Imposter Syndroom bij hoogbegaafde ondernemers

Net zoals vele hoogbegaafde ondernemers, kamp ook ik regelmatig met het 'Imposter Syndroom'. Gelukkig steeds minder.

Het Imposter Syndroom betekent dat je van jezelf vindt dat je een soort van fraudeur bent wanneer je geld vraagt voor je diensten/voor je producten. Het kan zich uiten in voortdurend het gevoel te hebben 'ontmaskerd' te zullen worden. Ontmaskerd in de zin van 'ik ga hier door de mand vallen. Ze gaan ontdekken dat ik er eigenlijk niks van ken'

Ik ontmoet vele hoogbegaafde ondernemers die hiermee kampen. En dan vooral wanneer bijvoorbeeld de onderste chakra's in disbalans zijn en/of wanneer hun omgeving hun niet ondersteunt.

Het 'Imposture Syndroom' bij hoogbegaafden komt vaak in versterkte mate voor wanneer een hoogbegaafde ondernemer disfunctioneel is opgegroeid.

Het is logisch dat dit vaak voorkomt bij deze groep van ondernemers. Door onze manier van opgroeien is het voor ons vaak extra uitdagend om onze (eigen)waarde te bepalen. Bovendien hebben hoogbegaafden de neiging om de lat extreem hoog te leggen voor zichzelf. Het gevolg hiervan kan zijn:

🌍 extreme druk op zichzelf leggen
🌍 uitstelgedrag vertonen
🌍 onderpresteren
🌍 taken onder niveau aannemen
🌍 klein houden

Magic outside the comfort zone Social Balance

Nu, hoe los je dat op?

Een magische toverdrank heb ik niet, maar wel een cocktail die kan werken:
🌍 durven uitspreken dat je kampt met het Imposture Syndroom
🌍 inzien dat je als hoogbegaafde écht veel capaciteiten hebt die niet 'standaard' zijn
🌍 in dialoog gaan met de kritische stem in je hoofd
🌍 uitdagingen durven aangaan, hoe moeilijk dat ook kan zijn
🌍 in je hoofd prenten dat 'perfectie een illusie is'
🌍 je hoogbegaafdheid inclusief je capaciteiten volledig durven te omarmen
🌍 als hoogbegaafde ondernemer hulp durven zoeken in persoonlijke ontwikkelingsprocessen
🌍 hulp durven aanvaarden, ook van mensen die dichtbij je staan
🌍 goed zorg dragen voor alle 4 de lichamen: het fysieke lichaam, het mentale lichaam (belemmerende overtuigingen spotten en ze proberen te keren), het emotionele lichaam (emoties durven doorvoelen), het energetische lichaam (vooral het Wortelchakra en het Zonnevlechtchakra balanceren)

Als hoogbegaafde ondernemer is het CRUCIAAL om holistisch te durven gaan binnen je persoonlijke groei als ondernemer.

Indien je graag in gesprek gaat met mij hierover en/of indien je graag een Chakra Healing ontvangt, ben je welkom 🌍

Informatie omtrent mogelijkheden voor gesprekken ~ healingen