De heilzame werking van massage bij traumaheling

Vele cliënten die ik begeleid, zijn het contact met hun lichaam kwijt. Bij mij was dat vroeger ook zo. Om die reden noemde ik mezelf wel eens 'het wandelende hoofd'. Vaak is teveel in het hoofd zitten een signaal van onverwerkt trauma, een signaal dat emoties niet doorleefd kunnen worden, dat er geen belichaming is.

Massage is voor mezelf altijd erg uitdagend geweest. Door een mix van factoren. Naar mijn gevoel hoofdzakelijk door het feit dat ik liever wou praten zodat ik niet teveel hoefde te voelen. Verder heeft mijn verleden van seksueel misbruik en daaruit resulterend een lange geschiedenis van eetstoornissen er mee toe bijgedragen dat fysiek contact voor mij erg uitdagend was.

Mijn vriend is opgeleid tot het geven van herbalancerende massages. Dat zijn zachte massages met een diepgaande werking. Er wordt vooral gewerkt met de voeten, het hoofd, armen, benen en de rug. Bij dit type van massage wordt de buikzone bewust niet aangeraakt. Hoewel ik eerst wat huiverig was voor het ontvangen van zo'n massage, kan ik stellen dat zo'n massage effectief verlichtend kan werken voor het hoofd, dat er diepere afzakking ~ meer contact met het lichaam kan komen, dat vastgezette stukjes trauma zachtjes uit het lichaam gemasseerd kunnen worden én dat vastzittende emoties kunnen vrijkomen.

Energetische, herbalancerende massages bij hoogbegaafdheid

Vele neurodiverse volwassenen hebben doorheen hun leven veelvuldig trauma opgelopen. Door allerhande omstandigheden, door onbegrip. Om trauma te helen, is veiligheid cruciaal. Veiligheid betekent zowel de grondhouding van de therapeut~masseur, als een stukje mentale & emotionele ondersteuning. Om een optimaal resultaat te bekomen, is het belangrijk dat de behandelaar traumasensitief te werk gaat.

Als ik voor mezelf spreek, dan kan ik aangeven dat ik het altijd extreem moeilijk heb gevonden om te zwijgen tijdens een massage. Ik had namelijk altijd zo ontzettend veel te vertellen, ook al besefte ik dat een massage het meest productief ~ efficiënt is in stilte. Om die reden apprecieer ik het dat er voor en na een massage ruimte is om even te ventileren, kort mijn verhaal te doen. Net zoals ik healingen uitvoer bij (hoogbegaafde) volwassenen. Voor en na healingen krijgt degene die de healing ontvangt altijd de gelegenheid om vragen te stellen.

Vanuit de optiek van een volwassene die complex trauma heeft opgelopen, kan je stellen dat een massage uitgevoerd door een masseur bij wie je je comfortabel en veilig voelt én die traumasensitief te werk gaat, heling kan brengen op onderstaande niveaus:
✅ mentaal (verlichting van het hoofd)
✅ emotioneel (grondhouding & begrip van degene die de massage uitvoert)
✅ lichamelijk & energetisch (vastgezette traumatische energie wordt uit het lichaam gevoerd)