Als er iets is dat ik geleerd heb uit mijn eigen persoonlijke proces en uit de talloze begeleidingen en gesprekken met gelijkgestemde ondernemers, dan is het dat er nog veel verborgen trauma in onze systemen zit.

En dit zowel op persoonlijk als op collectief vlak.

Ik ben al verschillende jaren aan het roepen 'Ooit schrijf ik een boek'. 
Dit jaar heb ik besloten om de daad bij het woord te voeren en er effectief aan te beginnen.

Met mijn boek wil ik een blik werken op trauma veroorzaakt in de kindertijd, en dan vooral op vroegkinderlijk trauma.
We spreken over vroegkinderlijk wanneer het trauma is ontstaan vóór de leeftijd van 8 jaar.

In onze Westerse maatschappij denken wij bij kindertrauma al te vaak aan kinderen die opgroeien in oorlogsgebied, kinderen die opgroeien aan de rand van de maatschappij.

De waarheid is echter dit: kindertrauma komt voor in ALLE lagen van de bevolking, OOK in België en Nederland. 

Kindertrauma kan zich zowel op fysiek als op psychisch vlak manifesteren.

Wanneer we spreken over kindertrauma hebben we het over trauma ontstaan door:
* emotionele verwaarlozing
* emotionele mishandeling door één of meerdere ouders
* fysieke mishandeling door één of meerdere ouders
* seksueel misbruik door één of meerdere ouders
* pijnlijke operaties in de kindertijd
* onverwerkt verlies van een ouder, broertje of zusje


Uit grootschalig onderzoek in de US is aangetoond dat trauma door de kindertijd het grootste - niet aangepakte - gezondheidsrisico vormt. In Nederland en België is dat niet anders.

Bovendien werken de gevolgen van vroegkinderlijk trauma vaak lange tijd door in de volwassen leeftijd, vooral als de symptomen van trauma niet tijdig worden erkend, herkend en behandeld.

Verder is bewezen dat de persoonlijkheidskenmerken van het getroffen kind een grote rol spelen bij het verwerken van kindertrauma. Zo lijkt het erop dat mensen die de persoonlijkheidskenmerken van hoogsensitiviteit en/of hoogbegaafdheid vertonen, vaak meer moeite hebben met het verwerken van traumasporen.

En dit niet allerminst door foutieve diagnoses in de zorgverlening als door het niet erkend worden door eigen ouders en omgeving.

Het streven van mijn boek is om vroegkinderlijk trauma bespreekbaar te maken, om getroffenen een hart aan de riem te steken, om de ogen van de hulpverleners te openen, om mezelf recht toe te kennen.

Volgens planning wordt het boek uitgebracht in het najaar van 2018.
Het zal verkocht worden op deze website, op de website van Bol en in een aantal boekhandels.

Door het kopen van mijn boek draag je een steentje bij aan
* je eigen herstelproces indien je getroffen bent door kindertrauma
* andere getroffenen - een gedeelte van de opbrengt gaat naar een goed doel met betrekking tot kindertrauma
* de maatschappij - het wordt tijd dat we stoppen met onze kop in het zand te steken
* mijn herstel

Boek 'Er is niks mis met jou'

Inhoud van het boek

Het boek gaat over trauma veroorzaakt in de kindertijd.

Misschien klinkt dat erg zwaar voor jou. Dat kan. Het is ook een beladen thema.

Ondanks die beladenheid wil ik met dit boek sprankeltjes van hoop doorgeven.

Hoe complex en uitdagend ook, er is leven na kindertrauma ♥

Confronterend

Het zou kunnen dat mijn boek confronterend is voor jou. Ik herken dat.

Toen ik zelf de eerste keren mijn eigen kindertrauma diep in de ogen durfde kijken, was ik in een staat van shock.

Weet echter dat bewustwording, herkenning van effecten van kindertrauma, de eerste stappen zijn in de weg naar duurzaam herstel.

Opbrengst van het boek 

Ik heb ervoor gekozen om mijn boek in eigen beheer uit te geven.

Dankzij dit verdienmodel komt er extra geld beschikbaar voor donatie aan een goed doel.

Per verkocht boek zal 10% gedoneerd worden aan een goed doel. Een doel dat zich inzet voor de strijd tegen trauma veroorzaakt in de kindertijd.