Het taboe dat incest heet

DARE TO SPEAK UP

De #metoo beweging heeft heel wat in gang gezet, zowel positief als negatief. Hoe dan ook is er nog ontzettend veel werk aan de winkel.

Seksueel misbruik komt nog steeds erg vaak voor. De gevolgen ervan hebben een immense impact op het leven van de betrokkenen. 

Er is één specifieke vorm van seksueel misbruik waar nog steeds een groot taboe op heerst. En dat terwijl deze vorm van seksueel misbruik nog steeds erg vaak voorkomt. Ook in de 'middle' of 'high society' families. Ik heb het dan over seksueel misbruik binnen de familie: incest.

Getroffenen van incest staan voor een extra zware taak. Als ze al de moed hebben om erover te spreken, worden ze vaak niet geloofd. Of er wordt hen gevraagd om hun mond erover te houden, om er verder met niemand over te spreken. Families en onze maatschappij kunnen incestverhalen meestal niet aan.

Een aantal slachtoffers van incest verzanden vaak ook in dynamieken die voor buitenstaanders onbegrijpelijk lijken, denk hierbij aan het Stockholmsyndroom (ophemelen van de dader) of aan dissociatieve amnesie (het verdringen van de herinneringen aan het misbruik).

Als je meer te weten wil komen over het Stockholmsyndroom en/of dissociatieve amnesie kan ik je deze blog aanbevelen:

Stockholmsyndroom ~ dissociatieve amnesie na ervaringen van incest

Licht laten schijnen op incest Social Balance Inge Vandecaetsbeek

Het is dringend tijd om hier verandering in te brengen. We kunnen incest enkel uit de wereld helpen door het aan het licht te brengen: door erover te spreken, door erover te schrijven. Zolang we het in de duisternis laten, zolang we doen alsof het niet bestaat, zal incest zich blijven herhalen.

Ik weet uit persoonlijke ervaring hoe moeilijk het is om te spreken of schrijven over incest. Het is dan ook zo ontzettend tegennatuurlijk. Zelf heb ik midden 2018 over mijn persoonlijke incestverhaal geschreven.

En ja, ik heb vele negatieve reacties gekregen. Ik heb echter ook ontzettend mooie, hartverwarmende reacties gekregen. Reacties die me geholpen hebben om dit trauma verder te verwerken. Je kan een incestverhaal niet in je eentje verwerken. Echt niet. 

Waardevolle boeken

Graag geef ik jullie 2 titels van boeken mee die mij erg veel inzichten hebben gegeven omtrent de dynamieken van incest en de verwerkingen ervan.

Het eerste boek is 'Traumasporen', een absoluut meesterwerk geschreven door Prof. dr. Bessel van der Kolk. Een ander meesterwerk is het boek 'Trauma & herstel' geschreven door Judith Herman. Deze schrijfster heeft baanbrekend werk verricht in het opentrekken van de geheimhouding omtrent incest. Beide boeken zijn echte aanraders. 

De Rose Healing als energetische ondersteuning bij het helen van incest

In 2021 heb ik de Rose Healing ontwikkeld. Deze healing is onderdeel van een Rose Ritual. Tijdens het ontwikkelen van dit ritueel heb ik ingetuned op dames met een incestverleden 🌹 Typerend voor dames met een incestverleden kan zijn dat zij moeite hebben met seksualiteit, moeite hebben met hun vrouwelijke energie, moeite hebben met uitkomen voor de waarheid, moeite met het doorbreken van transgenerationeel trauma. Het is een ritueel dat in volle zachtheid wordt uitgevoerd 🌹 Maria Magdalena is onze ondersteunende kracht.

Meer informatie omtrent de Rose Healing

Rose Healing Social Balance