Sterktes & uitdagingen bij hoogbegaafdheid

Wat versta ik onder hoogbegaafdheid?

Als je mij al wat langer volgt of als je al wat hebt rondgesurft op mijn website, dan weet jij allicht dat ik een holistische visie op hoogbegaafdheid hanteer. Voor mij zijn dé belangrijkste kenmerken van hoogbegaafdheid: intensiteit en complexiteit. 

Het hoogbegaafde brein

Naast het gegeven dat wij alles intenser en complexer beleven, is ons brein anders gestructureerd. Dit zorgt ervoor dat hoogbegaafde kinderen bijvoorbeeld op een andere manier informatie opnemen. Bij hoogbegaafde volwassenen zie je dan weer vaak dat ze autodidact zijn. Wij hebben onze eigen manier van studeren, van informatie opnemen, van kennis vergaren. Dit laatste zie je vooral bij hoogbegaafden adolescenten en volwassenen die hoog scoren op intellectuele intensiteit.

Uitdagingen en sterktes bij hoogbegaafdheid


Uitdagingen bij schoolgaande kinderen

Hoewel er de laatste jaren in scholen steeds meer bewustwording komt omtrent hoogbegaafdheid is er gelijk nog veel werk aan de winkel. Vele scholen reageren onwennig wanneer je als ouder het woord 'hoogbegaafdheid' in de mond neemt. Jammer. Deze onwennige reactie komt vaak voort uit onbegrip en uit onwetendheid. 

Sommige scholen zijn open-minded hierin en staan ervoor open om zich verder te verdiepen in het thema. Andere scholen zijn eerder narrow-minded en beschouwen hoogbegaafdheid als een soort van luxe-etiketje.

Zelf heb ik dubbele gevoelens bij scholen die zich specifiek toespitsen op onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Een hoogbegaafd kind is immers nog zoveel meer dan zijn of haar hoogbegaafdheid. Het kan een soort van stigmatisering of afsplitsing opwekken.

Anderzijds zijn dergelijke scholen uiteraard erg onderlegd in het thema hoogbegaafdheid en streven zij ernaar om kinderen in hun school zo goed mogelijk te begeleiden zodat zij deze waardevolle eigenschap ten volle kunnen benutten.

Inclusie als sterkte in het onderwijs

Waar ik erg mooie resultaten zie, is bij scholen die erg begaan zijn met inclusie. Een voorbeeld hiervan in Vlaanderen zijn bijvoorbeeld middelbare scholen die kunstonderwijs aanbieden. Creativiteit, diversiteit, intensiteit, complexiteit zijn immers ook de sleutelwoorden van artiesten in allerhande stromingen. Inclusie is bovendien altijd een goed idee, zowel voor kinderen/teens met hoogbegaafde eigenschappen als voor kinderen/teens die op een andere manier 'anders' zijn.

Uitdagingen als ouder van een intens begaafd kind

Als ouder van een hoogbegaafd kind kan je ook voor heel wat uitdagingen komen te staan. Bijvoorbeeld wanneer het onderwijs niet goed lukt, wanneer je nog moeite hebt met je eigen hoogbegaafdheid, wanneer je een laag energiepeil hebt, wanneer je onvoldoende omringd bent met voedende relaties.

Een krachtige verbinding met je hoogbegaafde kind

Hoe cliché het ook klinkt: je kan pas écht goed voor je kind zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Als ik voor mezelf spreek, durf ik echt wel te stellen dat ik een totaal andere moeder ben geworden sinds ik mijn eigen hoogbegaafdheid heb omarmd en onverwerkt trauma ben gaan helen. Net als vele anders begaafde volwassenen met onverwerkt trauma in hun systeem liep ik constant rond met een onbegrepen gevoel, met het gevoel dat er iets mis was met mij.

Wanneer je met zo'n gevoel rondloopt, sta je als ouder onvoldoende authentiek in het leven. Je hoogbegaafde kind voelt zoiets haarfijn aan. Je maakt zo'n kind of tiener echt niks wijs. Wanneer je daarentegen als authentieke ouder in je kracht staat, ontstaat er een ontzettend krachtige verbinding met je anders begaafde kind In mijn blog 'er is niks mis met jou' kan je meer lezen hieromtrent.

Gelijkgestemde relaties tussen hoogbegaafde volwassenen

Uitdaging met het vinden van gelijkgestemden

Vele van mijn hoogbegaafde cliënten geven aan dat ze zich eenzaam voelen, dat ze geen gelijkgestemden tegenkomen. Omtrent dit topic kan ik kort zijn: zodra je je eigen hoogbegaafdheid gaat omarmen, zodra je voldoende trauma geheeld hebt, zodra je vanuit je volle authenticiteit gaat leven, komen gelijkgestemden vanzelf op je pad. Moeiteloos. Je energetische vibratie is dan namelijk veranderd.

Verbindende partnerrelaties tussen hoogbegaafde adolescenten en volwassenen

Ik stel me die vraag wel vaker: is het als intens begaafde volwassene 'beter' om een relatie aan te gaan met een partner die eveneens intens begaafd is? Wat ik ervaar, is dat het in partnerrelaties waarbij één van beiden intens (hoog)begaafd het cruciaal is dat de ander weet om te gaan met de diepgang, de intensiteit en de complexiteit van zijn of haar partner.

Als beide partners intens begaafd zijn, kunnen er ontzettend krachtige verbindende relaties tot stand komen. Op voorwaarde dat beide partners voldoende trauma geheeld hebben én hun eigen intensiteit en complexiteit voldoende omarmd hebben. Zoniet ontstaat er kans op trauma bonding.

In de blogs 'Wat is de beste manier om trauma te helen' en 'Liefdesrelaties tussen intense & complexe volwassenen' vind je verdere inzichten omtrent verbindende partnerrelaties tussen hoogbegaafde volwassenen.

Verbindende partnerrelaties tussen hoogbegaafde volwassenen Social Balance


Dé grote uitdaging voor hoogbegaafden met ongeheeld trauma: geschikte hulpverlening vinden

Ik zou een gans boek kunnen schrijven met alleen maar verhalen over misdiagnosticering bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Het merendeel van mijn hoogbegaafde cliënten heeft een hele waslijst aan 'stoornissen' opgekleefd gekregen. Persoonlijkheids'stoornissen' als autisme, narcisme, ADHD, borderline, … passeren constant de revue. Naast deze zogenaamde 'stoornissen' komen problematieken als allerhande verslavingen en verstoorde eetpatronen erg vaak voor bij hoogbegaafde volwassenen.

Niet te verwonderen als je bedenkt dat er vroeger totaal geen aandacht was voor hoogbegaafdheid. Bovendien stond het welbevinden van kinderen veel minder centraal in vorige generaties. En - niet te vergeten - er heerst nog ontzettend veel ongeheeld collectief (oorlogs)trauma in onze contreien.

Dit gegeven - gecombineerd met tekort schietende onbewustheid omtrent de waardevolle eigenschappen van hoogbegaafdheid en onbewustheid omtrent heersende traumadynamieken - maakt dat geschikte hulp vinden als hoogbegaafde volwassene met ongeheeld (ontwikkelings)trauma een zéér uitdagende zoektocht kan worden.

Hoogbegaafdheid als kracht bij het helen van onverwerkt trauma

Het is gelukkig niet enkel kommer en kwel. Zo komt er druppelsgewijs verdere bewustwording omtrent hoogbegaafdheid én verdere bewustwording omtrent chronisch en complex trauma. De Lage Landen worden stilletjes aan wakker.

En een heel groot voordeel: hoogbegaafde volwassenen met ongeheeld trauma kunnen hun intensiteit ten goede keren. Vaak hebben zij een ontzettend hoge veerkracht en een ontzettend hoog doorzettingsvermogen. We do not give up.

Wat ik verder ervaar, is dat hoogbegaafde volwassenen onverwerkt trauma diepgaand willen helen. En dat is mooi. De doorsnee volwassene is hier niet mee bezig. 

Zelf geloof ik heel erg in de helende krachten van Moeder Natuur. De Natuur heeft alles in zich om ons te helen. Ik verbind mij steeds diepgaander met de Natuur, zoals met de Zon, de Maan, stenen, bloemen, bomen, vogels. Als je weer dichter in contact staat met je eigen natuur, kom je ook weer dichter tot Moeder Natuur.

Mijn verdieping in sjamanisme sluit hier mooi op aan. Sjamanen belichamen voor mij 'wijze traumahelers'. Sjamanen staan in heel nauw contact met de natuur en ze hebben erg veel collectief trauma meegemaakt. Het is hun gelukt om dit te overwinnen dankzij hun wijsheid, hun verbinding met Moeder Natuur en hun kennis van energie. 

Traumaheling als levenslang proces Social Balance

Als je voelt dat je hulp kan gebruiken in het verder omarmen van je helingsproces en/of van je hoogbegaafdheid, ben je welkom. 

Verdere info omtrent mijn werkwijze

Together we can do this 🍀