Trauma bonding kan als liefde voelen

Het kan erg uitdagend zijn om een trauma bond te herkennen, er bewust van te zijn en om eruit te raken. Trauma bonding kan immers als diepe, oprechte, wederkerige liefde aanvoelen. In deze blog geef ik graag meer toelichting en inzichten omtrent het gegeven trauma bonding én tips en handvaten om een trauma bond te herkennen, te clearen, te verbreken.

Wat is trauma bonding?

Trauma bonding kan ontstaan wanneer één of beide partners kampen met onverwerkt trauma. En dan vooral wanneer het gaat om onverwerkt hechtingstrauma, in het Engels 'attachment trauma' genoemd.

Dit kan gaan om allerhande type relaties. In dit artikel spits ik mij toe op trauma bonding binnen partnerrelaties.

Onderstaande kenmerken komen vaak voor bij een relatie die start in trauma bonding:

🔸 je bent op slag verliefd
🔸 het voelt als 'it is meant to be' vanaf de allereerste minuut
🔸 jullie zijn geobsedeerd door elkaar
🔸 jullie willen altijd samen zijn
🔸 jullie willen constant versmelten met elkaar
🔸 grenzen vervagen 
🔸 jullie gaan al snel over tot het maken van concrete toekomstplannen
🔸 het voelt alsof jullie elkaars twin flame zijn

Als een relatie zo intens start, is de kans groot dat er trauma bonding in het spel is, ongezond hechtingsgedrag. Beide partners kunnen zo wanhopig op zoek zijn naar liefde, erkenning, geborgenheid en genegenheid dat ze helemaal verblind worden. Vaak trekken dergelijke partners elkaar aan op ongeheelde wondes uit hun kindertijd. Die sterke aantrekking is dan eerder herkenning op onbewust disfunctioneel niveau. Wat ook vaak meespeelt, is aantrekking op chakra's die in disbalans zijn. Vooral Chakra 2 (waarin emoties en seksualiteit huizen) is een befaamd chakra voor trauma bonding.

Authentieke liefde groeit traag en gestaag.

Een mooi filmpje omtrent het stilaan & zachtjes opbouwen van een liefdesrelatie, is dat van Jay Shetty: 'This is why you can't fall in love too fast'

Trauma bonding bij onverwerkt hechtingstrauma

Trauma bonding tussen 'empaths' en 'narcisten'

Als je op Instagram of op Google trauma bonding opzoekt, kom je al snel terecht bij de 'empath' die in een trauma bond terecht komt met de 'narcist'. Het is een gegeven dat mensen die empathisch zijn meer vatbaar zijn voor personen met kenmerken van toxisch narcisme. 

Ervaring en studie leren echter dat trauma bonding ook voorkomt tussen partners die geen toxische kenmerken van narcisme vertonen. Bovendien heeft in mijn visie iedereen bepaalde kenmerken van narcisme in zich, zeker als we ons als kind miskend hebben gevoeld. Door die wanhopige drang naar liefde en erkenning kunnen we een zekere mate van narcisme ontwikkelen. Ik heb een blog geschreven over narcistische kenmerken bij hoogbegaafden. Als jou dat interesseert, kan je deze hier lezen: 'Narcistische trekken bij hoogbegaafden'

Dit gezegd zijnde, kan ik wel iedereen aanraden om alert te zijn op het verschil tussen gezond narcisme en toxisch narcisme. Als het voelt dat je in een relatie bent met iemand die toxisch narcisme vertoont: stop de relatie zo snel als je kan.

Gouden regel: blijf uit de strijd met de toxische narcist. Zo'n strijd kan je niet winnen. Focus in plaats daarvan onvoorwaardelijk op het helen van je eigen onverwerkte stukken zodat je volgende keer niet meer in de narcismeval trapt.

Trauma bonding op energetisch vlak

Trauma heeft een sterke aantrekkingskracht, ook energetisch. Voor degenen onder jullie die vertrouwd zijn met de Wet van de Aantrekkingskracht, wel deze wet werkt ook voor de aantrekkingskracht van onverwerkt trauma. Je kan elkaar energetisch aantrekken op onverwerkte pijn. Getroffenen van trauma hebben vaak een 'trauma body' ontwikkeld. Trauma bodies kunnen elkaar letterlijk aantrekken.

Het concept van soul mates & twin flames komt vaak voor bij getroffenen van onverwerkt hechtingstrauma - die al dan niet in een spirituele bypass zitten. Als je meer wil weten over spirituele bypassing, soul mates & twin flames, kan ik je deze blog aanbevelen: 'De link tussen soul mates, twin flames en trauma'

Spiritual bypassing - gegronde spiritualiteit - social balance

Trauma bonding bij neurodiverse volwassenen met onverwerkt trauma

Een belangrijk kenmerk bij neurodiversiteit (zoals autisme, ad(h)d, hoogbegaafdheid, borderline) is intensiteit. Wanneer je als neurodivergent persoon in een trauma bond verwikkeld raakt, kan dit erg intens zijn. Het kan letterlijk alle kanten opgaan.

Indien je een zekere mate van trauma geheeld hebt en jouw intuïtie voldoende zuiver is, kan het zo zijn dat jouw intuïtie je aangeeft dat deze relatie niet klopt. Door de intensiteit van jouw karakter, door de zuigkracht van het onverwerkte trauma én/of door de drang om absoluut graag gezien te worden, kan het zijn dat je je intuïtie alsnog negeert en dat je meegaat in de trauma bonding.

Ik heb al voorbeelden gezien - en zelf meegemaakt - van trauma bonding tussen 2 neurodivergente volwassenen. Dat kan extreem intens zijn. Het kan erg uitdagend zijn om hieruit te raken.

Trauma bonding tussen neurodivergente volwassenen kan geïntensifieerd worden door de herkenning en erkenning van het 'zich anders voelen', 'anders denken', 'een andere kijk op de wereld hebben'. Je herkent elkaar als het ware op zielsniveau. Het kan voelen als een soort van thuiskomen.

De vraag is echter: wat voelt er vertrouwd aan? Vaak worden 'liefdevolle gelijkenissen' verward met gelijkaardige ongeheelde traumawondes.

Trauma bonding herkennen en clearen Social Balance

Betekent trauma bonding dat de relatie geen schijn van kans heeft?

Een relatie die gestart is in een trauma bond kan alsnog gezond worden. Wanneer beide partijen zich ervan bewust zijn dat ze elkaar via trauma bonding hebben aangetrokken én zich er beiden voor willen engageren om hun onverwerkte stukken verder te helen, dan kan zo'n relatie zeker nog slagen.

Ik zeg wel heel bewust: beide partners. Indien slechts één van beide partners voldoende engagement vertoont om onverwerkt trauma te helen, dan heeft zo'n relatie weinig tot geen slagingskans. De kans bestaat dat degene die wel geëngageerd is tot verdere traumaheling over zijn of haar grenzen laat gaan, pleasegedrag gaat vertonen, codependent gedrag gaat vertonen om alsnog de relatie te doen slagen.

Dat is ongezond gedrag.

Trauma helen in een verbindende relatie

Je kan niemand verplichten om trauma te helen. Ieder heeft zijn of haar eigen weg hierin te gaan. Als je partner ervoor kiest om geen verdere stappen te ondernemen in zijn of haar helingsproces kan dat erg pijnlijk zijn voor jou.

Trauma helen via een relatie kan daarentegen ook erg krachtig zijn. Maar nogmaals trauma helen via een relatie werkt echter enkel op voorwaarde dat beide partners voldoende geëngageerd zijn om onverwerkt trauma diepgaand te helen. 

Trauma helen in verbinding kan overigens ook in andere types van relaties. Dat hoeft niet per sé een liefdesrelatie te zijn. Verbindende liefdesrelaties kunnen wel een multipliciferende factor hebben binnen je helingsproces.

Welke stappen kan je ondernemen als blijkt dat je in een relatie via trauma bonding zit?

Trauma bonding Social Balance

Door de enorme zuigkracht van trauma kan het erg zwaar zijn om uit een trauma bond te geraken. De allerbelangrijkste stap is de bewustwording van het gegeven dat je in een relatie via trauma bonding zit.

Dat kan een erg pijnlijke vaststelling zijn. Weet echter dat het een heel krachtig signaal is dat je je ervan bewust bent dat je in een trauma bond zit. Dat betekent dat er verdere bewustwording in je helingsproces is aan het komen.

Belangrijk is om goed af te toetsen of je de relatie nog verder een kans wil geven, of de trauma bonding bespreekbaar is met je partner, of je partner openstaat voor verdere heling van onverwerkt trauma.

Zo ja: go for it 🍀

Indien dit niet zo is: durf onvoorwaardelijk voor jezelf te kiezen. Zoek hulp, praat erover, lees erover, bespreek het met mensen die je vertrouwt, stel gezonde grenzen. 

En - heel belangrijk - wees mild voor jezelf en voor je partner, met goed behoud van gezonde grenzen weliswaar.

Als je graag nog meer leest over partnerrelaties bij intense volwassenen, kan ik je deze blog nog aanbevelen 'Liefdesrelaties tussen intense & complexe volwassenen'. Hierin vind je ook een aantal richtvragen die je eventueel verdere inzichten kunnen geven.

Tot je ware kern komen - traumaheling Social Balance


Het doorbreken ~ clearen van trauma bonding via holistic shamanic healing

Het kan voorkomen dat een trauma bond zo intens is dat je er enkel kan uitraken door shamanic energy work erbij te halen. Dat heb ik zelf meermaals ervaren in mijn leven. Erover praten op bewust niveau, is dan onvoldoende. Er dienen dan diepere, energetische - vaak onbewuste - lagen 'aangesproken' te worden.

Wanneer een trauma bond niet/onvoldoende is uitgeklaard/verbroken, kan zich dat uiten in allerhande symptomen zelfs nadat de relatie is stopgezet en jullie al een tijdje geen contact meer hebben met elkaar. Symptomen kunnen zijn:
🔸 je denkt nog erg vaak aan hem/haar (mentale level) ook al wil je dat eigenlijk niet meer
🔸 je blijft de afgesprongen relatie analyseren (mentale level)
🔸 je blijft je afvragen wat je anders had kunnen doen; 'wat als ik dit', 'wat als ik dat, ...'
🔸 je blijft met schuldgevoelens rondlopen
🔸 allerhande emoties blijven onverwachts opspelen (emotionele level) bv. bij bepaalde herinneringen, plekken, situaties
🔸 als je hem/haar tegenkomt, reageert je lichaam traumatisch (fight, flight, freeze, dissociate, fawn)
🔸 je voelt hem/haar als het ware 'om je heen hangen' (energetische level)

Zo heb ik al cliënten bij mij gehad die nog disfunctionele energiekoorden ~ trauma bonds hadden met een voormalige partner die al meer dan 10 of zelfs meer dan 20 jaar uit hun leven was. Vooral als er seksuele uitwisseling was tussen jou en je (voormalige) partner kan het doorbreken van een trauma bond erg lastig en uitdagend zijn. Jullie kunnen dan nog trauma bonded zijn via Chakra 2 (het Sacrale Chakra waarin seksualiteit en emoties resideren).

Als je een van bovenstaande symptomen herkent en je wil hier graag diep energetisch mee aan de slag, dan kan je hiervoor terecht bij een shamanic healer. Bij voorkeur iemand die bekend is met cord cutting, chakra & aura clearing, soul retrievalextractions en depossession work én die bekend is met dynamieken van ongeheeld (Westers) trauma. 

Als mijn energie en werkwijze resoneert met jou, kan je ook bij mezelf terecht voor shamanic energy work. Ik combineer shamanic healing zoveel mogelijk met inzichten en technieken uit de moderne, Westerse traumahelingswetenschap. Wat bij mezelf altijd centraal staat, is een diep vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. Moderne wetenschap die ervan uitgaat dat 'er iets mis is' met de cliënt, omarm ik niet.

Als je meer specifieke info wenst omtrent shamanic energy work bij mezelf kan je dat hier vinden:

Shamanic healing bij Inge 
 

Begeleidingen bij Social Balance ~ Inge Vandecaetsbeek