbinding, menselijkheid, kwetsbaarheid, compassie. In feite het tegenovergestelde van wat klassiek geschoolden vaak leren. Zij leren dat de 'professionele afstand' cruciaal is. Dat staat in mijn optiek haaks op verbinding. Het gaat niet langer om 'ik-jij', maar om 'ons'.

Er wordt in deze Lage Landen zelden of nooit de link gelegd tussen trauma en (hoog)begaafdheid. Ik haal mijn kennis en inzichten dan ook vooral uit het buitenland (Canada, US en Zwitserland). En uit mijn eigen proces, uit uitwisselingen met cliënten en uit opleidingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij mijn werk. Opleidingen met een holistische insteek.

Wat in mijn ogen cruciaal is, is dat de hulpverlener zijn of haar eigen trauma zelf diep in de ogen heeft durven kijken en het voldoende heeft kunnen helen en transformeren. Ik schrijf hier bewust 'voldoende' helen. Littekens blijven, zolang ze maar voldoende dicht gegroeid zijn en zolang de hulpverlener er zich van bewust is dat die littekens er zijn. Onze ervaringen maken ons tot wie we zijn.

In deze blog vind je meer informatie omtrent mijn eigen helingsproces.

Balans in mijn werk

Ik kies ervoor om naast mijn werk voor Social Balance ook actief te blijven als trainer voor YouthStart en als instructeur Indoor Cycling. Ik hou van die afwisseling. Het houdt me fris, actief en open-minded.

Ontwikkelingstrauma bij hoogbegaafde volwassenen - Social Balance - Wounded Healer
Begeleiding zolang nodig is

Ik geloof heel hard in het zelfhelend vermogen van ieder van ons. Ik help een stukje op weg, kan ondersteunen in het brengen van inzichten, psycho-educatie aanreiken, maar het échte helingswerk kan je zelf. Om die reden maak ik er een punt van om begeleidingen niet langer te laten duren dan nodig. Wanneer iemand aangeeft dat mijn hulp niet meer nodig is, is dat voor mij een positief teken. 

Transformatieprocessen bij hoogbegaafde mannen en vrouwen

Traumaheling kan je omschrijven als een transformatieproces. Sommigen kiezen ervoor om het een wedergeboorte te noemen.

Het traumahelingsproces bij hoogbegaafde mannen of vrouwen verloopt vrijwel altijd zo:

1) bewustwording van nurture : je erkent en herkent dat je getroffen bent door trauma én wat het met je gedaan heeft
2) bewustwording van nature : je erkent en herkent dat je 'highly gifted' bent ~ hoogbegaafd
3) je gaat deze bewustwording een plaats geven en stilaan integreren : de tijdsduur hiervoor is mede afhankelijk van je omkadering en aanwezige hulpbronnen 
4) transformatie: zodra je je 'nature' en 'nurture' volledig hebt omarmd, ontstaat er heling en transformatie. Het is je gelukt om jouw pijn te transformeren naar kracht ✨

Deze laatste fase gaat vaak gepaard met een diepgaand spiritueel ontwaken.

Intuïtie bij hoogbegaafde volwassenen

 

Collectieve heling

Ik zie hierin ook een duidelijke rol voor het collectief: als we trauma durven te benoemen, als we onze eigen aard volledig omarmen, als we durven staan voor wie we zijn, als we ons helingsproces volledig omarmen, versnelt het collectieve helingsproces. Daar gaan we voor. 

Zelfheling en heling verbinding

Ik ervaar telkens weer opnieuw dat (hoog)begaafde mannen en vrouwen ontzettend veel capaciteiten in zich hebben tot zelfheling. Dit gezegd zijnde, merk ik ook vaak dat jullie soms even de weg kwijt zijn en behoefte hebben aan connectie met een gelijkgestemde. Mocht je dat gevoel hebben, ben je welkom.

Verdere info omtrent mijn visie & werkwijze

Together we can do this