Wat is een Sun Healing ~ Sami Healing?

Wat is de Sun Healing?

Ik heb de Sami Healing vanuit het Inca Sjamanisme de naam Sun Healing meegegeven omdat er tijdens de Sami Healing gewerkt wordt met de lichtenergie van 4 kosmische zonnen. Uit respect voor de Inca-traditie zal ik de naam Sami Healing ook blijven gebruiken. 

Alvorens verder in te gaan op deze mooie healingsvorm, deel ik graag even wat meer achtergrond omtrent het Inca Sjamanisme.

Wat is Inca Sjamanisme?

Het Q'ero of Inca Sjamanisme stamt af uit Peru. Het is een natuurgeneeswijze. De Q'ero indianen zijn directe afstammelingen van de Inca's, ook wel kinderen van de zon genoemd. De Q'ero indianen leven in Peru in de centrale Andes, op 4000-5000 meter hoogte.

Volgens de Q'ero indianen bestaat alles uit levende energie. In hun visie zijn er 2 goddelijke bronnen: de Kawsay Pacha ~ Kosmos ~ en Pachamama ~ Moeder Aarde. 

Er bestaan verschillende stromingen Sjamanisme vanuit alle delen van de wereld. Op een gegeven moment zijn we hier echter steeds meer de connectie met Moeder Natuur, Moeder Aarde, de Kosmos, met oude wijsheden kwijtgeraakt. De ratio heeft het overgenomen, ten nadele van de connectie met ons eigen lichaam, ten nadele van de connectie met de energieën om ons heen.

Ik heb ervoor gekozen om een opleiding tot volgen binnen het Inca Sjamanisme omwille van de sterke verbondenheid met Moeder Aarde, met de Zon en omwille van het feit dat deze vorm zo puur mogelijk bewaard is. De Q'ero indianen hebben immers eeuwenlang afgesloten geleefd van de buitenwereld. Ze zijn erin geslaagd om zich onvindbaar te maken tijdens het Spaanse bewind.

Op het moment dat de ijskappen zijn beginnen smelten, zijn de Q'ero sjamanen - op basis van een profetie - uit de bergen tevoorschijn gekomen (2011). Tegenwoordig reizen Q'ero paqo's meerdere keren per jaar naar Europa en Noord-Amerika om hun kennis en wijsheid over te dragen, om mensen te helen, om inwijdingen te geven, om mensen opnieuw met Moeder Aarde en met de vrouwelijke energie te verbinden. Volgens hen is het dat wat westerse mensen in dit stadium het meeste nodig hebben (bron: www.incasjamanisme.nl)

Sun healing - Sami healing Social Balance Inge Vandecaetsbeek

Hoe werkt een Sun Healing ~ Sami Healing?

Het doel van de Sami Healing is het reinigen van het energieveld. Vaak is ons energieveld verstoord door allerhande factoren.

Tijdens een Sami Healing werken we in verbinding met de 4 zonnen uit de Inca kosmologie: 

☀️ saminchakuy ~ Centrale Zon
☀️ tullunchakuy ~ Venus
☀️ yawarchakuy ~ Orion
☀️ kallpachakuy ~ Mercurius

Omwille van de verbinding met deze 4 zonnen noem ik de Sami Healing de Sun Healing. Zoals ik eerder al schreef, zal ik uit respect voor de Inca-traditie zal ik de naam Sami Healing ook blijven gebruiken. 

De Sami Healing is een hele zachte healingsvorm. Sami staat voor lichte, zuivere energie. De tegenpool van Sami energie is hucha, hetgeen staat voor donkere, zware energie.

Tijdens een Sami Healing werken we met de lichte energie van de zonnen. Zware energie sturen we naar de tweede laag van de aarde.

Wat is het effect van een Sami Healing?

Een Sami Healing is een zachte, lichte healing. De effecten zijn voor iedereen verschillend. Bij mezelf werkt deze healing letterlijk verlichtend. Ik voel me erna lichter, zowel energetisch als lichamelijk als mentaal.

Levensenergie gaat vrijer stromen. Emotionele pijn wordt verzacht. Fysieke klachten nemen af. Twijfels nemen af. Inspiratie neemt toe. 

Hoe lang werkt de Sami Healing door?

Gezien de zachtheid van deze healing kan de Sami Healing regelmatig toegepast worden. Bij mezelf pas ik ze toe zodra ik voel dat er zich opnieuw zwaarte is aan het opbouwen in mijn lichaam. Typisch werkt een Sami Healing een aantal dagen door. 

Aanraking tijdens de Sami Healing Social Balance

Word ik aangeraakt tijdens deze healing?

Sommigen van mijn cliënten hebben - net als ik - een verleden van seksueel misbruik. Dit betekent dat fysieke aanraking (nog) uitdagend kan zijn. We bespreken van tevoren of je graag fysiek wordt aangeraakt of dat ik op de healing vanop een afstand van enkele centimeters uitvoer. 

Word deze healing staand, zittend of liggend uitgevoerd?

Zelf geef ik er de voorkeur aan om deze healing staand uit te voeren. Sommige cliënten kiezen er echter voor om te gaan zitten of liggen. Dat kan. Voor mij is het belangrijkste dat jij je comfortabel voelt.

Wordt er gesproken tijdens de healing?

Het merendeel van mijn cliënten is (cognitief) hoogbegaafd. Een kenmerk van ons is dat wij graag praten, analyseren, redeneren, alles begrijpen :-)

Bij een healingssessie voorzie ik tijd van tevoren en tijd na de effectieve healing om te bespreken en uit te klaren. Tijdens de healing zelf word er niet gebabbeld. De reden hiervoor is dat praten een cognitief proces is. Westerse mensen leven heel erg vanuit cognitie, vanuit verstand. Bij cognitief hoogbegaafden is dit proces nog versterkt. Tijdens de healing krijg je de kans om in stilte naar binnen te keren, om te voelen wat de lichte Sami-energie met jou doet. 

Je kan mij tijdens de healing woorden uit het Quechua horen zeggen. Het Quechua was de belangrijkste voertaal binnen het Inca-rijk. Ik kies ervoor om het Quechua ook te gebruiken tijdens healingen uit respect voor de traditie van de Inca's.

Hoeveel kost een Sun Healing ~ Sami Healing?

Het tarief voor een Sami-healing bedraagt €80/uur. Als we elkaar al eerder hebben gesproken, is een uur voldoende. Indien we elkaar voor het eerst spreken, reken je best op 1,5u. 

Is mijn trauma opgelost na een Sami-healing?

Cliënten waarmee ik werk, kampen nog met chronisch en complex trauma. Voor het oplossen ~ helen van chronisch en complex trauma bestaan geen quick fixes, geen magische toverformules.

Wat ik wel heel sterk merk in mijn eigen helingsproces en in dat bij mijn cliënten, is dat verbinding met de Natuur, dat het reinigen van het energieveld cruciaal is om duurzaam te helen. Zelf noem ik de Zon wel eens mijn beste trauma healer. In dat opzicht kan ik deze Sami Healing alleen maar aanraden als waardevolle aanvulling op jouw traumahelingsproces 🍀

Stuur me hier een mailtje om een afspraak te boeken