Samen oorlogstrauma helen

HEALING TOGETHER
 
Message on November 11, 2019

Op deze speciale dag 11:11 wil ik graag wat delen over collectief trauma. Er begint stilaan meer bewustwording te komen omtrent individueel trauma. Over collectief trauma wordt echter nog maar erg weinig geschreven en/of gesproken in deze lage landen.

Ik schrijf vaak over trauma om verdere bewustwording te creëren.
Helen van trauma begint immers met bewustwording. Dat is stap 1. Verdere bewustwording omtrent individueel trauma, omtrent transgenerationeel trauma, omtrent collectief oorlogstrauma. Trauma kan immers geheeld worden. Ik ben daarvan overtuigd. Maar enkel in volle bewustwording.

Wanneer ik spreek over individueel trauma dan is dat in de brede zin van het woord, zoals daar zijn acuut trauma (oorlogssituaties, auto-ongeval, operaties, eenmalig seksueel misbruik, verlies) en chronisch & complex trauma (ontwikkelingstrauma, gifted trauma (miskenning van hoogbegaafdheid), sexual trauma, hechtingstrauma, geboortetrauma).

En dan is er nog onopgelost collectief oorlogstrauma. Terwijl er hier in Europa nog maar weinig wordt gedeeld omtrent de echte impact van onopgelost individueel trauma, wordt er al helemaal niet gesproken of geschreven over ons collectief oorlogstrauma. En dat terwijl collectief oorlogstrauma nog erg heerst binnen vele Europese landen.

Healing war trauma together
Na het einde van WO I en WO II werd er niet gesproken over hoe mensen zich 'echt' voelden, over well-being, over mentale gezondheid. We waren te druk bezig met structurele heropbouw, met materiële kwesties.

Er is echter 1 aspect aan trauma dat je misschien nog niet weet, maar dat effectief zo is:
TRAUMA LAAT ZICH NIET ONDERDRUKKEN

Noch individueel trauma, noch collectief trauma.

Wanneer individueel trauma bijvoorbeeld niet of onvoldoende geheeld wordt, komt het telkens weer opnieuw naar boven in de vorm van ('onverklaarbare') ziektes, psychische ziektes, verslavingsproblematieken, eetstoornissen, vertekend zelfbeeld, in ongepast menselijk gedrag, in persoonlijkheidsstoornissen. Wanneer individueel trauma niet wordt opgelost, wordt het transgenerationeel. Het gaat over van generatie op generatie.

Er is echter goed nieuws: ongeheeld trauma kan getransformeerd worden ☀️ Wanneer je ongeheeld individueel trauma gaat transformeren, komt er een ongeziene positieve kracht vrij. Je komt opnieuw in verbinding met je Authentieke Zelf, opnieuw in diepe verbinding met anderen, opnieuw in verbinding met Moeder Natuur.

En daar ligt ook de sleutel naar heling van collectief oorlogstrauma. Ik ben er sterk van overtuigd dat we in collectieve groepssessies ongeheeld oorlogstrauma verder kunnen helen, in diepe verbinding met elkaar. Maar dan op voorwaarde dat er voldoende individueel trauma is geheeld. Indien er immers onvoldoende individueel trauma is geheeld, kan er binnen een groep geen echte, diepgaande connectie ontstaan. Verbinding binnen een groep, verbinding met anderen kan pas zodra er een voldoende diepe verbinding is met jezelf.

Ik omschrijf dat als: 'Healing the World starts with healing Yourself' ?

En dan volgt de vraag: 'hoe doe ik dat? Onverwerkt trauma helen?'

Wel, zoals ik al schreef, begint het bij bewustwording. Je bewust worden van het feit dat er nog ongeheeld trauma in je lichaam en in je energie sluimert.

Ongeheeld trauma kan zich op allerhande manieren manifesteren. Onderstaande symptomen kunnen wijzen op ongeheeld individueel trauma:
? je voelt je vaak leeggezogen
? je neigt naar verslavingsgedrag (werkverslaving, social media, seks, drugs, alcohol, porno, sportverslaving, shoppen, gokken, drang naar aandacht)
? je hebt last van wisselende stemmingen
? je energiepeil schommelt erg
? je vertoont ongepast gedrag naar anderen toe
? je lijdt aan een auto-immuunziekte
? je bent mentaal moe
? je hebt een verstoorde relatie met eten
? je hebt een verstoorde relatie met je lichaam
? je vertoont een laag zelfbeeld
? je hebt een verstoorde relatie met familie

En dan de oplossing. Allereerst wil ik stellen dat er geen magische oplossing voor traumaheling bestaat. Er is geen quick fix.

Er zijn echter wel heel veel makkelijke, waardevolle dingen die je zelf kan, zoals:
? een gezond voedingspatroon
? een evenwichtig slaappatroon
? gebalanceerd bewegen ~ niet overdrijven
? goed naar je lichaam luisteren
? je kwetsbaar durven opstellen
? ongeheelde pijn durven uitspreken of erover schrijven
? je inlezen (specifiek voor de cognitief hoogbegaafden onder ons die alles willen begrijpen ;-)
? tijd doorbrengen in de Natuur 
? je diepgaand durven verbinden met anderen
? je omringen met mensen die je energie geven
? afstand durven nemen van mensen/activiteiten die je leegzuigen
? activiteiten doen die jou energie geven 
? jouw passie leven
? verstillen
? genieten van de kleine dingen
? je energieveld reinigen, clean houden

The future is bright ☀️