Hoe toxische stress ons beïnvloedt

Het onderzoek van Vincent Felitti ~ de ACE-study

De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gevoerd naar de effecten van ingrijpende ervaringen uit de kindertijd. Een van de meest baanbrekende studies hieromtrent zijn gevoerd door Vincent Felitti en Robert Anda, de zogeheten ACE-study. ACE staat voor Adverse Childhood Experiences (vrij vertaald: ingrijpende ervaringen uit de kindertijd). 

Felitti ontdekte - eerder bij toeval - in zijn kliniek voor obesitas dat er een overduidelijk verband bestond tussen seksueel misbruik en overgewicht~eetverslaving~verstoorde eetpatronen. Na deze vaststelling wilde Felitti onderzoeken of er meerdere verbanden bestonden tussen ingrijpende ervaringen uit de kindertijd en latere negatieve effecten op volwassen leeftijd.

ACEs Adverse Childhood Experiences Inge Vandecaetsbeek

Felitti en Anda voerden een grootschalige enquête uit. Zo'n 17 000 Amerikanen namen deel aan het onderzoek. De groep ondervraagden was divers: zowel blank als zwart, zowel rijk als arm, zowel hoger als lager opgeleid, zowel mannen als vrouwen, ...

Er werd gevraagd naar onderstaande elementen uit de kindertijd:

  1. Fysiek misbruik
  2. Seksueel misbruik
  3. Emotioneel misbruik
  4. Fysieke verwaarlozing
  5. Emotionele verwaarlozing
  6. Huiselijk geweld
  7. Verslaving bij een of beide ouders
  8. Mentale ziekte bij een of beide ouders
  9. Echtscheiding van de ouders
  10. Ouder die in de gevangenis verbleef

De resultaten waren schokkend. Zo'n 40% van de Amerikanen gaven aan zich te herkennen in 2 of meer ACEs. Zo'n 12% gaf zelfs aan dat ze waren blootgesteld aan 4 of meer ACEs.

Naar aanleiding van dit grootschalige onderzoek zijn er steeds meer studies gevoerd naar het verband tussen de ACE-score van een persoon en lichamelijke en geestelijke ziektes op latere leeftijd. Ook hier komen uiterst schokkende resultaten naar voren.

Verband tussen ACE-score en lichamelijke & mentale gezondheid

Er is een overduidelijk verband. ACEs leiden tot chronische stress bij het getroffen kindje. Wanneer chronische stress geen uitweg vindt - meestal omdat er geen liefhebbende of luisterende ouder in de buurt is - slaat deze chronische stress om in toxische stress. 

Toxische stress kan op zijn beurt aanleiding geven tot ziektes als fybromyalgie, auto-immuunziektes, hartziektes, darmklachten, mentale stoornissen, bepaalde vormen van kanker, verhoogd risico op beroertes, inkorten van de levensverwachting. En een verhoogd risico op allerhande verslavingen en eetstoornissen.

Indien je meer wil weten over het verband tussen toxische stress en allerhande ziektes/aandoeningen kan ik je onderstaande boeken warm aanbevelen:
* 'When the Body Says No' van Gabor Maté 
* 'Ingrijpende jeugdervaringen' van Nadine Burke Harris
* 'the deepest well' van Nadine Burke Harris (Engelse versie van 'Ingrijpende jeugdervaringen')

Het goede nieuws is dat toxische stress te allen tijde uit het lichaam kan verwijderd worden. Het slechte nieuws is dat er hier geen magische pil voor bestaat. Wanneer de toxische stress reeds lang is opgeslagen in het lichaam zoals bijvoorbeeld bij een volwassene, dan is het geen sinecure om toxische stress te releasen. De boodschap is dan ook om zoveel mogelijk preventief te werken.

Helaas lopen er heden ten dage heel wat Vlamingen en Nederlanders rond met hoge, vaak onbehandelde ACE-scores. Onbehandeld omdat deze personen meestal symptoombehandeling krijgen. Ze krijgen medicatie of behandeling voor de symptomen die ze vertonen. Er wordt echter niet naar de oorzaak gekeken.

Behandelaars vinden het vaak makkelijker om symptomen te diagnosticeren en vervolgens medicatie voor te schrijven. Een holistische, diepgaande aanpak ontbreekt. Artsen kijken naar het lichaam. De geestelijke gezondheidszorg kijkt naar de geest. Dan rijzen de vragen: wie kijkt er holistisch? welke hulpverleners durven het aan om te vragen naar ingrijpende ervaringen tijdens de kindertijd? welke hulpverleners brengen zowel lichaam, geest als ziel in kaart?

Mijn persoonlijke ACE

Zelf heb ik een ACE-score van 7. Dat is hoog. Het is een understatement om te schrijven dat het niet evident was om geschikte hulpverlening te vinden op het ogenblik dat mijn lichaam mij in de steek begon te laten. Het heeft mij bloed, zweet, tranen en veel geld gekost. Maar bovenal heel veel zelfstudie, meestal in het Engels. In het Nederlandse taalgebied laat de kennis en beschikbaarheid aan informatie erg te wensen over. Toen ik vervolgens op zoek ging naar verwerking van traumatische jeugdervaringen bij volwassenen die kenmerken van hoogbegaafdheid~hoogsensitiviteit vertonen, kwam ik helemaal van een kale reis terug. Dan maar zelf verbanden leggen, nietwaar. Mijn hoogbegaafde brein heeft het namelijk nodig om het grote geheel te snappen. Ik heb een holistische, allesomvattende omkadering nodig.

Ik heb mij voorgenomen om alle traumatische jeugdervaringen die ik heb meegemaakt zoveel mogelijk te transformeren naar kracht. Zoveel mogelijk. En ja, dat lukt. Stap voor stap. De ene dag al beter dan de andere.

Informatiebronnen Social Balance

Het is mijn streven om op deze website informatie te delen omtrent chronisch trauma, omtrent toxische stress, omtrent gifted trauma (opgelopen trauma door miskenning van de hoogbegaafdheid). En - hét belangrijkste - omtrent preventie en heling. Mijn boek 'er is niks mis met jou' zal zowel de thema's 'trauma uit de kindertijd' als 'hoogbegaafdheid~gifted trauma' behandelen.

Schrijven werkt helend voor mij. En ik krijg vaak reacties van mensen dat hetgeen ik schrijf ook helend werkt voor hen. Een win-win situatie 🍀 Ik post regelmatig nieuwe berichten op mijn website, zowel omtrent traumaheling als omtrent hoogbegaafdheid. In de blogsectie van mijn website kan je deze allemaal terugvinden: 'Naar de blogs van Social Balance' 

Op mijn Facebookpagina en Instagram deel ik eveneens regelmatig nieuwe inzichten. 

Als je graag een persoonlijk gesprek met mij wenst, verwijs ik je graag naar de mogelijkheden:

Tarieven en begeleidingsvormen

En ongeveer om de 6 weken verstuur ik een nieuwsbrief. In mijn nieuwsbrief verschijnen updates omtrent nieuwe content, omtrent infosessies en omtrent groepsbijeenkomsten (zowel online als offline) voor hoogbegaafde volwassenen. Onderaan deze website vind je de mogelijkheid om je aan te melden voor mijn nieuwsbrief.

Together we can do this 🍀