Liefdesrelaties tussen intense & complexe volwassenen

Het is een thema dat me al een tijdje bezighoudt: liefdesrelaties tussen hoogbegaafde cq intense~complexe volwassenen.

Zoals ik eerder in deze blog schreef, zijn intensiteit en complexiteit dé hoofdkenmerken van hoogbegaafdheid. Deze blog had dan ook kunnen heten: liefdesrelaties tussen hoogbegaafde volwassenen.

Liefdesrelaties tussen hoogbegaafde volwassenen

Allereerst wil ik even duidelijk stellen waarom ik een foto van een man en een vrouw onder een regenboog heb gekozen.

Een man en een vrouw omdat dat de meest voorkomende liefdesrelatie is tussen volwassenen. Dit betekent echter niet dat hetgeen ik schrijf enkel bestemd is voor een heteroseksuele relatie. Het kan net zo goed opgaan voor niet-heteroseksuele relaties.

De regenboog staat symbool voor de 7 intensiteiten die hoogbegaafdheid kunnen kenmerken: emotioneel, creatief, intellectueel, psycho-motorisch, zintuiglijk, existentieel en spiritueel.

Onderbouwing van dit artikel

Voor zover mij bekend is, bestaan er geen specifieke studies voor hetgeen ik hier schrijf. Wat ik schrijf, komt voort uit artikels omtrent bepaalde vormen van seksualiteit, omtrent mijn kennis van hoogbegaafdheid/hoogsensitiviteit, mijn kennis van trauma, uit eigen ervaring, intuïtief en uit hetgeen ik observeer bij gelijkgestemde cliënten en hoogbegaafden waarmee ik in contact kom of ben gekomen.

Om te starten, wil ik graag de termen 'sapioseksualiteit' en 'demiseksualiteit' kort toelichten

Sapioseksualiteit

Strikt genomen wordt sapioseksualiteit omschreven als: vallen op iemand omwille van zijn of haar intelligentie waarbij fysieke kenmerken secundair zijn.
Met andere woorden de nadruk op intelligentie.

Demiseksualiteit

Wikipedia geeft deze omschrijving voor demiseksualiteit: 

'Demiseksualiteit is een vorm van seksualiteit die voorkomt bij personen, die doorgaans enkel een seksuele drift ervaren wanneer zij een sterke emotionele band met de partner hebben. Volgens sommigen voelen demiseksuele mensen geen primaire seksuele aantrekkingskracht (met betrekking tot het uiterlijk), maar enkel een secundaire, waarbij innerlijk een veel belangrijkere rol speelt.'
Met andere woorden de nadruk op verbinding.

Sapioseksualiteit en demiseksualiteit bij hoogbegaafde ~ hoogsensitieve volwassenen

Ik kan mij voorstellen dat er bij degenen die zich herkennen onder 'sapioseksualiteit' een aantal hoogintelligente en/of hoogbegaafde volwassenen bevinden. En dat 'demiseksualiteit' misschien vaker voorkomt bij hoogsensitieve volwassenen.

Dit gezegd zijnde, zou het veel te kort door de bocht zijn om te stellen dat hoogintelligente/hoogbegaafde volwassenen meestal sapioseksueel zijn en dat hoogsensitieve volwassenen meestal demiseksueel zijn. Zo zwart-wit ligt dat niet. Bovendien vind ik dat zowel de term 'sapioseksualiteit' als 'demiseksualiteit' de factor fysieke kenmerken teveel verwaarlozen. 

Partnerkeuzes bij onverwerkt trauma ~ vanuit non-authenticiteit

Wanneer we het hebben over partnerkeuzes mogen we zeker de factor 'onverwerkt (hechtings)trauma' niet uit het oog verliezen. Veel hangt af van hoe authentiek de volwassene in het leven staat. Wanneer er nog teveel traumastof over het authentieke Zelf hangt, worden partnerkeuzes immers vaak genomen vanuit onverwerkt (hechtings)trauma. Partnerkeuzes vanuit onverwerkte pijnstukken staan in tegenstelling tot partnerkeuzes vanuit authenticiteit.

De blogs 'Trauma bonding kan als liefde voelen' en 'De link tussen soul mates, twin flames en trauma' behandelen dit thema.

Trauma bonding kan als liefde voelen

Als hoogbegaafde volwassenen transformeren, dienen er keuzes gemaakt te worden

Wat ik observeer is dit: wanneer hoogbegaafde volwassenen transformeren, komt hun liefdesrelatie vaak onder druk te staan. Logisch. Diepe transformatie bij hoogbegaafde volwassenen komt tot stand zodra ze hun nurture (hetgeen er gebeurd is in het voorbije leven) en hun nature (hun ware aard, hun authentieke Zelf) gaan omarmen.

Naarmate zo'n transformatieproces vordert, wordt vooral deze vraag gesteld: hoe wil ik mijn leven verder vormgeven. En daarbij ook de vraag: past mijn huidige partner nog bij mij? Past deze partner (voldoende) bij mijn ware authentieke Zelf?

Zo'n keuzes gelden overigens altijd wanneer er transformatieprocessen plaatsvinden. Door de intensiteit en complexiteit bij hoogbegaafde volwassenen kan de keuze voor het al dan niet verder gaan met de huidige partner echter extra uitdagend zijn.

Laten we daarbij ook niet uit het oog verliezen dat hoogbegaafden vaak erg perfectionistisch zijn. Ze leggen de lat erg hoog, ook voor hun partner. De valkuil kan dan ook zijn dat ze perfectie eisen of verwachten van hun huidige of toekomstige liefdespartner.

Gifted bonding gifted souls soulamtes bij hoogbegaafden

Worden hoogbegaafde/intense volwassenen sneller tot elkaar aangetrokken?

Spiritueel gezien, ben ik ervan overtuigd dat er zoiets bestaat als 'gifted souls'. In mijn beleving behoren 'gifted souls' tot eenzelfde zielsfamilie. Ik heb het zelf al meermaals meegemaakt dat ik in 2 seconden een andere gifted soul kon herkennen. Het voelt als een soort van thuiskomen. In dat opzicht trekken 'gifted souls' elkaar sneller aan. 

Wanneer je zo'n gifted soul tegenkomt, kan de neiging ontstaan om halsoverkop verliefd te worden. In deze is het erg belangrijk om aan introspectie te doen, om je intuïtie te laten spreken. Herkenning op zielsniveau hoeft niet te betekenen dat je halsoverkop verliefd dient te worden. Ook hier kan ik weer verwijzen naar de blogs omtrent trauma bonding en omtrent soul mates en twin flames.

Herkenning op zielsniveau is ontzettend krachtig en waardevol. En ja, herkenning op zielsniveau is als een 'coup de foudre'. Het is echter raadzaam om ook hier zachtjes, eenvoudig en gematigd te werk te gaan. En niet meteen complex en intens.

De boodschap is: take it slow. Een echte verbindende liefdesrelatie groeit.  

Kan je liefdesrelatie standhouden wanneer je in een transformatieproces zit?

Zoals ik al eerder aangaf, stellen hoogbegaafden ten tijde van transformatieprocessen erg vaak hun huidige liefdesrelatie in twijfel. Meer dan eens vragen ze zich af: kan ik wel bij mijn huidige partner blijven?

Het antwoord op deze vraag kan alleen jij geven. Ik kan je wel een aantal richtvraagjes meegeven:

🌿 voel je voldoende verbinding met je huidige partner
🌿 kan je jouw gevoelens bespreekbaar maken met je partner
🌿 hebben jullie voldoende raakvlakken
🌿 vertoont jouw partner voldoende diepgang voor jou
🌿 zitten jullie voldoende op dezelfde golflengte
🌿 past je getransformeerde zelf nog bij je huidige partner
🌿 ondersteunt jouw partner jouw transformatieproces
🌿 geniet je van seksualiteit met elkaar
🌿 is jouw partner mee getransformeerd ~ gestegen in bewustzijn
🌿 heb je de mogelijkheid van relatietherapie al overwogen
🌿 zie je jezelf oud worden met deze partner

Dit is slechts een kleine greep uit vragen die kunnen spelen in de keuze bij het al dan niet verderzetten van een huidige liefdesrelatie.

Als je voelt dat je hulp kan gebruiken in je verdere proces ben je welkom.

Verdere info omtrent mijn werkwijze

En dan nog dit: dankzij onze intensiteit kunnen wij ook intens genieten van verbindende liefdesrelaties. Hoe mooi is dat. Dat wens ik ieder van jullie toe 💚