Spiritueel trauma bij uitzonderlijke begaafdheid

Alvorens een antwoord te formuleren op de vraag: 'hoe doe je dat, het helen van een getraumatiseerde spirituele hoogbegaafde geest?' wil ik eerst wat dieper ingaan op:

🌿 wat is een spirituele hoogbegaafde geest?
🌿 hoe komt het dat deze zo vaak getraumatiseerd worden?
🌿 wat zijn de types van intelligentie?

Intelligenties hoogbegaafdheid Gardner Social Balance

Laat me beginnen met: wat zijn de types van intelligentie

Allereerst wil ik hier poneren dat het brein een magisch iets is. Een veld waarvan de mensheid nog maar een fractie afweet. Dit gezegd zijnde zijn er al vele verdienstelijke pogingen geweest om het brein in kaart te brengen. Een man die een waardevolle poging gewaagd heeft om intelligentie breder te definiëren dan standaard IQ is Howard Gardner. Indien je vertrouwd bent met hoogbegaafdheid ben je zijn theorie allicht al vaker tegengekomen. Hoewel Gardner veel kritiek heeft gekregen op zijn theorie vind ik zijn theorie van de meervoudige intelligentie een ontzettend waardevol uitgangspunt.

Howard Gardner begon initieel met het definiëren van 7 soorten intelligenties. Later heeft hij er een 8e en een 9e aan toegevoegd. In deze blog voeg ik nog een 10e toe. Deze 10e intelligentie heeft Gardner niet toegevoegd, allicht omdat hij dan téveel kritiek over zich heen zou krijgen in rationele kringen. Zelf heb ik hier geen last van. Dat is voordeel van onafhankelijk te kunnen werken. Ik som ze even alle 10 voor jullie op, met diepe dankbaarheid aan Howard Gardner voor het voorwerk 🙏

1) verbale intelligentie: betrekking op lezen, schrijven, gesproken woorden begrijpen
2) logisch-mathematische intelligentie: betrekking op logisch redeneren, wiskundige problemen oplossen
3) ruimtelijke intelligentie: ruimtelijk inzicht, gevoel voor richting
4) muzikale intelligentie: zingen, muziekinstrument bespelen
5) lichamelijke intelligentie: dansen, sporten, lichamelijk uitdrukken
6) interpersoonlijke intelligentie: sociale vaardigheden, emotionele intelligentie naar anderen toe
7) intrapersoonlijke intelligentie: zichzelf begrijpen, diepe zelfreflectie, innerlijke transformatieprocessen aangaan

Intelligenties Gardner Social Balance

Dit waren de eerste intelligenties die Howard Gardner defineerde. Daar kon de Westerse rationele gemeenschap nog enigszins mee leven. En toen voegde Gardner nummer 8 toe:

8) naturalistische intelligentie: het kunnen lezen en begrijpen van de natuur

Die 8e intelligentie vond de toenmalige rationele gemeenschap moeilijk te vatten. Toch worden de intelligenties van 1 tot en met 8 meestal meegenomen wanneer er gewerkt wordt met het model van Gardner. Hij heeft echter nog een 9e gedefinieerd:

9) existentiële intelligentie: inzicht in existentiële vraagstukken zoals: 'Waarom leven wij', 'Wat gebeurt er na de dood'

Ik ben er vrijwel zeker van dat Howard Gardner intelligentie nummer 10 ook heel sterk op het vizier had. Helaas heeft hij deze niet toegevoegd aan zijn model. Mocht hij dat wel gedaan hebben, had dat een slok op de borrel gescheeld voor de spiritueel hoogbegaafden onder ons. Nummer 10 is namelijk:

10) spirituele intelligentie: het paranormaal begaafd zijn, ijzersterke intuïtie vertonen, kunnen intunen op het collectieve veld

In mijn blog 'Door het leven gaan als intens begaafde man~vrouw' kan je lezen dat ik de theorie van Dabrowski ook heb uitgebreid met existentiële en spirituele intensiteit. Ik kan daar echt niet omheen. Ik heb intussen honderden (uitzonderlijk) hoogbegaafde adolescenten en volwassenen begeleid die eveneens een sterke intelligentie ~ intensiteit vertonen op existentieel en spiritueel vlak. Hoogbegaafden die eveneens hoog scoren op spirituele intelligentie zijn helaas degenen die vaak op 2 fronten uit de boot vallen:
🌿 in spirituele kringen vinden ze ons meestal te cognitief, 'we denken teveel'
🌿 in hoogbegaafde kringen weten ze geen blijf met onze paranormale gaves en inzichten

Zo krijg ik mensen in mijn praktijk binnen die micro-trauma's oplopen in spirituele kringen én die micro-trauma's oplopen in hoogbegaafde communities. Het heeft even geduurd vooraleer ik in de gaten had hoe het kwam dat de hoogbegaafde volwassenen die ik begeleid zich voldoende ongezien voelden in de typische hulpverlening voor hoogbegaafden. Intussen is mij dat helemaal helder: vaak durven/kunnen/mogen ze er hun spirituele intelligentie niet uiten. En ja, als dat onderdeel is van jouw wezen en dat mag er niet zijn, dan word je alweer niet in je volle authenticiteit gezien. Zucht...

Spiritueel trauma helen bij hoogbegaafdheid

En zo heb ik meteen het antwoord geformuleerd op de vragen:

Wat is een spiritueel hoogbegaafde geest?
Hoe komt het dat deze zo vaak getraumatiseerd wordt in onze huidige Westerse maatschappij?

Wanneer ik het heb over een spiritueel hoogbegaafde geest dan bedoel ik daarmee een cognitief hoogbegaafde persoon die eveneens een hoge spirituele intelligentie vertoont. Indien deze persoon bovendien een bovengemiddeld IQ heeft, een sterke drang heeft naar verbanden en linken leggen, een fijngevoelig zenuwstelsel vertoont, informatie op een erg specifieke manier verwerkt dan kan je spreken van wat ik noem een 'uitzonderlijk hoogbegaafde'. In mijn holistische visie gaat uitzonderlijke hoogbegaafdheid veel verder dan een hoge score op IQ. EQ en SQ spelen in mijn visie een even prominente rol dan IQ.

We leven in een maatschappij waar er sowieso nog erg veel trauma heerst. Uitzonderlijk hoogbegaafden die hoog scoren op de intelligenties existentieel, spiritueel, intrapersoonlijk en interpersoonlijk zijn vaak degenen die trauma's opentrekken. Het zijn de truth tellers van deze wereld, degenen die aan sterke persoonlijke groei werken, die diepgaande transformatieprocessen aangaan. Wanneer zij hulp zoeken en terecht komen in kringen van hulpverlening waar er weinig kennis is van trauma, weinig kennis van hoogbegaafdheid, waarin er nog veel onbewust trauma speelt, dan worden zij meer dan ooit gehertraumatiseerd. Zeker indien zij nog niet cq niet meer op hun intuïtie durven te vertrouwen. Dat zijn dan degenen die mij aangeven: 'ik voelde van in het begin dat er iets niet klopte'. Als ik dan vervolgens verder inzoom, dan komen we vaak op het gegeven dat ze dat gevoel niet durfden te volgen, dat er geen ruimte was voor eigen inbreng, dat anderen het voor hen probeerden in te vullen waardoor ze hun eigen gevoel weer gingen wegstoppen. Zo werken helingsprocessen echter niet: heling ontstaat wanneer alles er mag zijn, wanneer eigen inbreng gestimuleerd wordt, wanneer eigen intuïtie weer vanonder het traumastof kan gehaald worden, wanneer er oordeelloos geluisterd wordt, wanneer zowel lichaam, geest als ziel mogen meedoen, wanneer er op alle lagen (emotioneel, mentaal, spiritueel, energetisch, lichamelijk) heling kan optreden.

Helen via the shaman's mind én shadow work

De meest wonderbaarlijke resultaten bij het helen van een getraumatiseerde spiritueel uitzonderlijk begaafd persoon zie ik wanneer deze ook aan shadow work gaat doen én een shaman's mind gaat cultiveren.

Shadow work is erg uitdagend: het nodigt ons uit om tot in de donkerste kamers van onze ziel te duiken. Wat we daar tegenkomen, is vaak niet zo fraai. Wanneer we onze schaduwzijde echter in het donker laten, gaan we enorm disfunctioneel gedrag vertonen zoals bijvoorbeeld narcisme of codependentie. Meer dan eens komen mensen bij mij in begeleiding die het continu hebben over de schaduwkanten van de ander. Ik maak hen er dan attent op dat ik hun gevoelens wil valideren wat disfunctioneel gedrag van de ander teweeg heeft gebracht, maar vervolgens ga ik over tot de orde van de dag: en hoe zit het met onze eigen schaduwkant?

Carl Gustav Jung heeft veel waardevol werk verricht op het vlak van schaduwwerk. Hij beweerde echter dat wij onze eigen schaduw niet onder ogen konden zien. Daar ben ik het niet mee eens. Dat kan wel: via het cultiveren van een shaman's mind. Een shaman's mind is een mind die ontdaan is van zoveel mogelijk belemmerende overtuigen. Het is een mind die zich de techniek van shamanic journeying heeft eigen gemaakt. In een shamanic journey kan een shaman's mind enorm waardevolle inzichten krijgen in zijn eigen schaduwkant. Spirit helpers allerhande geven hierbij inzichten. Inzichten die licht werpen op donkere stukken binnen het onderbewuste. Zodra er licht wordt geworpen op donker kan het geheeld worden.

Schaduwwerk sjamanisme Social Balance

Ik kan mij voorstellen dat een aantal termen die ik hierboven beschrijf misschien vrij nieuw zijn voor je. Er is bij het schrijven van deze blog (2022) nog niet veel bewustzijn omtrent een shaman's mind, omtrent spirituele hoogbegaafheid, omtrent gifted trauma (trauma dat hoogbegaafden oplopen door miskenning van hun hoogbegaafdheid). Nog veel werk aan de winkel op dat vlak. 

Als je je herkent in bovenstaande en je worstelt ermee om je leven in balans te krijgen, om vervullend werk te vinden, om een zinvol bestaan te leiden, om in jouw unieke gaves te geloven, om jouw unieke talenten in de wereld te zetten, ben je altijd welkom voor een gesprek met mij.

Trauma helen via sjamanisme Social Balance

Als je - net als ik - geïntrigeerd bent door de shaman's mind, door shamanic healing, door shamanic journeying dan kan een introductie tot sjamanisme misschien iets voor jou zijn. Ik organiseer regelmatig webinars of 2-daagses omtrent sjamanisme. Die data kan je hier vinden: Overzicht van activiteiten van Social Balance.

Als je voelt dat je erg ver verwijderd bent van jouw essentie, dan kan een diepgaand Shamanic Healing traject een optie zijn. In zo'n traject werken we 1 op 1 via diepe shamanic healing. In zo'n traject gaan we tot de kern. Oneigenlijke energieën worden uit jouw veld verwijderd, afgesplitste stukken ziel worden teruggehaald. De voorwaarde hiervoor is dat je bereid bent om eveneens aan schaduwwerk te doen. Het goede nieuws is dat we bij een Shamanic Healing traject jouw eigen spirit helpers mee inroepen. Dat scheelt een hoop. We hoeven het niet allemaal alleen te doen. Spirit helpers kunnen verlichting brengen in diepgaande processen. Een wonderbaarlijk resultaat dat ik vaak zie: 
🌿 de relatie met onszelf verbetert
🌿 de relatie met anderen verbetert
🌿 de relatie ten opzichte van Moeder Natuur verbetert
🌿 we komen weer in contact met onze niet-menselijke hulp

Together we can do this 💜