Holistic healing van chronisch & complex trauma

Wat is chronisch & complex trauma

Chronisch & complex trauma wordt ook wel eens omschreven als trauma met de 'kleine t'. De tegenhanger is trauma met de 'grote T'. Trauma met de 'grote T' is acuut trauma, zoals trauma opgelopen in oorlogssituaties, natuurrampen, verliessituaties. In feite trauma dat duidelijk is afgebakend in tijd.

Tot chronisch & complex trauma (trauma met de 'kleine t') behoort trauma dat is ontstaan door gebeurtenissen in de (erg vroege) kinderjaren zoals geboortetrauma, ontwikkelingstrauma, trauma door incest, armoedetrauma, ...

Het gaat hierbij niet zozeer om wat er precies gebeurd is, maar om wat het met ons gedaan heeft, welke imprints het heeft achtergelaten, in welke mate het een impact heeft gehad op onze verdere ontwikkeling en ontplooiing.

Voor het verwerken & helen van trauma met de 'grote T' is de laatste decennia veel onderzoek gebeurd. En dan vooral in de US na de Vietnamoorlog.

Het is pas sinds vrij recent dat er aandacht is gekomen voor de impact van chronisch & complex trauma, ook wel vroegkinderlijk trauma genoemd. En wat blijkt: technieken die werden toegepast om acuut trauma (trauma met grote T) te helen, blijken niet/onvoldoende te werken voor de behandeling en heling van chronisch & complex trauma.

Voor mezelf is het een hele zoektocht geweest om erachter te komen hoe ik mijn persoonlijke chronisch & complex trauma kon helen. Gelukkig ben ik erachter gekomen. In dit artikel vind je een aantal handvaten, maar ook op de rest van deze website vind je vele artikels die jou allicht inzichten kunnen verschaffen. Je vindt deze hier: https://socialbalance.be/nl/blog/categorie/trauma

Inzichten om chronisch & complex trauma te helen

Trauma dat (erg) vroeg ontstaan is, is vaak hardnekkig. Vaak heeft het zich opgestapeld. Lichamelijk kan zich dat vertalen in hoge mates van stress-levels. In dit artikel kan je meer lezen omtrent opgeslagen stress door kindertrauma: https://socialbalance.be/nl/blog/artikel/hoe-liefdevolle-relaties-stress-verminderen

Wanneer we de impact spiritueel gaan bekijken, kunnen we stellen dat trauma ons Authentieke Zelf heeft aangetast. Ik omschrijf dat wel eens als 'er hangt traumastof over het Authentieke Zelf'.

Vaak zitten er dikke lagen traumastof over het Authentieke Zelf. Zo'n stoflagen krijg je niet zomaar eventjes weggeblazen ~ opgelost door een gesprek. Daar is meer voor nodig. Een supersterke vacuümcleaner is hier ook niet aan de orde. Het Authentieke Zelf is kwetsbaar. Het vraagt om een zachte aanpak ♥

Een holistische aanpak

Wat ik bij mezelf heb ervaren en wat ik ook telkens terugzie bij de mensen die ik begeleid, is dat het helen van chronisch & complex trauma om een holistische aanpak vraagt. Om een aanpak op verschillende niveaus: mentaal, emotioneel, lichamelijk, energetisch en spiritueel. Een aanpak die moderne inzichten (wetenschap, geneeskunde en psychologie) combineert met traditionele methodes. 

Holistic Healing Social Balance Inge Vandecaetsbeek

Onze Westerse aanpak is vaak toegespitst op mentaal (gesprekstherapie) en emotioneel (gevoelens toelaten) vlak. Gelukkig worden ook steeds meer lichaamsgerichte therapieën ingezet (lichaamsgericht werk, massages, ademhalingsoefeningen).

Wat we hier in het Westen nog kunnen leren van de oude wijsheden zoals bijvoorbeeld het sjamanisme, is dat opgeslagen chronisch & complex trauma ook heling op energetisch en spiritueel vlak vereist.

Trauma hangt vaak nog in ons energieveld. Indien er enkel op mentaal, emotioneel en lichamelijk vlak wordt gewerkt, kan het zijn dat allerhande verstoringen in ons auraveld ons parten blijven spelen. In dergelijke gevallen kunnen energetische healingen een mooie aanvulling zijn.

En dan is de cirkel rond, dan hebben we de 5 niveaus omarmd.


Energetische healingen

In 2019 ben ik gestart met Energy Healing, sterk geïnspireerd door verschillende stromingen binnen het sjamanisme. Binnen het sjamanisme wordt er heel nauw gewerkt met kosmische energieën, met een mooie verbinding tussen hemel en aarde, tussen verschillende dimensies, verbinding tussen mens en natuur. Voor mij voelt dit als de laatste, complementaire stap in de helingsprocessen bij chronisch & complex trauma.

Energetische & spirituele healing kunnen erg waardevol zijn als aanvulling. Dit type van healingen zal ten volle zijn werk doen als er eveneens werk wordt verricht op mentaal, emotioneel en lichamelijk vlak. Ervaring leert dat het werken met energie vooral mooie resultaten zal opleveren zodra iemand voldoende aanwezig is in zijn of haar lichaam. Positieve effecten kunnen nog versterkt worden indien er voldoende mentale rust aanwezig is bij de cliënt.

Het instrument dat ik gebruik bij healingen zijn mijn handen en mijn invoelen. Ik ben sterk heldervoelend. Als je graag meer wil weten of Energy Healing kan dat hier: Meer informatie omtrent Energy Healing.


Dichter bij Moeder Natuur

Wat ik merk bij mensen die dichter tot hun eigen natuur komen, is dat ze ook (opnieuw) dichter tot Moeder Natuur komen. Mensen gaan opnieuw ervaren hoeveel rust en heling dieren, bloemen, planten, stenen, de zon, de maan, de sterren, ... kunnen brengen. Onze voorouders wisten dit al lang. Op een gegeven ogenblik zijn wij echter de verbinding met Moeder Natuur kwijtgeraakt. Het resultaat vertaalt zich tegenwoordig in het respectloos omgaan met Moeder Natuur. 

Traumaheling is de weg

Het mooie is dat de weg van traumaheling op zich een mooi pad is. Een pad vol uitdagingen en verwondering. Het is zo mooi om - zowel bij mezelf als bij cliënten - te ervaren dat ons Authentieke Zelf steeds meer zichtbaar wordt.

Volgens mij is dat ook de reden van ons bestaan: leven vanuit onze ware kern, leven vanuit onze ware authenticiteit, leven volgens onze ziel. Ten volle leven. En met ten volle leven, bedoel ik leven zoals voor JOU goed voelt. Niet zoals jouw ouders gedicteerd hebben, niet zoals ze je op school geleerd hebben, niet volgens wat 'sociaal wenselijk' is binnen onze maatschappij. 

Leven zoals jij dat wil ♥

Samenwerking

Als je voelt dat je een steuntje in de rug kan gebruiken, als je je hart eens wil luchten, als je graag een energetische healing wil ontvangen, ben je welkom. 

Verdere info omtrent mijn werkwijze

Together we can do this ♥