De link tussen soul mates, twin flames & trauma

Over soul mates, twin flames & onverwerkt hechtings-, ontwikkelings- of sexual trauma

Op Instagram, op Facebook, op spirituele websites, in spirituele nieuwsbrieven kom ik het voortdurend tegen: soul mates en twin flames.

In deze blog verklaar ik graag nader wat soul mates, twin flames en onverwerkt trauma met elkaar gemeen hebben.

Het sprookje

Het idee van een soul mate of een twin flame (tweelingsziel) klinkt heel aanlokkelijk:

✨ jullie zijn voor elkaar gemaakt
✨ jullie hebben elkaar onvoorwaardelijk lief
✨ jullie willen altijd samen zijn
✨ jullie smachten naar elkaar
✨ jullie kunnen niet zonder elkaar
✨ jullie zijn bestemd voor elkaar
✨ jullie willen constant versmelten met elkaar
✨ het was liefde op het eerste gezicht
✨ jullie zijn verliefd op elkaars ziel
✨ jullie voelen een krachtige energetische aantrekkingskracht

Ik ga niet beweren dat soul mates of twin flames niet bestaan. Naar mijn beleving bestaan soul mates wel degelijk. Je echte soul mate kom je echter pas tegen zodra er voldoende onverwerkt trauma geheeld is. Ik zeg hier bewust: 'voldoende'. Je hoeft niet 'volledig' geheeld te zijn. Belangrijkste is dat je je bewust bent van ongeheelde pijnstukken.

Wat ik in deze blog wil toelichten, is dat het opletten is geblazen wanneer je ervan overtuigd bent dat je je soul mate of twin flame hebt gevonden terwijl er nog onvoldoende bewustzijn is omtrent ongeheelde pijnstukken.

Verdere kenmerken kunnen dit zijn:
✨ je denkt vanaf dag 1 dat je dé liefde van je leven hebt gevonden
✨ je ervaart een extreme aantrekking vanaf het eerste moment 
✨ je verliest jezelf volledig in de ander
✨ je cijfert jezelf helemaal weg
✨ je kan aan niks of niemand anders meer denken
✨ je maakt meteen plannen om je verdere leven met deze persoon in te vullen

De illusie van soul mates en twin flames komt vaak voor bij volwassenen die kampen met onvoldoende geheeld trauma, en dan heb ik het niet over acuut trauma, maar over de chronische, complexe vormen zoals ontwikkelingstrauma (developmental trauma), hechtingstrauma/relationeel trauma (attachment trauma/relational trauma) of trauma opgelopen door seksueel misbruik (sexual trauma).

Wanneer je bij de geboorte/bij het opgroeien onveilig gehecht bent en/of wanneer je als kind of tiener seksueel of emotioneel misbruikt bent en je bent je onvoldoende bewust van deze ongeheelde wonde, is de kans groter dat je in de soul mate / twin flame val trapt.

Het klinkt prachtig: 'we zijn voor elkaar geboren, it is meant to be'.

Spiritual bypassing - social balance

Wel, als iets té mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook.

Dat is mijn persoonlijke credo. En toch ben ik zelf al een aantal keren in de oneigenlijke soul mate val getrapt. Zelfs nadat ik mij grondig verdiept had in de dynamieken van trauma én al een verwerkingsproces achter de rug had: het was sterker dan mezelf. 

Trauma heeft dan ook een ontzettend sterke zuigkracht. Peter Levine - de oprichter van Somatic Experiencing - spreekt hierover in termen van de trauma vortex. Als je hier graag meer over wil weten, kan ik je het boek 'De tijger ontwaakt. Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie' warm aanbevelen. 

Wees mild voor jezelf en voor je vermeende soul mate / twin flame

Ontwaken uit het soul mate / twin flame sprookje kan keihard zijn. Know that, been there. Wees in zo'n geval dan ook vooral erg mild voor jezelf, maar ook voor je vermeende soul mate / twin flame. En wees dankbaar. Er heeft zich kunnen tonen wat nog verder geheeld mag worden. 

Beschouw deze bewustwording als een waardevol signaal dat er nog heling mag plaatsvinden ❤️

Liefde vanuit verbinding groeit

Liefde vanuit verbinding is iets dat groeit. Liefde die meteen verblindt, klopt niet. Jay Shetty heeft hier een herkenbare video van gemaakt: 'If you fall in love too fast' Je kan deze video hier bekijken.

Wanneer je als kind onveilig gehecht bent en/of wanneer je in het verleden seksueel misbruikt bent, is het extra waakzaam om op te letten voor snelle, overweldigende verliefdheden. Ik kan dan ook eenieder aanraden om aan introspectie te doen. Om bij jezelf te rade te gaan. Durf kritisch in vraag te stellen of deze verliefdheid of liefde klopt. Tune in op je innerlijke wijsheid en op je intuïtie.

Verbindende relaties versus trauma bonding

Kom je er zelf niet uit: durf om hulp te vragen. Traumadynamieken zijn ontzettend krachtig. Het is haast onmogelijk om er alleen uit te komen. Er kan trauma bonding in het spel zijn. In deze blog kan je meer lezen omtrent het gegeven trauma bonding: Blog 'Trauma bonding kan als liefde voelen

Schroom niet om hulp te vragen wanneer je vermoedt dat je in een trauma bond zit: hulp aan iemand die je vertrouwt, aan een vriend, een vriendin, familie en/of een hulpverlener. En ja ik weet het, hulp vragen kan een erg grote barrière zijn. Weet echter dat je recht hebt op een vervuld, verrijkend, maar ook een verbindend leven. Trauma helen doen we niet alleen, dat werkt in verbinding ❤️

Trauma helen in oprecht verbindende relaties is erg krachtig. Echte verbindende relaties zijn echter zoveel mogelijk vrij van trauma bonding. In een toxische of dysfunctionele relatie wordt er geen trauma geheeld. Integendeel. Zo'n relatie houdt de traumadynamiek in stand.

Wanneer je té snel verliefd wordt, telkens weer in ongezonde relaties terecht komt, vatbaar bent voor oneigenlijke soul mate en twin flame verhalen, dan is de kans erg reëel dat je nog kampt met onverwerkt hechtings-, ontwikkelings- en/of sexual trauma. 

Dus nogmaals: ben je als kind onveilig gehecht en/of je bent in het verleden seksueel misbruikt, en je wordt heel snel verliefd of je denkt je soul mate of twin flame ontmoet te hebben: wees alert, doe aan introspectie, wees eerlijk ten opzichte van jezelf, durf naar je eigen onverwerkte pijn te kijken.

En opnieuw: trauma heeft een hele sterke zuigkracht. Wanneer hechtings-, ontwikkelings- of sexual trauma onvoldoende geheeld is, kan de zuigkracht naar een ander met gelijkaardig trauma zo sterk zijn dat je je letterlijk verliest in de ander. 

Je kan denken: dit is onvoorwaardelijke liefde. Dit is de liefde van mijn leven. 'I am so blessed'. Als er sprake is van soul mate en twin flame gevoelens, is de kans bovendien reëel dat je in een spirituele bypass hangt.  

Spirituele bypass : als we spiritualiteit gaan inzetten om onverwerkt trauma te onderdrukken

Ik kom het voortdurend tegen: spirituele bypass (in het Engels 'spiritual bypassing). Spiritualiteit 'gebruiken' om onverwerkt trauma te onderdrukken. 

Spirituele bypass komt erg vaak voor. Wanneer de pijn van onverwerkte stukken uit ons verleden té diep zitten, té diep snijden, wanneer we ze niet durven, kunnen of willen aanraken, ontstaan er allerhande manieren om die onverwerkte pijn te onderdrukken.

Wanneer je in een spirituele bypass zit en een relatie met je soul mate of twin flame hebt, is de kans groot dat je over je grenzen laat gaan, dat je de emotionele onbeschikbaarheid van je partner niet opmerkt, dat je toxisch gedrag gaat tolereren. Bovendien ontneem je jezelf zo de kans op een werkelijk gezonde relatie.

Mijn persoonlijke copingsmechanismes van onverwerkt trauma

De laatste jaren wordt de link tussen allerhande verslavingsgedrag, eetstoornissen, 'onverklaarbare' ziektes, burn-out, mentale worstelingen, ongewenst gedrag, persoonlijkheidsstoornissen en onverwerkt trauma uit de kinderjaren steeds duidelijker. De pijn van het trauma is zo groot dat we van alles in het leven roepen om die pijn te onderdrukken.  

Bij mezelf heeft het onderdrukken van mijn complex trauma (geboortetrauma, ontwikkelingstrauma, gifted trauma, existentieel trauma, hechtingstrauma en sexual trauma) zich geuit in eetstoornissen, werkverslaving, social media verslaving, sportverslaving, seksverslaving, perfectionistisch gedrag, codependent gedrag en in spiritual bypassing.

Spiritual bypassing - gegronde spiritualiteit - social balance

Gegronde spiritualiteit

Spiritualiteit is een bijzonder en waardevol gegeven. Het kan ongetwijfeld bijdragen aan een verrijkend, vervullend leven. Er zit echter een keerzijde aan deze spirituele medaille: wanneer spiritualiteit niet oprecht doorleefd is, wanneer het niet belichaamd is, wanneer het zweeft, wanneer er geen ruimte is voor verdriet en boosheid, wanneer het een mechanisme is om onverwerkt trauma te onderdrukken, dan klopt er iets niet. 

Robert Auguste Masters heeft hier een waardevol boek over geschreven: 'Spiritual Bypassing. When Spirituality Disconnects Us From What Really Matters.'

Hoewel spiritual bypassing frequent voorkomt, merk ik dat er in Vlaanderen en Nederland nog maar weinig bekendheid omtrent bestaat. Spiritual bypassing is een coping mechanisme, een onderdrukkingsmechanisme, van onverwerkt trauma, een manier om onverwerkte pijn te onderdrukken.

Hoe kan je zien of iemand in een spirituele bypass zit?

Wanneer iemand alleen nog maar spreekt over de positieve kant van het leven, wanneer alles 'liefde en licht' is, wanneer er geen ruimte is voor verdriet, wanneer er geen ruimte is voor boosheid, wanneer schaamte wordt onderdrukt, wanneer er niet mag gesproken worden over het verleden, wanneer iemand denkt dat orakelkaarten, engelen of edelstenen trauma volledig gaan oplossen, wanneer alles wordt verklaard vanuit een les die moest geleerd worden, wanneer er voortdurend wordt gezegd: 'alles gebeurt met een reden', kan er sprake zijn van spirituele bypassing.

Zo dacht ik op een gegeven moment dat edelstenen & engelen mijn trauma gingen oplossen.

Begrijp me niet verkeerd, ik voel nog steeds dat er meer is tussen hemel en aarde, dat er engelen in de buurt kunnen zijn, dat edelstenen bijzondere energieën uitzenden. Ik ben er intussen echter achter gekomen dat het ongezond gedrag kan zijn om ALLE hoop hierop te vestigen. Edelstenen, engelen - of waar je ook in gelooft - kunnen ondersteunend zijn, ze kunnen absoluut als hulpbron worden ingezet bij het verwerken van trauma.

Trauma helen dienen we echter zelf te doen, belichaamd, hier op aarde, gegrond.
En nogmaals andere krachten, spirituele hulpbronnen kunnen ons hierin ondersteunen.

Herstellen en helen van ontwikkelingstrauma, van hechtingstrauma, van sexual trauma vergt veel tijd, liefde, geduld, zachtheid en mildheid. 

Spiritual awakening - spiritual bypassing - Social Balance

En zoals trauma-expert Peter Levine vaak zegt: 'I believe not only that trauma is curable, but that the healing process can be a catalyst for profound awakening'. Vrij vertaald: 'Ik geloof niet enkel dat trauma te genezen valt, maar ook dat het helingsproces een katalysator kan zijn voor een diepgaand ontwaken'.

Inderdaad, dat klopt. Zo ervaar ik het ook: eerst traumaheling / voldoende bewustwording van ongeheeld trauma en vervolgens diepgaand ontwaken. In mijn beleving staat diepgaand ontwaken overigens voor het herontdekken van je ware Kern, van je ware Zelf, ontdaan van traumastof.

En het mooie is dit: wanneer er voldoende trauma geheeld is, wanneer je je voldoende bewust bent van nog te verwerken pijnstukken, vergroot de kans om een warme, gelijkgestemde partner tegen te komen exponentieel.

Ik wens jou een warm, zacht, gegrond en mild proces toe.