Traumaheling is een transformatieproces

Als we ervoor openstaan om onverwerkte pijnstukken, om trauma te gaan helen, ontstaat er transformatie.

Er bestaan nog redelijk wat misverstanden omtrent het woord 'trauma'. Om die reden vind je op mijn website veel informatie omtrent het gegeven trauma. Het voelt voor mij dat verdere bewustwording erg waardevol is.

Diepgaande, authentieke transformatie kan immers pas plaatsvinden zodra we het aandurven om licht te laten schijnen op onze meest pijnlijke stukken.

Wat verstaan we onder trauma?

Wanneer we spreken over trauma wordt er vaak gedacht aan trauma ontstaan in oorlogssituaties, na natuurrampen, in armoedegebieden. Trauma heerst echter overal, ook in landen waar het economisch stabiel is.

Er zijn verschillende vormen van trauma. Zo kan men spreken van acuut trauma, van chronisch trauma, van complex trauma. Mensen die bij mij aankloppen, zijn meestal getroffen door ontwikkelingstrauma, door gifted trauma: trauma ontstaan door miskende 'nature' (aard : begaafdheid) en uitdagende 'nurture' (omgeving : opvoeding, schoolsysteem, werkomgeving).

Wat verstaan we onder begaafdheid?

Mocht je op zoek zijn naar verdere inzichten omtrent 'begaafdheid' dan kan deze blog je allicht een stapje verder helpen: https://socialbalance.be/nl/blog/artikel/intensief-denken-leven-voelen-werken-zijn

Gifted trauma - trauma bij begaafdheid

Wanneer je (hoog)begaafd bent geboren en deze eigenschap onvoldoende erkend en herkend is tijdens je levensloop kan er 'gifted trauma' ontstaan zijn. 'Gifted' is de Engelse term voor 'begaafd'. 

Hoe hevig en zwaar de gebeurtenissen ook geweest zijn, trauma gaat niet om wat er gebeurd is, maar om wat het met je gedaan heeft. Bij kinderen, adolescenten, volwassenen die kenmerken van begaafdheid vertonen, komt alles veel intenser binnen. Zij zijn als het ware gevoeliger voor de impact van bepaalde gebeurtenissen, woorden, emoties.

In deze blog kan je meer lezen omtrent de combinatie trauma en hoogbegaafdheid: https://www.socialbalance.be/nl/blog/artikel/er-niks-mis-met-jou

Wanneer je jarenlang - vaak al van kindsaf - emotioneel misbruikt, genegeerd of verwaarloosd bent, is de kans groot dat je het contact met jezelf volledig kwijt bent. 

Je-zelf kan hierdoor bedolven raken onder dikke lagen traumastof.

Traumastof wegblazen

Traumastof wegblazen ~ transformatie

Om terug in contact te komen met jezelf, is het belangrijk om traumastof zachtjes te verwijderen, om het zachtjes weg te blazen. Zodra er steeds meer stof wordt weggeblazen, komt je-zelf, je ware aard, je authenticiteit steeds meer naar boven. En dat is heel mooi ♥

Eén van de mooiste manieren om traumastof zachtjes te verwijderen, is heling in verbinding. Complex trauma is vaak ontstaan in relaties. Het kan weer geheeld worden in relaties. In gezonde relaties. In relaties waarbij er sprake is van respect, vertrouwen, validatie, eerlijkheid, openheid, kwetsbaarheid.

Traumaheling in verbinding

Vaak vinden getroffenen van gifted trauma het erg moeilijk om openlijk te spreken over hoe ze zich voelen. Ze begrijpen zichzelf niet, ze begrijpen de wereld niet, klassieke hulpverleners begrijpen hen niet. Niet zelden raken adolescenten en volwassenen die kampen met onverwerkt gifted trauma geïsoleerd. 

En dat is erg jammer. Traumaheling in isolement is bijna onmogelijk. Trauma wordt geheeld in verbinding ♥ 

Je bent welkom voor een gesprek

Als je je hart eens wil luchten, als je op zoek bent naar verdere inzichten omtrent gifted trauma, ben je welkom voor een verbindend gesprek. Ik zal te allen tijde met respect, empathie en mededogen naar je verhaal luisteren. En jou zoveel mogelijk bijstaan. Indien ik voel dat een doorverwijzing nodig is, zal ik dat ook ten allen tijde eerlijk aangeven.

Je kan me hier mailen als je verdere vragen hebt of een gesprek wil inplannen