TARIEVEN VOOR BEGELEIDING ~ HEALING

Onderstaand vind je een link naar de tarieven + mogelijkheden voor begeleiding bij Social Balance: 

tarieven en mogelijkheden bij Social Balance


En hieronder vind je verdere informatie vinden omtrent mijn visie & werkwijze.

HOLISTISCHE VISIE

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat lichaam, geest en ziel met elkaar verbonden zijn. Wanneer we lichamelijk niet goed functioneren, liggen er vaak onderliggende onverwerkte emoties aan de grondslag ~ stroomt er energetisch iets niet goed.


WERKWIJZE: therapeut, psycholoog, shamanic healer, coach?

Vanuit het Westerse denken, streven we ernaar om etiketten te kleven, om functies te benoemen. Vaak krijg ik de vraag: 'ben je psycholoog?' Het antwoord is: neen, ik ben geen psycholoog.

Ik ben ervaringsdeskundige trauma. Ik heb zware traumatische ervaringen meegemaakt in mijn eigen leven. Gezien noch de traditionele noch de alternatieve hulpverlening mij voldoende antwoorden kon bieden op mijn vragen omtrent traumaheling ben ik zelf op zoek gegaan naar antwoorden. Via congressen, literatuur, workshops, opleidingen. Dit aangevuld met mijn intuïtie én met de wijsheden en inzichten van mijn (shamanic) teachers.

Deze stelling van Carl Gustav Jung vat mijn werkwijze mooi samen: 'Know all the theories, master all the techniques, but as you touch a human soul be just another human soul'

Werken met 'Flower Medicine' 

Van 2018 tot 2022 heb ik mij voluit ingezet om een holistische kijk op hoogbegaafdheid & trauma neer te zetten. Velen lezen mijn blogs hieromtrent, velen hebben hun weg gevonden naar mijn praktijk. Op zoek naar herkenning, begrip, validatie, heling.

Sinds 2021 begonnen een aantal van mijn Spirit Helpers aan te geven om minder te focussen op hoogbegaafdheid (eerder mentaal ~ eerder mannelijke energie) en om veel meer met mijn spirituele gaves te gaan werken (eerder intuïtief ~ eerder vrouwelijke energie). Op 7 mei 2022 kwam een Middeleeuwse sjamane bij mij en gaf me overduidelijk aan om (nog) meer met de energie van bloemen te gaan werken 🌺 Dat inzicht voelde zo warm, helend en compassievol aan dat ik besloot om - eindelijk - te gaan luisteren: minder focus op hoogbegaafdheid en verdere integratie van bloemen healing.

Als je graag meer wil weten over bloemen healing kan dat hier:

Bloemen healing bij Social Balance

Light in the dark

Licht heeft een ontzettend hoge vibratie. Bij healingen draag ik er zorg voor dat er veel ruimte is voor licht ✨

Shadow work

Aansluitend op wat ik hierboven schrijf, wil ik meegeven dat ik er ook niet voor schuw om op een zachte, compassievolle manier licht te laten schijnen op schaduwvlekken. Ieder van ons heeft ook schaduw in zich ✨

Wie vindt zijn weg naar Social Balance?

Mensen die zich aangesproken voelen om mij te contacteren, zijn vaak mensen die zich onbegrepen voelen. Onbegrepen door de maatschappij, onbegrepen door familie, onbegrepen op de werkvloer, onbegrepen in relaties. Ze begrijpen zichzelf soms niet meer. Ze zijn het contact met hun ware authenticiteit, met hun ziel kwijt.

Ze zijn op zoek naar rust, naar erkenning, naar herkenning, naar bewustwording, naar hoop, naar transformatie, naar heling, naar warme relaties.

Het komt vaker voor dat cliënten een moeizaam traject achter de rug hebben binnen de hulpverlening waarin er soms té snel naar (stigmatiserende) diagnoses wordt gegrepen, waarin er soms te weinig rekening wordt gehouden met de mens als geheel.

Wat ook vaker gebeurt, is dat cliënten naast begeleiding bij mij nog andere hulptrajecten volgen. Dat is prima. Op die manier kunnen we complementair werken.

Ik begeleid zowel mannen als vrouwen. Indien iemand zich noch man noch vrouw of beiden voelt, is dat prima. 


Heling in verbinding Social Balance Inge Vandecaetsbeek

Over validatie, empathie en compassie

Validatie is in mijn optiek een cruciale factor bij het begeleiden van volwassenen die een uitdagend levenstraject hebben afgelegd. Validatie van ervaringen én validatie van gevoelens. 

Als een ervaring als traumatisch wordt ervaren door de getroffene, dan was de ervaring niet ok, ongeacht wat anderen daarvan vinden of hoe het bedoeld was. Validatie hiervan kan erg krachtig en helend zijn. 

Het is ruimschoots bewezen dat empathie een krachtige helende factor is in begeleidingsgesprekken. Empathie is een gave die bij mij aangeboren is en allicht nog versterkt is door hetgeen ik zelf heb meegemaakt. Een combinatie van nature (aard, aanleg) en nurture (omgevingsfactoren, hetgeen ik zelf heb meegemaakt).

Compassie gaat nog een stukje verder dan empathie. Bij compassie mag alles er zijn. De mens wordt volledig in zijn waarde gezien. 

Veiligheid, discretie bij Social Balance hoogbegaafdheid trauma transformatie


Veiligheid, respect en vertrouwen

Wanneer we ons als kind miskend hebben gevoeld, ongehoord, ongezien, voelen we ons als volwassene vaak erg onveilig. Ik besteed bij Shamanic healing erg veel aandacht aan de factor veiligheid, en dit zowel voor individuele begeleidingen als bij de groepstrajecten. Verder vind ik wederzijds respect ook erg belangrijk. Het gebeurt dat mensen uit projectie van onverwerkte stukken op mij gaan projecteren. Als ik voel dat hierbij mijn eigen persoonlijke grens wordt overschreden, zal ik dat op een compassievolle manier aangeven. Indien ik voel dat er een vertrouwensbreuk is opgetreden, zal ik alles in het werk stellen om op zoek te gaan naar passende doorverwijzing.

Streven van mijn website

Ik heb getracht om zoveel mogelijk informatie op deze website te plaatsen met verschillende doeleinden: om meer bewustwording te creëren omtrent hoogbegaafdheid ~ neurodiversiteit, om meer bewustwording te creëren omtrent heling van complex trauma, om meer bewustwording te creëren omtrent traumaheling via sjamanisme en de helende energie van bloemen & kristallen.

Prijzen shamanic healing Social Balance

Contact opnemen met mij

Ik ben het makkelijkst bereikbaar via email. Je kan mij een berichtje sturen via het contactformulier op mijn website.

Mail naar Inge

Together we can do this 🌺

 

Balans in traumaverwerking Social Balance