Link tussen 7 chakra's en 7 intensiteiten hoogbegaafdheid

Op 10 december 2020 heb ik samen met Charissa Verbeeck van het platform LIVN een webinar gegeven omtrent de verschillende dimensies van hoogbegaafdheid bij volwassenen. In dat webinar heb ik de link gelegd tussen de 7 traditionele chakra's & de 7 intensiteiten bij (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid. Nadien hebben een aantal mensen mij gevraagd waar ze iets konden teruglezen hieromtrent. Het is een link die ik zelf gelegd heb. Om tegemoet te komen aan de vraag om nadere uitleg heb ik deze blog geschreven. Mocht je het webinar zelf willen (her)bekijken, dan kan dit hier: link naar webinar 'Verschillende dimensies van hoogbegaafdheid bij volwassenen'

Het verschil tussen hoogbegaafdheid en uitzonderlijke hoogbegaafdheid

Er bestaan heel wat theorieën over hoogbegaafdheid en varianten. Zelf hanteer ik een holistische visie op hoogbegaafdheid én maak ik een onderscheid tussen hoogbegaafdheid en uitzonderlijke hoogbegaafdheid. Een onderscheid dat verder gaat dan louter het getal dat het IQ aangeeft. In mijn visie spelen EQ (emotionele intelligentie) en SQ (spirituele intelligentie) een even grote rol dan IQ. Als je hier meer over wil lezen, verwijs ik graag naar mijn blog 'Leven als intens begaafde man of vrouw'.

7 intensiteiten bij uitzonderlijke hoogbegaafdheid

De Poolse psychiater/psycholoog/arts Kazimierz Dabrowski - die ik eeuwig dankbaar ben - was de grondlegger van de 'Theory of Positive Desintegration'. In deze theorie legt hij uit dat een aantal mensen een persoonlijkheid/eigenschappen bezitten die maken dat ze veel meer vatbaar zijn voor een existentiële crisis, een totale breakdown, een 'dark night of the soul'. Volgens zijn theorie zijn dat mensen die een grote mate van intensiteit vertonen op een aantal vlakken. Dabrowski noemde deze intensiteiten 'over-excitabilities'. Het boek 'Leven met Intensiteit' is een echte aanrader als je hier meer over wil lezen. 

In vele communities van hoogbegaafden wordt er gewerkt vanuit deze theorie van Dabrowski. De hoogbegaafden worden gezien als degenen die de intensiteiten/over-excitabilities vertonen waar Dabrowski het over had. 

Waar in academische stromingen van hoogbegaafdheid vaak weinig animo is voor spiritualiteit, speelt spiritualiteit in mijn holistische visie op hoogbegaafdheid een prominente rol. De hoogbegaafde volwassenen die ik begeleid, vallen veeleer in de categorie uitzonderlijke hoogbegaafdheid waarbij spiritualiteit onmiskenbaar een grote rol speelt. Vaak hebben (uitzonderlijk) hoogbegaafden hun spiritualiteit/hun spirituele gaves echter onderdrukt. In mijn blog 'Miskenning van spiritualiteit bij uitzonderlijke hoogbegaafdheid' kan je lezen hoe ikzelf dit ook lange tijd heb onderdrukt.  

De intensiteiten die ik meeneem in mijn visie bevinden zich op de vlakken:
1) emotioneel
2) psychomotorisch
3) intellectueel
4) zintuiglijk
5) creatief
6) existentieel 
7) spiritueel

Gezien zowel het aantal kleuren van de regenboog als het aantal kleuren van de traditionele chakra's eveneens uit 7 bestaat, wilde ik de kans niet laten liggen om een brug te slaan tussen de 7 intensiteiten bij uitzonderlijke hoogbegaafdheid en de 7 chakra's. Bij deze.

Link tussen chakra's en intensiteiten bij uitzonderlijke hoogbegaafdheid

De 'omgekeerde' volgorde

Waar beschrijvingen omtrent de chakra's meestal beginnen bij het onderste chakra (rood) heb ik ervoor gekozen om te starten met het bovenste chakra. Waarom? Omdat ervaring uit begeleidingen/observatie en mijn eigen proces mij leert dat de bovenste chakra's bij hoogbegaafden vaak heel sterk ontwikkeld zijn en ik het bijgevolg logischer vind om bij deze te starten. Vaak zijn wij erg vertrouwd, voelen we ons comfortabel bij het bovenste chakra, terwijl het onderste chakra een echte uitdaging kan vormen.

Chakra 7 ~ Violet ~ 'Weten'

Dit chakra kan je koppelen aan de intellectuele intensiteit/begaafdheid bij hoogbegaafdheid: 
* ontzettende nieuwsgierigheid
* erg leergierig
* out-of-the-box denken en/of handelen
* zoekend naar waarheid
* autonoom denken
* 'overthinking': blijven nadenken, blijven analyseren
* top-down denken: analyses maken vanuit het grotere geheel

Dit chakra is vaak overontwikkeld bij hoogbegaafden. We kunnen de neiging hebben om helemaal in ons hoofd te zitten, om alles te overanalsyeren.

Chakra 6 ~ Indigo ~ 'Zien'

Dit chakra staat voor het Derde Oog, de intuïtie, voor de spirituele intensiteit/begaafdheid bij hoogbegaafden:
* een sterk ontwikkelde intuïtie (des te sterker als er voldoende trauma geheeld is)
* energieën kunnen aanvoelen
* diepe verbinding voelen met de wereld, met Moeder Natuur, met het ontastbare (zoals God, het Universum, de Bron)
* zien en kunnen veranderen van electromagnetische velden van mensen
* aura's kunnen zien
* kunnen communiceren met dieren, planten, kristallen, sterren, lichtwezens, engelen, gidsen, spirits
* paranormale begaafdheid zoals heldervoelendheid, helderwetendheid, helderhorendheid, helderziendheid, helderruikendheid
* telepathische gaven
* intens dromen en deze dromen van betekenis weten te voorzien
* kunnen reizen tussen verschillende werelden en/of verschillende levens
* de ziel van iemand kunnen lezen, kunnen aanvoelen
* aangetrokken voelen tot oude wijsheden zoals bijvoorbeeld sjamanisme
* gevoelig zijn voor 'gifted bonding' cq je té prompt en té intens verbinden in een relatie met een gelijkgestemde gifted soul
* sterke synchroniciteit ervaren
* gevoeligheid voor 'spiritual bypassing' (spiritualiteit inzetten om intens opgelopen trauma te ontwijken)
* gevoel hebben een 'old soul' te zijn, een 'lichtwerker', een 'schaduwwerker', een 'sjamaan', een 'earth keeper', een 'wisdom keeper', een 'free spirit', een 'empath'

Zoals ik al eerder schreef, zijn de hoogbegaafde volwassenen die ik begeleid vrijwel altijd in meer of mindere mate spiritueel. Helaas durven ze daar vaak nog niet voor uitkomen. Uit angst voor onbegrip, voor bespotting, voor verstoting. Bovendien helpt het ook niet dat er binnen de academische stroming van hoogbegaafdheid vaak weinig animo is voor spiritualiteit. Er heerst daar vaak een overwaardering van de ratio en een onderwaardering van spiritualiteit.

Als je meer wil lezen omtrent de intuïtie bij hoogbegaafdheid in combinatie met trauma kan dat hier: blog 'Intuïtie bij hoogbegaafden met complex trauma'

Chakra 5 ~ Blauw ~ 'Spreken'

Ik heb dit chakra gekoppeld aan de psychomotorische intensiteit bij hoogbegaafden omdat hoogbegaafden vaak degenen zijn die:
* (erg) snel spreken 
* zo snel denken dat ze soms niet uit hun woorden komen
* zo enthousiast kunnen zijn dat ze niet uit hun woorden komen
* echte 'truth tellers' zijn, waarheidszoekers en vervolgens die waarheid willen kenbaar maken

Chakra 4 ~ Groen ~ 'Beminnen'

Het hartchakra heb ik gelinkt aan de emotionele intensiteit bij hoogbegaafdheid:
* (erg) diep voelen
* een diep verlangen naar connectie binnen relaties
* op zoek naar diepgang
* diepe loyauteit
* sterk rechtvaardigheidsgevoel
* empathisch
* sterk verantwoordelijkheidsgevoel
* zelf-introspectief

Dit is het centrale chakra ~ het hartchakra. Er wordt wel eens beweerd dat hoogbegaafden denken met hun hart. Ik ben het daar gedeeltelijk mee eens. Vaak zijn wij effectief degenen die heel diep voelend, heel empathisch zijn. Wanneer we echter vele traumatische ervaringen hebben meegemaakt in ons leven - vaak al van jongsaf - komt het voor dat dit hartchakra op slot gaat, dat we een muur hebben gebouwd rondom ons hart. Dit maakt dat allerhande relaties erg uitdagend kunnen zijn. Vaak reageren we reactief (uit kwetsuren) én over-rationeel. De opdracht van een hoogbegaafde volwassene die trauma heeft opgelopen, bestaat er vaak in om de ratio te kalmeren en weer meer te gaan voelen. Dat is geen evidente opdracht. Die ratio van ons kan immers vaak al jarenlang overactief zijn terwijl ons hartchakra minder actief was. Vooral bij de sterke analyseerders onder ons kan dat afdalen van hoofd naar hart een hele uitdaging zijn.

Chakra 3 ~ Geel ~ 'Handelen'

Dit chakra heb ik gelinkt aan de creatieve intensiteit/begaafdheid bij hoogbegaafden:
* artistiek
* erg handig gebruik makend van inventieve ideeën
* out-of-the-box creatief
* liefde voor muziek en kunst

We zijn nu aanbeland bij de 3 onderste chakra's. Vaak zijn deze erg uitdagend. Dit derde chakra 'het Handelen' kan een uitdaging zijn door ons perfectionisme, door onze innerlijke criticus, door onverwerkt trauma. Meer dan eens zijn wij kampioenen in uitstellen, in 'procrastinatiegedrag' zoals dat zo mooi heet. Ik ontmoet zovele hoogbegaafden die ontzettend vaardig/getalenteerd zijn in dit creatieve, maar die alsnog moeite hebben met overgaan tot actie. Erg jammer. Meer dan eens vallen mijn ogen open van verbazing wanneer ik zie wat een prachtige kunstwerken, muziekstukken, creaties er uit de handen van deze getalenteerden komt. Als je dit leest en je herkent je hierin: 'geloof me, je hebt écht een talent. Laat dit aub aan de wereld zien. De wereld kan er zoveel mooier uitzien wanneer jij jouw creatieve talent in de wereld zet ♥'

Chakra 2 ~ Oranje ~ 'Voelen'

Dit chakra is gelinkt aan de sensoriële/zintuiglijke intensiteit bij hoogbegaafden:
* intens kunnen genieten van kleuren, van kunst, van esthetiek
* intense gewaarwording van smaken
* intense gewaarwording van geuren
* gevoelig voor etiketjes in kleding, voor naden in kousen, voor bepaalde kledingstoffen
* bij volwassenen: intens kunnen genieten van verbonden seksualiteit (indien voldoende in contact met eigen lichaam)

Door onze diepvoelendheid, ons gevoeliger zenuwstelsel en door het feit dat we een minderheid zijn, zijn hoogbegaafden vaak veel meer vatbaar voor trauma. Trauma is immers niet wat er gebeurd is, maar wat het met ons gedaan heeft. Net door die diepvoelendheid, door ons gevoeliger zenuwstelsel kunnen traumatische ervaringen bij ons sneller tot trauma leiden dan bij iemand die neurotypisch is. Vaak voelen wij ons extreem miskend, misbruikt omdat alles zo enorm sterk bij ons binnenkomt. En hier geldt: als het traumatisch aanvoelt, dan is het traumatisch ongeacht wat anderen hiervan 'vinden'. En bij dat laatste loopt het vaak mis. Neurotypische mensen of mensen die nogal vlug oordelen, kunnen vaak niet begrijpen dat wij zoveel moeite hebben met opgelopen trauma. Meer dan eens krijgen we dan te horen 'doe toch niet zo gevoelig' of 'zet je daar nu toch overheen' of 'zo erg was het toch niet'. Dat kunnen erg pijnlijke reacties zijn die totaal niet bijdragen aan het balanceren van ons tweede chakra dat vaak al uit disbalans is door eerder opgelopen traumatische ervaringen als miskenning, emotioneel misbruik, emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik, fysiek misbruik. Het 'tegengif' ~ een warme oplossing om dit chakra te balanceren, is om je open te durven stellen voor verbindende relaties, voor intimiteit. Zodat je weer diep, intens en warm kan gaan voelen ♥

Chakra 1 ~ Rood ~ 'Er Zijn'

Het onderste chakra, ook wel het wortelchakra genoemd, heb ik gelinkt aan existentiële intensiteit:
* sterke focus op zingeving
* zich vragen stellen over de zin van het (eigen) bestaan
* de wereld willen verbeteren
* het gevoel hebben niet thuis te horen in deze maatschappij, op deze planeet

Dit wortelchakra staat voor ons bestaansrecht. Er wordt niet graag over gesproken, maar het is er wel: hoogbegaafden kunnen zich zo ontzettend miskend en onbegrepen voelen dat ze zich afvragen waarom ze op deze planeet rondlopen. Wanneer je je hierin herkent, is de kans reëel dat het wortelchakra in disbalans is. Wanneer je bent opgegroeid binnen een dysfunctioneel gezin en je onveilig gehecht bent, is de kans op een wortelchakra dat in disbalans nog groter. Wat ik jou hierin graag meegeef, is dit: 'De wereld is zoveel mooier met jou erbij. Je bent een prachtig persoon precies zoals je bent' ♥ Het gebeurt dat dit wortelchakra zo uit balans is dat als het ware het geloof in de mensheid ~ in het leven op Aarde volledig ondergesneeuwd is. Dit kan zich vertalen in een sterk wantrouwen. Wanneer hoogbegaafden met trauma hulp gaan zoeken, is het voor hen ook vaak een hele klus om een hulpverlener te durven vertrouwen. Indien je je hierin herkent en menselijke hulp is nog moeilijk, weet dan dat Moeder Natuur er altijd voor je is. Zij kan jou heel liefdevol ondersteunen, oordeelloos. En er is altijd hulp beschikbaar die niet zichtbaar is zoals hulp van Spirit Guides, van Power Animals, van dierbare overledenen.

Interessante lectuur

Indien je meer wil lezen over de chakra's kan ik je het boek 'Handboek chakra psychologie' van Anodea Judith warm aanbevelen. In dit boek legt de auteur de link tussen disbalans in de chakra's en trauma. Een aanrader. 

Groepstrajecten ~ opleidingen

In het kader van bovenstaande organiseer ik regelmatig groepstrajecten en opleidingen. Hierbij is steeds de insteek om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, verdere inzichten op te doen, onze chakra's meer te balanceren, om technieken door te geven om ons energieveld te reinigen. Voor meer informatie omtrent de actuele groepstrajecten/opleidingen die ik organiseer, verwijs ik graag naar de pagina 'Activiteiten' op deze website

Overzicht actuele groepstrajecten ~ opleidingen

Together we can do this 🍀