Licht laten schijnen op trauma en op hoogbegaafdheid

Trauma verwerken en trauma helen, is een transformatieproces ✨

Wanneer je als intens begaafde man of vrouw een transformatieproces doormaakt, is het cruciaal om licht te laten schijnen op eerder opgelopen trauma. Om miskenning van onze ware aard (nature) en hetgeen we hebben meegemaakt (nurture) om te vormen naar validatie, naar erkenning, naar herkenning.

Miskenning komt vaak voor in de zin van minimaliseren van wat we hebben meegemaakt (nurture). Maar ook miskenning in de zin van het onvoldoende omarmen van onze begaafdheid, van ons authentieke Zelf dat er was bij onze geboorte (nature) maar ergens in de loop van het leven omsluierd is door traumastof.

Diepgaande, authentieke transformatie kan pas plaatsvinden zodra we het aandurven om donkere stukken naar de oppervlakte te brengen. Licht werpen op hetgeen we hebben meegemaakt. Licht werpen op onze verscholen authenticiteit. 

Er bestaan nog redelijk wat misverstanden omtrent het woord trauma. En zo mogelijk nog meer misverstanden omtrent hoogbegaafdheid. Het is mijn streven om licht te werpen op zowel trauma als op hoogbegaafdheid.

Wat is trauma?

Wanneer we spreken over trauma wordt er vaak gedacht aan trauma ontstaan in oorlogssituaties, na natuurrampen, in armoedegebieden. Trauma heerst echter overal, ook in landen waar het economisch stabiel is.

Er zijn verschillende vormen van trauma. Zo kan men spreken van acuut trauma, van chronisch trauma, van complex trauma. Mensen die bij mij aankloppen, zijn meestal getroffen door ontwikkelingstrauma, door gifted trauma: trauma ontstaan door miskende 'nature' (aard : begaafdheid) en uitdagende 'nurture' (omgeving : opvoeding, schoolsysteem, werkomgeving).

Ik schrijf regelmatig blogs omtrent de verschillende vormen van trauma. Je kan deze hier vinden: https://socialbalance.be/nl/blog/categorie/trauma


Wat verstaan we onder begaafdheid?

Mocht je op zoek zijn naar verdere inzichten omtrent 'begaafdheid' dan kan deze blog je allicht een stapje verder helpen: https://socialbalance.be/nl/blog/artikel/intensief-denken-leven-voelen-werken-zijn

Door het leven gaan als intens begaafde man of vrouw


Gifted trauma - trauma bij begaafdheid

Wanneer je (hoog)begaafd bent geboren en deze eigenschap onvoldoende erkend en herkend is tijdens je levensloop kan er 'gifted trauma' ontstaan zijn. 'Gifted' is de Engelse term voor 'begaafd'. 

Hoe hevig en zwaar de gebeurtenissen ook geweest zijn, trauma gaat niet om wat er gebeurd is, maar om wat het met je gedaan heeft. Bij kinderen, adolescenten, volwassenen die kenmerken van begaafdheid vertonen, komt alles veel intenser binnen. Zij zijn als het ware gevoeliger voor de impact van bepaalde gebeurtenissen, woorden, emoties.

In deze blog kan je meer lezen omtrent de combinatie trauma en hoogbegaafdheid: https://www.socialbalance.be/nl/blog/artikel/er-niks-mis-met-jou

Wanneer je jarenlang - vaak al van kindsaf - emotioneel misbruikt, genegeerd of verwaarloosd bent, is de kans groot dat je het contact met jezelf volledig kwijt bent. 

Je-zelf kan hierdoor bedolven raken onder laagjes traumastof.

Traumastof wegblazen ~ transformatie

Om terug in contact te komen met jezelf, is het belangrijk om traumastof zachtjes te verwijderen, om het zachtjes weg te blazen. Zodra er steeds meer stof wordt weggeblazen, komt je-zelf, je ware aard, je authenticiteit steeds meer naar boven. En dat is heel mooi ♥

Eén van de mooiste manieren om traumastof zachtjes te verwijderen, is heling in verbinding. Complex trauma is vaak ontstaan in relaties. Het kan weer geheeld worden in relaties. In gezonde relaties. In relaties waarbij er sprake is van verbinding, respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid, kwetsbaarheid.

Je bent welkom voor een gesprek

Als je je hart eens wil luchten, als je op zoek bent naar verdere inzichten omtrent de combinatie trauma & hoogbegaafdheid, als je voelt dat je bent vastgelopen in je huidige leven, ben je welkom.

Verdere info omtrent mijn werkwijze vind je hier

Together we can do this 🍀