De Wondere Wereld van Energy Healing

'Meten is weten'

In onze rationele Westerse maatschappij wordt er vaak uitgegaan van 'meten is weten'. Of anders gezegd: we geloven alleen in dingen die we wetenschappelijk kunnen bewijzen.

Dat is een erg rationele visie. In Oosterse en inheemse culturen is die visie vaak veel holistischer. Zij geloven in een sterke connectie tussen lichaam, geest en ziel én in energieën die niet altijd 'meetbaar' zijn.

Waarom Westerse traumabehandelingen vaak tekort schieten

Door deze rationele kijk schieten Westerse traumabehandelingen vaak tekort. Hedendaagse standaard traumabehandelingen focussen vaak op het mentale en het emotionele niveau. Dankzij het waardevolle werk van pioniers als Peter Levine en Stephen Porges wordt er steeds vaker ook ingezoomd op het lichamelijke niveau. Gelukkig. 

Wanneer we echter vele traumatische ervaringen hebben meegemaakt én we herkennen ons in neurodiversiteit (ASS, AD(H)D, OCD, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit) is de kans groot dat trauma in ons hele wezen zit. In alle lagen. In lichaam, geest en ziel. 

Pure gesprekstherapie, gedragstherapie kan ongetwijfeld erg waardevol zijn, maar volstaat zelden voor diepgaande, duurzame traumaheling.

Holistische traumaheling dient zich dan op. Traumaheling waarbij er eveneens op het niveau van de ziel gewerkt wordt. Traumaheling waarbij er ook op het energetische niveau gewerkt wordt.

Wat is Energy Healing?

We weten allemaal dat we een fysiek lichaam hebben. Dat is zichtbaar, dat kunnen we vastnemen. Naast ons fysieke lichaam hebben we echter ook een energetisch lichaam, ook wel ons auraveld genoemd. Tenzij iemand helderziend is, is dit auraveld niet zichtbaar voor het blote oog. Mensen die heldervoelend zijn (zoals mezelf) kunnen het auraveld ~ het energetische lichaam van anderen wel aanvoelen. 

Vaak is ons energetische lichaam vervuild ~ uit balans. Bij Energy Healing is het de intentie om de balans binnen ons energieveld weer te herstellen. Dit kan op verschillende manieren zoals via Reiki, via Soul Retrievals, via verwijderen van oneigenlijke energieën, via balanceren van de chakra's, ...

De wondere wereld van Energy Healing Social Balance Inge Vandecaetsbeek

De toekomst van Energy Healing

Zelf geloof ik er erg in dat meer en meer Westerse mensen gaan openstaan voor het werken ~ balanceren van ons energetisch lichaam. Dat is ook erg nodig. Net zoals er ons geleerd wordt om ons fysieke lichaam te verzorgen, is het dringend tijd dat we evenveel zorg gaan besteden aan het verzorgen van ons energetische lichaam. 

Het energetische lichaam van de typisch Westerse mens is namelijk erg vervuild en erg uit balans. Het is echt dringend tijd dat er hier meer aandacht aan besteed wordt. 

Energy Healing bij Social Balance

Zelf verzorg ik - met hulp uit de Onzichtbare Wereld - individuele energy healingen, zoals de Sun Healing en de Flower Healing. Gezien ik echter van mening ben dat mensen ook zelf van alles kunnen ondernemen om hun energieveld te reinigen, te balanceren, te herstellen, verzorg ik in augustus 2021 een 5-daagse waarbij ik allerhande tools, inzichten en technieken zal aanreiken voor Energy Healing bij jezelf.

Verdere informatie omtrent deze 5-daagse kan je hier vinden: Traject Energy Healing