De paradox van trauma - lichaamsgericht werken

Trauma heeft een ontzettend sterke zuigkracht. En dat kan 2 kanten uitgaan: het zuigt je helemaal de diepte in of je durft het helingsproces aan te gaan en het transformeert je en verheft je tot een hoger bewustzijn ✨ Wijze woorden van mijn grote voorbeeld Peter Levine, de grondlegger van Somatic Experiencing® (SE)

SE is een lichaamsgerichte therapie om trauma te helen op een zachte, milde manier waarbij er wordt ingezoomd op de wijsheid en het geheugen van het lichaam. 

De paradox van trauma
In 2020 wordt deze opleiding - eindelijk - in België gegeven. In Nederland is Somatic Experiencing intussen al iets meer ingeburgerd.

In mijn beleving is Peter Levine erin geslaagd om lichaam, geest en ziel met elkaar te verbinden. Om Oost met West te verbinden. Om alternatieve met traditionele geneeskunde met elkaar te verbinden. Om de dierenwereld met de mensenwereld te verbinden. Om trauma holistisch te benaderen, op al deze levels: cognitief, emotioneel, lichamelijk, energetisch en spiritueel.

Ook al ligt de nadruk bij SE vooral op het lichamelijke, de andere niveaus zijn ook overduidelijk aanwezig, waarbij het cognitieve de minste aandacht krijgt. En dat zijn wij in het Westen niet gewoon. Hier geldt nog vaak: 'Je pense, donc je suis'. Alsof het verstand een hogere waarde vertegenwoordigt dan het lichaam.

Lichaamsgericht werken kan overigens op verschillende manieren. Het hoeft niet per sé SE te zijn. Er zijn nog voldoende andere waardevolle lichaamsgerichte therapieën. Belangrijkste bij jouw keuze is dat de therapievorm goed voelt voor jou, dat de therapeut goed voelt voor jou, dat de lichaamsgerichte therapeut jou ondersteunt in het terug in contact brengen met je lichaam en zo dichter bij jezelf ✨

Als we trauma diepgaand willen helen, als we de opwaartse beweging willen maken - to transformation and resurrection - is het cruciaal dat we ook het somatische betrekken in ons helingsproces ✨