Soul Retrieval bij symptomen van c-ptss

In de moderne traumawetenschap komt er stilaan meer animo omtrent de symptomen die horen bij c-ptss (complexe post traumatische stress stoornis). Hoewel vooruitstrevende traumatherapeuten, psychologen, psychiaters erg hun best doen om een antwoord te bieden op hoe c-ptss geheeld kan worden, hechten zij vaak veel te weinig belang aan dit: wat heeft de traumatische gebeurtenis, het traumatisch opgroeien veroorzaakt op zielsniveau. 

Indien je graag uitgebreid wil lezen over c-ptss kan dit op deze blog: 'Herkennen, verwerken en helen van c-ptss'

Deze blog gaat specifiek over het helen van c-ptss op zielsniveau. Verder heb ik ook een blog eschreven omtrent zielsverlies door pleasegedrag. Deze blog kan je hier lezen: 'Als je jezelf niet meer herkent in de spiegel'.

Soul retrieval Social Balance

Wat meestal heel erg is aangewezen bij helingsprocessen van complex trauma, dat is een benadering van traumaheling vanuit verschillende invalshoeken, zowel vanuit wetenschappelijke hoek als vanuit de hoek van aloude wijsheden zoals het sjamanisme. Sjamanisme bestaat al meer dan 40 000 tot 100 000 jaar. Het wordt beschouwd als de oudste spirituele stroming. Voor mezelf representeren sjamanen aloude, wijze trauma healers.

Als je soul loss (zielsverlies) vanuit wetenschappelijke hoek bekijkt, dan komen vele symptomen van soul loss overeen met symptomen die horen bij dissociatie. Dissociatie betekent: het gevoel hebben niet écht aanwezig te zijn, ongegrond zijn, weinig contact met je lichaam hebben, duizelig zijn, je versuft voelen, problemen hebben met je geheugen, problemen hebben met concentratie, je niet aanwezig/welkom voelen op Planeet Aarde.

Soul retrieval Social Balance - aura healing

Vanuit sjamanistisch perspectief kunnen al deze symptomen kenmerkend zijn voor soul loss. Het verliezen van zielsdelen kan gebeuren indien een gebeurtenis zo traumatisch/overweldigend is, dat zielsdelen er als het ware voor kiezen om het fysieke lichaam te verlaten. Dat verklaart waarom mensen die getroffen zijn door trauma vaak weinig tot geen connectie met hun lichaam voelen. Bij mezelf heeft soul loss/dissociatie zich vertaald in een totaal verstoorde verstandhouding met mijn lichaam. 

Indien de traumatische gebeurtenis erg heftig was - zoals bijvoorbeeld bij incest waarbij het kind vaak onmogelijk kan verwerken/plaatsen waarom een familielid het misbruikt - is er vaak sprake van 'severe soul loss'. Met andere woorden meerdere zielsdelen gaan verloren. Dat gebeurt vooral wanneer is sprake is van incest dat herhaaldelijk heeft plaats gevonden. Getroffenen van incest zijn vaak degenen die dergelijk zwaar zielsverlies hebben geleden dat ze de essentie met hun ziel, met hun spirituele wezen verliezen. Concreet kan zich dat uiten in het zich niet meer herinneren van de feiten van incest. Wat bij dergelijke getroffenen ook vaak gebeurt dat is dat ze helemaal vanuit hun hoofd gaan leven. Gevoelens worden afgesloten. Praattherapie helpt dan niet voldoende. Lichaamsgerichte therapie kan soelaas brengen, maar indien er ook sprake is van soul loss dient er ook op zielsniveau gewerkt te worden. 

Gelukkig, gelukkig, gelukkig weten sjamanen al eeuwenlang dat verloren zielsdelen teruggehaald kunnen worden. Zo'n proces heet dan 'Soul Retrieval'. Als je hier graag meer over leest, kan ik je het boek 'Soul Retrieval' van Sandra Ingerman aanraden.

Indien je je voldoende veilig voelt om een ritueel van soul retrieval bij mezelf te laten uitvoeren ben je welkom. Gezien ervaring mij leert dat soul loss vaak geen op zichzelf staand gegeven is (vaak is er ook sprake van intrusie, power loss, chakra & aura imbalance), werk ik bij voorkeur met een Shamanic Healing traject. In zo'n traject begeleid ik jou 3 maanden lang waarbij ik analyseer ~ een spirituele diagnose stel om te bepalen waar er behoefte aan is (zoals extractie, depossession, soul retrieval, power animal retrieval, chakra balancing).

Meer informatie omtrent een Shamanic Healing traject kan je hier vinden:

Shamanic Healing traject