Boek in wording. Het wordt geboren zodra de tijd er rijp voor is.

Als er iets is dat ik geleerd heb uit mijn eigen persoonlijke proces en uit de vele begeleidingen en gesprekken met gelijkgestemde ondernemers, dan is het dat er nog veel verborgen trauma in onze systemen zit.

En dat er nog ontzettend veel onwetendheid heerst omtrent begaafdheid.

Ik ben al verschillende jaren aan het roepen 'Ooit schrijf ik een boek'. 
In 2018 heb ik besloten om de daad bij het woord te voeren en er effectief aan te beginnen.
Ik geef mijn boek uit in eigen beheer. Dat heeft als voordeel dat er geen deadline op zit. Wat dan ook meteen een nadeel is :-) Het boek zal verschijnen zodra ik voel dat de tijd er klaar voor is.

Met mijn boek wil ik een blik werken op de impact die trauma heeft bij een begaafd kind. En hoe je van je begaafdheid en hetgeen je hebt meegemaakt je kracht kan maken.

In onze Westerse maatschappij denken wij bij kindertrauma al te vaak aan kinderen die opgroeien in oorlogsgebied, kinderen die opgroeien aan de rand van de maatschappij.

De waarheid is echter dit: kindertrauma komt voor in ALLE lagen van de bevolking, OOK in België en Nederland. OOK in de high society gezinnen. 

Mijn boek handelt over trauma dat ontstaan is in de prille jaren. Denk hierbij aan ingrijpende ervaringen als:

* emotionele verwaarlozing (wat niet gezegd wordt, kan even pijnlijk zijn dan wat wel gezegd wordt)
* emotionele mishandeling door één of meerdere ouders/familieleden/verzorgers (bewust of onbewust)
* fysieke mishandeling door één of meerdere ouders/familieleden/verzorgers
* seksueel misbruik door één of meerdere ouders/familieleden/verzorgers
* opgroeien bij een verslaafde ouder
* opgroeien bij een ouder met een persoonlijkheidsstoornis
* opgroeien in een gezin waar er geen ruimte was voor emoties zoals bijvoorbeeld verdriet of boosheid

en over gifted trauma: de miskenning van de aard van het kind.

Er is niks mis met jou

Uit grootschalig onderzoek in de US is aangetoond dat onmiskend ontwikkelingstrauma het grootste - niet aangepakte - gezondheidsrisico vormt. In Nederland en België is dat niet anders.

De gevolgen van vroegkinderlijk trauma werken vaak lange tijd door in de volwassen leeftijd, en dan vooral als de symptomen van trauma niet tijdig worden herkend, erkend en correct behandeld.

Verder spelen persoonlijkheidskenmerken van het getroffen kind een grote rol bij trauma.
Zo kunnen mensen die de persoonlijkheidskenmerken van (hoog)begaafdheid vertonen meer moeite hebben met het verwerken van opgelopen trauma. Door hun intensiteit komt alles veel sterker binnen.  Bovendien is het vinden van gepaste hulpverlening voor begaafde volwassenen met gifted, complex trauma een ware zoektocht.

Het streven van mijn boek is om zowel trauma als begaafdheid bespreekbaar te maken. Om getroffenen een hart onder de riem te steken. Om hulpverleners wegwijs te maken in het brein van begaafde volwassenen die kampen met onverwerkt trauma. Om mijn eigen helingsproces verder te versterken.

Mijn boek 'er is niks mis met jou' zal verkocht worden op deze website, via de website van Standaard Boekhandel, via Bol en in een aantal boekhandels in Vlaanderen.

Heling op collectief vlak

Dankzij het kopen van mijn boek zal je een steentje bijdragen aan herstel van trauma binnen het collectief.
Door collectief bewustzijn te vergroten, door collectieve verwerking, ontstaan er collectieve helingsprocessen. Dit wordt heling op collectief vlak genoemd.

Ik ben een grote voorstander van collectieve heling, van heling in verbinding. Helen vanuit isolement is quasi onmogelijk. Er is een collectieve, verbindende beweging nodig. Together we can do this.

Financiële steun 

Er zijn een aantal stichtingen in Vlaanderen en België die zich toespitsen op heling van volwassenen die getroffen zijn door kindertrauma. Vaak ontbreekt het deze stichtingen aan financiële middelen. Graag wil ik bijdragen aan optimalisering van hun werking door een gedeelte van de opbrengst van mijn boek te schenken aan dergelijke waardevolle stichtingen. Stichtingen die zich vaak belangeloos, dag na dag, inzetten voor het verwerken en het helen van trauma dat ontstaan is in de kindertijd.

Boek 'Er is niks mis met jou'

Inhoud van het boek

Het boek gaat over trauma veroorzaakt in de kindertijd.

Misschien klinkt dat erg zwaar voor jou. Dat kan. Het is ook een beladen thema.

Ondanks die beladenheid wil ik met dit boek sprankeltjes van hoop doorgeven.

Hoe complex en uitdagend ook, er is leven na trauma ♥

Confronterend

Het zou kunnen dat mijn boek confronterend is voor jou. Ik herken dat.

Toen ik zelf de eerste keren mijn eigen kindertrauma diep in de ogen durfde kijken, was ik in een staat van shock.

Weet echter dat bewustwording, herkenning van effecten van kindertrauma, de eerste stappen zijn in de weg naar duurzaam herstel.

Opbrengst van het boek 

Ik heb ervoor gekozen om mijn boek in eigen beheer uit te geven.

Dankzij dit verdienmodel komt er extra geld beschikbaar voor donatie aan een goed doel.

Per verkocht boek zal een gedeelte gedoneerd worden aan een goed doel. Een doel dat zich inzet voor de strijd tegen trauma veroorzaakt in de kindertijd.