Trauma bonding kan als liefde voelen

Trauma bonding kan als liefde aanvoelen. Het kan erg uitdagend zijn om een trauma bond te herkennen, er bewust van te zijn en om eruit te raken. In deze blog geef ik graag meer toelichting en inzichten omtrent het gegeven trauma bonding.

Wat is trauma bonding?

Trauma bonding kan ontstaan wanneer één of beide partners kampen met onverwerkt trauma. En dan vooral wanneer het gaat om onverwerkt hechtingstrauma, in het Engels 'attachment trauma' genoemd.

Dit kan gaan om allerhande type relaties. In dit artikel spits ik mij toe op trauma bonding binnen partnerrelaties.

Onderstaande kenmerken komen vaak voor bij een relatie die start in trauma bonding:

* je bent op slag verliefd
* het voelt als 'it is meant to be' vanaf de allereerste minuut
* jullie zijn geobsedeerd door elkaar
* jullie willen altijd samen zijn
* jullie willen constant versmelten met elkaar
* grenzen vervagen 
* jullie gaan al snel over tot het maken van concrete toekomstplannen
* het voelt alsof jullie elkaars twin flame zijn

Als een relatie zo intens start, is de kans groot dat er trauma bonding in het spel is, ongezond hechtingsgedrag. Beide partners kunnen zo wanhopig op zoek zijn naar liefde, erkenning, geborgenheid en genegenheid dat ze helemaal verblind worden. 

Authentieke liefde daarentegen groeit traag en gestaag.

Een mooi filmpje hieromtrent is dat van Jay Shetty 'If you fall in love too fast': https://www.youtube.com/watch?v=4B0U9RrnqPg

Trauma bonding bij onverwerkt hechtingstrauma

Trauma bonding tussen 'empaths' en 'narcisten'

Als je op Instagram of op Google trauma bonding opzoekt, kom je al snel terecht bij de 'empath' die in een trauma bond terecht komt met de 'narcist'. Het is een gegeven dat mensen die empathisch zijn meer vatbaar zijn voor personen met kenmerken van toxisch narcisme. 

Ervaring en studie leren echter dat trauma bonding ook voorkomt tussen partners die geen toxische kenmerken van narcisme vertonen. Bovendien heeft in mijn visie iedereen kenmerken van narcisme in zich, zeker als we ons als kind miskend hebben gevoeld. Door die wanhopige drang naar liefde en erkenning ontwikkelen we een zekere mate van narcisme.

Dit gezegd zijnde, kan ik wel iedereen aanraden om alert te zijn op het verschil tussen gezond narcisme en toxisch narcisme. Als het voelt dat je in een relatie bent met iemand die toxisch narcisme vertoont: stop de relatie zo snel als je kan.

Gouden regel: blijf uit de strijd met de toxische narcist. Zo'n strijd kan je niet winnen. Focus in plaats daarvan onvoorwaardelijk op het helen van je eigen onverwerkte stukken zodat je volgende keer niet meer in de narcismeval trapt.

Trauma bonding op energetisch vlak

Trauma heeft een sterke aantrekkingskracht, ook energetisch. Voor degenen onder jullie die vertrouwd zijn met de Wet van de Aantrekkingskracht, wel deze wet werkt ook voor de aantrekkingskracht van onverwerkt trauma. Je kan elkaar energetisch aantrekken op onverwerkte pijn. Getroffenen van trauma hebben vaak een 'trauma body' ontwikkeld. Trauma bodies kunnen elkaar letterlijk aantrekken.

Het concept van soul mates & twin flames komt vaak voor bij getroffenen van onverwerkt hechtingstrauma - die al dan niet in een spirituele bypass zitten. Als je meer wil weten over spirituele bypassing, soul mates & twin flames, kan ik je deze blog aanbevelen: https://socialbalance.be/nl/blog/artikel/de-link-tussen-soul-mates-twin-flames-trauma

Trauma bonding bij hoogbegaafde volwassenen met onverwerkt trauma

Een belangrijk kenmerk bij hoogbegaafdheid is intensiteit. Wanneer je als hoogbegaafde in een trauma bond verwikkeld raakt, kan dit erg intens zijn. Het kan letterlijk alle kanten opgaan.

Indien je een zekere mate van trauma geheeld hebt en jouw intuïtie voldoende zuiver is, kan het zo zijn dat jouw intuïtie je aangeeft dat deze relatie niet klopt. Door de intensiteit van jouw karakter, door de zuigkracht van het onverwerkte trauma én/of door de drang om absoluut graag gezien te worden, kan het zijn dat je je intuïtie alsnog negeert en meegaat in de trauma bonding.

Ik heb al voorbeelden gezien - en zelf meegemaakt - van trauma bonding tussen 2 hoogbegaafde volwassenen. Geloof me, dat is erg intens. Het kan erg uitdagend zijn om hieruit te raken.

Trauma bonding tussen hoogbegaafde volwassenen kan geïntensifieerd worden door de herkenning en erkenning van het hoogbegaafde karakter. Je herkent elkaar als het ware op zielsniveau. Het kan voelen als een soort van thuiskomen.

Als hoogbegaafden vormen we een minderheid in de maatschappij. Een relatie met een andere hoogbegaafde volwassene kan op vele vlakken herkenning geven, zeker wanneer je beiden te maken hebt gehad of nog steeds kampt met 'gifted trauma'.  

Betekent trauma bonding dat de relatie geen schijn van kans heeft?

Een relatie die gestart is in een trauma bond kan alsnog gezond worden. Wanneer beide partijen zich ervan bewust zijn dat ze elkaar via trauma bonding hebben aangetrokken én zich er beiden voor willen engageren om hun onverwerkte stukken verder te helen, dan kan zo'n relatie zeker nog slagen.

Ik zeg wel heel bewust: beide partners. Indien slechts één van beide partners voldoende engagement vertoont om onverwerkt trauma te helen, dan heeft zo'n relatie weinig tot geen slagingskans. De kans bestaat dat degene die wel geëngageerd is tot verdere traumaheling over zijn of haar grenzen laat gaan, pleasegedrag gaat vertonen, codependent gedrag gaat vertonen om alsnog de relatie te doen slagen.

Dat is ongezond gedrag.

Trauma helen in een verbindende relatie

Je kan niemand verplichten om trauma te helen. Ieder heeft zijn of haar eigen weg hierin te gaan. Als je partner ervoor kiest om geen verdere stappen te ondernemen in zijn of haar helingsproces kan dat erg pijnlijk zijn voor jou.

Trauma helen via een relatie kan daarentegen ook erg krachtig zijn. Maar nogmaals trauma helen via een relatie werkt echter enkel op voorwaarde dat beide partners voldoende geëngageerd zijn om onverwerkt trauma diepgaand te helen. 

Trauma helen in verbinding kan overigens ook in andere types van relaties. Dat hoeft niet per sé een liefdesrelatie te zijn. Verbindende liefdesrelaties kunnen wel een multipliciferende factor hebben binnen je helingsproces.

In deze blog vind je verdere toelichting omtrent het helen van trauma in verbindende relaties: https://www.socialbalance.be/nl/blog/artikel/wat-de-beste-manier-om-tra…

Welke stappen kan je ondernemen als blijkt dat je in een relatie via trauma bonding zit?

Trauma bonding

Door de enorme zuigkracht van trauma kan het erg zwaar zijn om uit een trauma bond te geraken. De allerbelangrijkste stap is de bewustwording van het gegeven dat je in een relatie via trauma bonding zit.

Dat kan een erg pijnlijke vaststelling zijn. Weet echter dat het een heel krachtig signaal is dat je je ervan bewust bent dat je in een trauma bond zit. Dat betekent dat er verdere bewustwording in je helingsproces is aan het komen.

Belangrijk is om goed af te toetsen of je de relatie nog verder een kans wil geven, of de trauma bonding bespreekbaar is met je partner, of je partner openstaat voor verdere heling van onverwerkt trauma.

Zo ja: go for it 🍀

Indien dit niet zo is: durf onvoorwaardelijk voor jezelf te kiezen. Zoek hulp, praat erover, lees erover, bespreek het met mensen die je vertrouwt, stel gezonde grenzen. 

En - heel belangrijk - wees mild voor jezelf en voor je partner, met goed behoud van gezonde grenzen weliswaar.

Als je graag nog meer leest over partnerrelaties bij intense volwassenen, kan ik je deze blog nog aanbevelen https://socialbalance.be/nl/blog/artikel/liefdesrelaties-tussen-intense-complexe-volwassenen. Hierin vind je ook een aantal richtvragen die je eventueel verdere inzichten kunnen geven.

Als je graag meer inzicht krijgt in een persoonlijk gesprek, kan je mij hiervoor contacteren. Je kan me hiervoor een berichtje sturen via email: inge@socialbalance.be

Ik heb op deze website ook getracht om zo volledig mogelijk te omschrijven op welke manier ik werk. Dat vind je hier:

Verdere info omtrent mijn werkwijze

Together we can do this 🍀