Shamanic Extraction & Depossession

Over intrusie, extractie & transformatie van oneigenlijke energie

Het zou kunnen dat de termen 'shamanic extraction', 'verwijderen van oneigenlijke energieën', 'depossession' wat 'spooky' klinken voor jou als lezer. Dat is vaak zo. Vooraleer ik mij verdiept had in sjamanisme had ik zelf een verkeerd beeld hierover. Bij het verwijderen van oneigenlijke energieën dacht ik spontaan aan taferelen uit horrorfilms waar ik als kind nachtmerries over had.

Intussen kan ik jullie met een gerust hart schrijven dat het verwijderen ~ balanceren van oneigenlijke energieën eigenlijk kan gezien worden als een compassievolle, balancerende actie. Energieën die zich onterecht zijn gaan vasthechten aan het energetische, mentale, emotionele of fysieke lichaam van een persoon horen daar niet thuis. Dat kan voor veel ellende zorgen. Ellende voor de gastheer waar de oneigenlijke energie zich heeft genesteld, maar soms ook voor de gast zelf. Dat laatste speelt vooral indien de gast van menselijke aard is.

Intrusie, extractie en transformatie van oneigenlijke energie

Oneigenlijke energieën kunnen van allerhande aard zijn, menselijke vorm en niet-menselijke vorm. Indien menselijke vorm kan het zijn dat de persoon fysiek nog leeft of fysiek overleden is maar niet is overgegaan naar de zachte, lichte zielswereld. 

Invoelen waar oneigenlijke energie zich bevindt & zachtjes én veilig verwijderen

Ik heb de gave om in te voelen of er oneigenlijke energie aanwezig is bij een persoon. Wanneer iemand komt voor bijvoorbeeld een Flower Healing of een Chakra Healing, zal ik altijd eerst scannen of het energieveld zuiver is. Zo ja kan ik overgaan tot de healing. Indien niet zal ik dat eerst aangeven aan de cliënt en afstemmen of deze openstaat voor een extractie. Een extractie betekent dat we oneigenlijke energie bij de persoon gaan weghalen. Ik maak hiervoor gebruik van extractiestenen en wordt hierin ondersteund door beschermende energieën allerhande. Dat laatste is nodig om te voorkomen dat bepaalde energieën overgaan naar mezelf of naar de ruimte waarin we ons begeven. Meestal bevindt de oneigenlijke energie zich in de buitenste auralaag, het emotionele veld of het mentale veld. Het gebeurt ook dat een oneigenlijke energie zich genesteld heeft in het fysieke lichaam van een persoon. In dat geval is het moeilijker om de energie te verwijderen gezien de hogere densiteit van het fysieke lichaam. Tegelijkertijd geven extracties uit het fysieke lichaam vaak de meest opmerkelijke resultaten na verwijdering. Cliënten geven mij dan vaak terug dat ze zich een stuk 'lichter' voelen. Vervolgens gebeurt er een herbalancering. De ruimte die is ontstaan door het weghalen van de oneigenlijke energie kan opgevuld worden door lichtere energie óf bestaande energieën gaan zich herbalanceren.

Tarief voor een individuele sessie

Het tarief voor een individuele sessie voor extractie en/of depossession bedraagt €180 waarbij er een maximum duur van 1,5u is. Indien de cliënt na afloop van het ritueel langer wil blijven voor nabespreking en er is ruimte voor in mijn agenda, dan komt er €60 per half uur bij.

Vastleggen van een individuele sessie

Om een individuele sessie vast te leggen, kan je mij best mailen:

Mail naar Inge

Shamanic Healing traject

Sinds 2022 bied ik eveneens een Shamanic Healing traject aan. Het traject bestaat uit 3 fysieke sessies + 1 opvolgsessie online.

Bij een eerste ontmoeting voer ik een shamanic scan ~ een spirituele diagnose uit. Ik ga dan na wat er op dat ogenblik het meeste nodig is. Dat kan een shamanic act allerhande zijn: een extractie, een depossession (overleden ziel die is blijven kleven), een balancering, een soul retrieval, een flower healing, een chakra healing, een aura healing. Ik laat mij hierin leiden door de klacht van de cliënt (wijst op disbalans), het inzicht en invoelen van mezelf én de begeleiding van mijn spirit helpers. 

Het tarief voor een Shamanic Healing traject bedraagt €980. In deze prijs zitten een aantal ondersteunende producten inbegrepen. Hetgeen nodig is voor diepgaande heling & balancering van de cliënt wordt aangereikt 🌿

Als je graag zo'n traject wil boeken, kan dat hier: 

Shamanic Healing traject

Zodra ik jouw boeking heb ontvangen, ontvang je van mij een email waarin we samen data en verdere details afstemmen.