Aura & Chakra Healing bij Social Balance

De impact van ons energetische lichaam op ons fysieke lichaam

Wanneer ik spreek over traumaheling heb ik het vaak erover dat het nodig om trauma te helen op verschillende niveaus: mentaal, emotioneel, fysiek, energetisch en spiritueel.

In deze blog wil ik dieper ingaan op traumaheling via de energetische laag ~ via ons aura, via onze chakra's. Wanneer we traumatisch zijn opgegroeid, wanneer we vele traumatische ervaringen hebben beleefd, is de kans erg groot dat ons energieveld vervuild / beschadigd is.

Ons energieveld ~ ons energetische lichaam is de rand rondom ons fysieke lichaam die voor de vele mensen niet zichtbaar of voelbaar is. Iemand die helderziend is, kan het auraveld ook met de ogen waarnemen. Iemand die heldervoelend is (zoals mezelf) kan het auraveld van een persoon voelen.

Gezien de meeste mensen het auraveld ~ het energetische lichaam niet kunnen zien of voelen, wordt dit veld vaak verwaarloosd in de Westerse maatschappij. Onze Westerse maatschappij is immers nog vaak gericht op het gegeven dat 'we het enkel geloven, als we het kunnen zien'. 

Dat is jammer. Een vervuild energetisch lichaam kan namelijk voor heel wat ellende zorgen. Wanneer ik een energetisch lichaam scan van een persoon die niet eerder energetische reiniging heeft laten doen, kom ik vaak van alles tegen. En dat 'van alles' kan je breed interpreteren gaande van onopgeloste emoties, traumatische belemmerende gedachten tot oneigenlijke energieën van anderen. 

Wanneer een energieveld vervuild is en niet gereinigd wordt, kunnen deze vervuilingen verder doordringen tot in het fysieke lichaam. Zodra een oneigenlijke, vervuilde energie is doorgedrongen tot in het fysieke lichaam dan manifesteert zich dat in fysieke klachten. Deze fysieke klachten kunnen aantoonbaar zijn, maar vaak zijn het ook de fysieke klachten waarvan de wetenschap niet kan aangeven waar ze vandaan komen en/of hoe ze te behandelen. Denk hierbij aan aandoening als chronisch vermoeidheidssyndroom, auto-immuunziektes, fybromyalgie, ... Meer dan ons hebben mensen met deze aandoening een (erg) traumatisch leven achter de rug. Mijn hart bloedt als deze mensen vervolgens te horen krijgen 'leer er maar mee leven'. 

Aura en chakra healing Social Balance Inge Vandecaetsbeek

Soul Retrieval

Voor de volledigheid wil ik hier in deze blog ook verwijzen naar het gegeven 'soul loss'. Een energieveld dat beschadigd is, heeft vaak beschadiging opgelopen door soul loss. Stukken ziel die door traumatische gebeurtenissen het (energetische) lichaam van de cliënt verlaten hebben. Indien er soul loss is opgetreden, is het aanbevolen om een ritueel van soul retrieval uit te voeren zodra het energetische lichaam voldoende zuiver is, er klaar voor is om de verloren zielsdelen terug te ontvangen. Als je meer wil lezen over soul retrieval kan dat hier: 'Soul Retrieval bij symptomen van c-ptss'

Genezing & preventie via het energetische lichaam

Zodra oneigenlijke energieën die begonnen zijn in het energetische lichaam zijn doorgedrongen tot het fysieke lichaam zijn ze moeilijker te verwijderen. Ons fysieke lichaam bestaat namelijk uit een veel vastere materie dan ons energetische lichaam. Precies om die reden is het zo belangrijk dat we ons energetische lichaam verzorgen en reinigen, net zoals we dat doen met ons fysieke lichaam. Indien we goed zorg dragen voor ons energetische lichaam is de kans namelijk kleiner dat oneigenlijke energieën ziektes kunnen gaan veroorzaken in het fysieke lichaam. Preventie ~ proactief te werk gaan, werkt ook in deze vlotter dan reactief.

Gelukkig komt er de laatste decennia weer stilaan meer animo voor het holistisch kijken naar lichaam, geest en ziel. Stilaan gaat ook de wetenschap weer meer inzien wat de impact van het energetische lichaam op het fysieke lichaam kan zijn.

Hoe kan je zorg dragen voor je energetische lichaam?

Zorg dragen voor je energetische lichaam begint bij het erkennen dat je effectief een energetisch lichaam hebt, ook al kan je het niet zien of voelen. En vervolgens de keuze gaan maken om goed zorg te gaan dragen voor dit energetische lichaam. Indien je dit nooit eerder hebt gedaan kan het een goede keuze zijn om eens langs te gaan bij een energetische healer. Dat kan bij mezelf of bij een collega van mij. Een energetische healer kan vervolgens je auraveld ~ je chakra's scannen en energieën eruit halen die er niet thuis horen zodat er weer balans kan optreden in je energetische lichaam.

Balanceren van chakra's via Chakra Oliën

Een laagdrempelige manier om te starten met het balanceren van chakra's is via het gebruik van balancerende Chakra Oliën. Zelf werk ik graag met de chakra oliën van het merk Aromafume. Je kan deze via deze website bestellen of via de webshop van Social Balance

 

 

Aura & chakra healing bij Social Balance

Wanneer je bij mij komt voor een energetische healing krijg je vervolgens allerhande tips mee om goed zorg te dragen voor je energetische lichaam zodat de balans die we gecreëerd hebben in stand kan gehouden worden.

Regelmatig organiseer ik ook korte opleidingen Energy Healing. In zo'n opleiding geef ik jullie uitgebreider mee hoe je energetische healing op jezelf én op anderen kan toepassen. 

Tarief voor een individuele sessie

Het tarief voor een individuele sessie bedraagt €180 en neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Indien de cliënt na afloop van het ritueel langer wil blijven voor nabespreking en er is ruimte voor in mijn agenda, dan komt er €60 per half uur bij.

Vastleggen van een afspraak

Indien je graag langskomt voor een individuele sessie kan je mij hiervoor een berichtje sturen. Tijdens een sessie hanteer ik vaak een combinatie van Aura  ~ Chakra Balancing met Extractie (verwijderen van oneigenlijke energie).

Stuur hier een mailtje om een individuele afspraak te boeken

Je bent welkom 🌷