Neuromarketing, no thanks

Het heeft me meer dan €10 000 gekost.

Geld dat ik verkwist heb aan veel te dure, onethische, hertraumatiserende cursussen, workshops en therapieën. 
En het heeft me ongeveer evenveel uren aan piekeren, peinzen, onmacht, frustratie en verdriet gekost om uit te vinden waarom ik me telkens weer opnieuw liet vangen.

Vorige week werd het me eindelijk klaar en duidelijk. 

Er zijn 2 grote boosdoeners in mijn verhaal van onverantwoord uitbesteden van geld aan onethische praktijken:

Boosdoener 1 : neuromarketing, hét stokpaardje van onethische business coaches, van goeroes, van wannabe spirituele leiders.
Boosdoener 2 : onverwerkt trauma, gezondheidsrisico nummer 1 in onze Westerse 'beschaving'.

Wanneer je - net als ik - kampt/kampte met onverwerkt trauma in je systeem, dan ben je een vogel voor de kat voor neuromarketing.

Onverwerkt trauma en neuromaketing zijn heel nauw met elkaar verweven.

Misschien lijkt het nog Chinees wat ik allemaal schrijf. Dat kan. Het heeft mij ook heel lang gekost om te ontdekken wat er nu precies misging. Ik probeer het jullie zo helder en zo integer mogelijk uit te leggen.

Het kan ook zijn dat het erg gechargeerd klinkt wat ik schrijf. Ook dat is mogelijk. Dit is geen licht thema. 
Het is mogelijk dat onderstaande tekst omtrent onverwerkt trauma uit de kindertijd confronterend is voor jou.

Als het té hard binnenkomt voor jou, voel dan vooral goed aan wat het doet met jou. Voel aan wat je nodig hebt om dit een plaats te geven. Voel aan of er nog stukken zijn die aandacht verdienen.

Weet vooral dat je niet alleen bent 💚

Er zijn nog ontzettend veel volwassenen in België en Nederland die kampen met onverwerkt trauma uit hun kindertijd. Dat is een van de voornaamste redenen van het schrijven van mijn boek: onverwerkt trauma uit de kindertijd bespreekbaar maken zodat we het met z'n allen beter kunnen herkennen, het een plaats kunnen geven en het samen kunnen verwerken.

Onverwerkt trauma uit de kindertijd

Ongeveer 50% van de volwassenen heeft in zijn kindertijd te maken gehad met traumatische ervaringen. Dat kunnen acute traumatische ervaringen zijn zoals fysiek misbruik of seksueel misbruik. Vaak denken we aan deze typische vormen wanneer we spreken over kindermisbruik.

Er zijn echter meer onzichtbare, sluipende ervaringen uit de kindertijd die even traumatisch kunnen zijn dan de acute trauma's. Dan spreken we over chronisch misbruik. Dit kan gaan van emotionele verwaarlozing tot emotioneel misbruik door onze eigen verzorgers (meestal onze ouders).

Emotionele verwaarlozing is ook zo'n ondergeschoven kindje. Vele volwassenen blijven uit loyaliteit naar hun ouders toe steevast volhouden dat ze geweldige ouders hebben. Tot je gaat doorvragen.
Dan blijkt dat de moeder haar kind nodig had voor haar eigen welbevinden, dat het kind niet gewenst was, dat het kind zichzelf niet mocht zijn, dat er nooit rekening werd gehouden met de emotionele behoeftes van het kind.

Wanneer je je herkent in hetgeen ik hierboven schrijf, ben je misschien geïnteresseerd in mijn boek dat omstreeks 2022 verschijnt. Dat boek gaat ook over de gevolgen van onverwerkt trauma uit de kindertijd.

En nogmaals, zorg goed voor jezelf. Voel goed aan wat jij nodig hebt, wat jij ervaart. Zelfzorg is zo ontzettend belangrijk. 

Neuromarketing

Neuromarketing wordt zo genoemd omdat er in deze vorm van marketing kennis van de neurowetenschap wordt gebruikt om het koopgedrag van klanten te beïnvloeden. 

Volgens de theorie van neuromarketing is de ideale klant de klant die zich permanent ongelukkig voelt. De klant die denkt dat geluk maakbaar is, die denkt dat hij zijn geluk kan kopen.

Een van de eerste marketeers die de theorie van de psychoanalyse toepaste in reclame campagnes was Edward Bernays. Raad eens wie zijn oom was? Niemand minder dan Sigmund Freud.

Edward Bernays had goed geluisterd naar de theorieën van zijn oom wanneer het ging over beïnvloeding van menselijk gedrag.

Bernays gebruikte deze inzichten voor onethische praktijken in het begin van de 20e eeuw.
Bernays speelde op een verborgen, manipulatieve manier in op angsten en verlangens van zijn 'doelpubliek'. 

2 voorbeelden van zijn campagnes: 
► Inspelen op verlangen: 'Je wil toch ook meetellen als vrouw' -> dus ga maar net als de mannen aan het roken. Een wervingscampagne voor sigarettengebruik bij vrouwen.
► Inspelen op angst: 'Je wil toch niet dat het Duitse monster onze aarde gaat vernietigen' -> een wervingscampagne om Amerikaanse soldaten ten strijde te laten trekken ten tijde van WO I 

Na het einde van de oorlog gaat Bernays verder testen hoe hij deze technieken kan inzetten om de consument aan te zetten tot meer consumptie. En ja, het werkte. Wanneer je mensen triggert op hun verlangens of inspeelt op hun angst, is de kans heel groot dat ze jouw product gaan kopen. 

En ... dat werkt vooral goed bij mensen die vatbaar hiervoor zijn. Bij mensen die mentaal minder sterk staan, bij mensen die - meestal onbewust - nog kampen met onverwerkt trauma.

Door de komst van het internet en van sociale media worden deze technieken nog grootschaliger ingezet. Helaas niet enkel voor fysieke producten, maar ook voor diensten.

Geraffineerde business coaches, goeroes, wannabe spirituele leiders kennen de technieken van neuromarketing heel goed. Het doet mijn hart telkens opnieuw zo'n pijn wanneer ik ethische, betrouwbare ondernemers in de val zie trappen van onethische collega's.

Vele ondernemers willen zo ontzettend graag succesvol gaan ondernemen, willen zo graag eindelijk een vervuld leven leiden, willen zo graag van hun (onbewuste) pijn verlost raken.

En ze zijn bereid hier handenvol geld aan te besteden. Zoals ik eerder schreef, heeft het mij meer dan €10 000 gekost. Ik ben echter geen uitzondering. Ongetwijfeld zijn er een aantal onder jullie die aan een gelijkaardig bedrag komen wanneer ze alle kosten voor cursussen uitrekenen. 

Betekent dit nu dat al dit geld is weggegooid, verkwist is? 

Ik laat het aan jullie over om bij jezelf na te gaan of dergelijke trajecten jullie iets hebben bijgebracht.

Ik zal voor mezelf spreken nu: mij heeft het bijgebracht hoe ik het vooral NIET wil doen.

Geen neuromarketing voor mij.

Ik vind het té onethisch om mensen te triggeren op hun angst, op onvervulde verlangens. Het zet aan tot overconsumptie, het creëert frustratie, het creëert ongenoegen en - erger nog - het duwt mensen die mentaal minder sterk staan nog dieper in de put.

Want ja, als hun perfecte, ideale cursus niet werkt voor jou, dan heb jij toch ergens iets verkeerd gedaan. REALLY?

Moraal van dit uitgebreide verhaal: denk goed na vooraleer je je geld besteedt, zowel aan fysieke producten als aan een dienst. Wanneer het voelt dat je gedwongen wordt, dat er in jouw plaats een keuze wordt gemaakt, wanneer het voelt als 'too good to be true', wees op je hoede.

Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat meestal ook.

Hetzelfde geldt overigens ook voor therapieën.

Ik heb niet alleen veel geld verkwist aan onethische business trajecten. Zelfs na herhaaldelijk aandringen van mijn man en mijn tienerdochter om te stoppen met zoveel geld te verkwisten, bleef ik in de val lopen.

Ditmaal trapte ik in de val van miraculeuze therapieën. Miraculeuze therapieën die mij in 8 sessies of in 1 weekend van onverwerkt trauma gingen verlossen. Ook hier hier geldt: als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat meestal ook.  

Zeker wanneer je kampt met trauma veroorzaakt in de kindertijd is er geen 'one size fits all', is er geen miraculeuze oplossing, is er geen 'wonder workshop' die jou in 1 weekend van al jouw trauma gaat verlossen.

Gelukkig zijn er wel steeds meer waardevolle, holistische methodes die de effecten van vroegkinderlijk trauma kunnen verminderen ~ balanceren. Gelukkig. Er is moed, tijd, durf, volharding en empathische begeleiding nodig om tot een waardevol resultaat te komen.

De beloning voor deze inspanning is echter goud waard: je krijgt er een nieuw leven voor in de plaats 💚