Werken als Wounded Healer

De term 'Wounded Healer' komt in mijn ogen het dichtst in de buurt van hetgeen ik doe. Een Wounded Healer is iemand die zijn/haar eigen pijn heeft getransformeerd naar kracht en van hieruit anderen begeleid in hun transformatieproces.

Begeleidingsvorm

Ik werk hoofdzakelijk via individuele gesprekken. Dit kan zowel fysiek als online. In een gesprek met mij staan bewustwording en kennisoverdracht centraal. Mijn kernwoorden zijn validatie, empathie, verbinding en compassie. 

Let there be light ☀️

Licht heeft een ontzettend hoge vibratie. Bij begeleidingen draag ik er zorg voor dat er voldoende ruimte is voor licht. Het komt erop aan om donkere ervaringen te transformeren naar licht. Er is geen licht zonder duisternis. Er is geen duisternis zonder licht ✨


Je vindt hier verdere info omtrent tarieven en begeleidingsvormen


Welke mensen begeleid ik?

Mannen en vrouwen die mij komen voor begeleiding zijn vrijwel altijd hoogbegaafd en bevinden zich aan de vooravond van een transformatieproces. Ze voelen zich onbegrepen. Onbegrepen door de maatschappij, onbegrepen door familie, onbegrepen op de werkvloer, onbegrepen in relaties.

Ze kampen sterk met het gevoel dat 'er iets mis is' met hen. Niet zelden hebben ze al een uitdagend traject in de traditionele hulpverlening erop zitten.

Ze zijn op zoek naar rust, naar erkenning, naar herkenning, naar bewustwording.

Ik begeleid zowel mannen als vrouwen. Dat is een bewuste keuze.

Heling in verbinding Social Balance Inge Vandecaetsbeek


Is aanvullende begeleiding nuttig?

In tegenstelling tot wat traditioneel opgeleide hulpverleners wel eens beweren, ben ik voorstander van een aanpak waarbij zoveel mogelijk hulpbronnen worden aangewend. De visie dat een cliënt best enkel en alleen hulpverlening bij een en dezelfde persoon volgt, is een visie die ik niet onderschrijf.

Zeker bij hoogbegaafden is een totaal-aanpak, een holistische aanpak waardevol. Bij een holistische, totaal-aanpak mag alles er zijn. Elke hulpbron die de hoogbegaafde steun biedt, mag er zijn. In welke vorm dan ook.

Kan ik doorverwezen worden?

Hoewel er veel raakvlakken zijn, is de begeleiding die ik aanbied geen therapie in de strikte zin van het woord. Bij therapie wordt er vanuit het verleden gewerkt. Wanneer ik merk dat er stukken uit het verleden spelen die specifieke therapie vereisen, zal ik jou dit aangeven.

Vanaf najaar 2019 ben ik aangesloten bij een wereldwijd netwerk dat therapie voorziet voor hoogbegaafde volwassenen. Aansluiting bij dit netwerk is een verademing voor mij. Op die manier kan ik met een gerust hart doorverwijzen indien dat nodig blijkt te zijn.

Een validerende en empathische aanpak

Validatie is in mijn optiek een cruciale factor bij het begeleiden van (hoog)begaafde volwassenen die traumatische ervaringen hebben beleefd. Validatie van ervaringen én validatie van gevoelens. Validatie is het tegenovergestelde van: 'Had je niet beter zo gereageerd?' of 'Zo erg was het toch niet?' of 'Ben je zeker dat het zo gegaan is?' of 'Overdrijf je nu niet?' of 'Wordt het niet tijd om je eroverheen te zetten?'

Als een ervaring als traumatisch wordt ervaren door de getroffene, dan was de ervaring niet ok, ongeacht wat anderen daarvan vinden of hoe het bedoeld was. Het begaafde brein verwerkt traumatische ervaringen anders. Validatie hiervan is erg krachtig en erg helend. 

Verder is ruimschoots bewezen dat empathie een krachtige helende factor is in begeleidingsgesprekken. Empathie is een gave die bij mij aangeboren is en allicht nog versterkt is door hetgeen ik zelf heb meegemaakt. Een combinatie van nature (aard, aanleg) en nurture (omgevingsfactoren, hetgeen ik zelf heb meegemaakt).

Veiligheid, discretie bij Social Balance hoogbegaafdheid trauma transformatie


Veiligheid, discretie, compassie en respect

Wanneer we ons als kind miskend hebben gevoeld, ongehoord, ongezien, voelen we ons als volwassene vaak erg onveilig. De factor veiligheid is dan ook erg belangrijk bij begeleidingen. Zelf streef ik ernaar dat mensen zich zo veilig mogelijk voelen wanneer ze een gesprek met mij aangaan. Discretie, respect, compassie en vertrouwen zijn basisvoorwaarden, ook als er in groep ervaringen gedeeld worden.

Psycho-educatie omtrent de dynamieken van chronisch & complex trauma en hoogbegaafdheid 

Mijn hoogbegaafde brein heeft er nood aan om dynamieken te begrijpen vanuit het grotere geheel. Om die reden blijf ik mij constant verdiepen in hoogbegaafdheid en complex trauma. Ik verslind zowat elk boek omtrent trauma, volg congressen, opleidingen. Ik noem mezelf wel eens de wandelende trauma-encyclopedie.

De meeste mensen die bij mij komen, zijn net als mij (hoog)begaafd. Wanneer je je hierin herkent, kan je net als ik behoefde hebben aan verklaringen vanuit het grotere geheel. En behoefte aan een allesomvattende, holistische aanpak.

Tijdens een gesprek kan ik jou inzichten aanreiken. Ik merk erg vaak dat bewustwording omtrent traumadynamieken, omtrent het begrip (hoog)begaafdheid een ontzettend krachtige catalysator is voor verdere traumaheling en voor het nemen van toekomstige beslissingen.

Je kan me hier mailen

Holistische visie

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat lichaam, geest en ziel met elkaar verbonden zijn. Wanneer we lichamelijk niet goed functioneren, liggen er vaak onderliggende onverwerkte emoties aan de grondslag. Wanneer we ons mentaal niet goed voelen, gaat ons lichaam op termijn tegensputteren. 'Mens sana in corpore sano' zoals de Romeinse dichter Iuvenalis zo treffend schreef.

Bessel van der Kolk Traumasporen Inge Vandecaetsbeek Social Balance

Verder merk ik dat bij sommige cliënten stukken ziel erg diep gekwetst zijn. Soms lijkt het alsof stukken ziel verloren zijn gegaan.

Als eeuwige student blijf ik graag opleidingen volgen. In september 2019 start ik een opleiding tot Sjamanistisch Healer. Deze opleiding voelt voor mij als een mooie verbinding tussen oud en nieuw, tussen west en oost, tussen mens en natuur, tussen lichaam, geest & ziel.


Samen herontdekken hoe waardevol je bent

Mensen die ik begeleid hebben 1 gemeenschappelijk kenmerk wanneer ze aankloppen bij mij: ze onderschatten zichzelf enorm. Ze hebben niet in de gaten hoeveel potentieel er in hen schuilt. Door allerhande traumatische ervaringen zijn ze afgesplitst van hun ware Zelf.

Deze evolutie is typerend voor hoogbegaafde volwassenen die vele uitdagingen kennen op het vlak van relaties, onderwijs, werk, gezondheid. Ze onderschatten zichzelf mateloos. Ze zijn er ontzettend huiverig voor om zichzelf hoogbegaafd te noemen. In deze blog heb ik (hoog)begaafdheid gereframed naar 'intensiteit'. Ik heb gemerkt dat de term 'intensiteit' een ingang kan zijn tot het verder omarmen van je hoogbegaafdheid. Intussen is deze blog de meest gelezen blog van mijn website. Je kan deze hier lezen: https://socialbalance.be/nl/blog/artikel/intensief-denken-leven-voelen-werken-zijn

Jouw hoogbegaafde aard omarmen en transformeren

Wanneer we samen ontdekken dat je hoogbegaafd bent, kijk ik graag samen met jou hoe je dit inzicht kan transformeren naar kracht. Ik merk steeds weer opnieuw dat erkennen, herkennen én het volledige omarmen van de waardevolle karaktereigenschappen van hoogbegaafdheid, zo ontzettend helend is. Het voelt als een soort van thuiskomen bij jezelf. 
 

Er is niks mis met jou


Een aanpak op maat 

Net zoals ieder mens uniek is, is iedere begeleiding uniek. Op dit ogenblik werk ik voornamelijk op individuele basis via verbindende, verhelderende, empathische gesprekken. Dit kan online, face-to-face of via email. De duur van een traject varieert. Jouw proces is hierin leidend.

Je vindt hier verdere info omtrent tarieven en begeleidingsvormen

Together we can do this ♥

 

Balans in traumaverwerking Social Balance