Transformeren van trauma en intensiteit

Trauma verwerken en trauma helen, is een transformatieproces

Wanneer je als intense man of vrouw een transformatieproces doormaakt, is het cruciaal om eerder opgelopen trauma te helen, te transformeren, om je intensiteiten te balanceren. 

Diepgaande, authentieke transformatie kan pas plaatsvinden zodra we het aandurven om donkere stukken naar de oppervlakte te brengen. Licht werpen op hetgeen we hebben meegemaakt. Licht werpen op onze verscholen authenticiteit. 

Er bestaan nog redelijk wat misverstanden omtrent het woord trauma. En zo mogelijk nog meer misverstanden omtrent de intense kenmerken die horen bij hoogbegaafdheid. Het is mijn streven om licht te werpen op zowel trauma als op hoogbegaafdheid.

Wat hebben volwassenen met onverwerkt trauma en hoogbegaafde (intense) volwassenen met elkaar gemeen?

Er is 1 gemeenschappelijk kenmerk : ze zijn snel overweldigd. Door die gevoelens van overweldiging zijn ze vaak uit balans en voelen ze zich onbegrepen in deze wereld. Zij kunnen die gevoelens van overweldiging moeilijk kanaliseren en andersom kan de omgeving die gevoelens van overweldiging moeilijk plaatsen en/of hanteren. Zo ontstaat er vaak een disconnect. Een disconnect waardoor gevoelens van eenzaamheid en van onbegrepen voelen, versterkt worden.

Wat is trauma?

Wanneer we spreken over trauma wordt er vaak gedacht aan trauma ontstaan in oorlogssituaties, na natuurrampen, in armoedegebieden. Trauma heerst echter overal, ook in landen waar het economisch stabiel is.

Er zijn verschillende vormen van trauma. Zo kan men spreken van acuut trauma, van chronisch trauma, van complex trauma. Mensen die bij mij aankloppen, zijn meestal getroffen door ontwikkelingstrauma, door gifted trauma: trauma ontstaan door miskende 'nature' (aard : begaafdheid) en uitdagende 'nurture' (omgeving : opvoeding, schoolsysteem, werkomgeving).

Ik schrijf regelmatig blogs omtrent de verschillende vormen van trauma. Je kan deze hier vinden: Blogs omtrent trauma

Wat verstaan we onder begaafdheid?

Mocht je op zoek zijn naar verdere inzichten omtrent 'begaafdheid' dan kan deze blog je allicht een stapje verder helpen: 

Door het leven gaan als intens begaafde man of vrouw


Gifted trauma - trauma bij begaafdheid

Wanneer je (hoog)begaafd bent geboren en deze eigenschap onvoldoende erkend en herkend is tijdens je levensloop kan er 'gifted trauma' ontstaan zijn. 'Gifted' is de Engelse term voor 'begaafd'. 

Hoe hevig en zwaar de gebeurtenissen ook geweest zijn, trauma gaat niet om wat er gebeurd is, maar om wat het met je gedaan heeft. Bij kinderen, adolescenten, volwassenen die kenmerken van begaafdheid vertonen, komt alles veel intenser binnen. Zij zijn als het ware gevoeliger voor de impact van bepaalde gebeurtenissen, woorden, emoties.

In deze blog kan je nog meer lezen omtrent de combinatie trauma en hoogbegaafdheid: Blog 'Er is niks mis met jou'

Wanneer je jarenlang - vaak al van kindsaf - emotioneel misbruikt, genegeerd of verwaarloosd bent - of je zo gevoeld hebt - is de kans groot dat je het contact met jezelf volledig kwijt bent. 

Je-zelf kan hierdoor bedolven raken onder laagjes traumastof.

Traumastof wegblazen ~ transformatie

Om terug in contact te komen met jezelf, is het belangrijk om traumastof zachtjes te verwijderen, om het zachtjes weg te blazen. Zodra er steeds meer stof wordt weggeblazen, komt je-zelf, je ware aard, je authenticiteit steeds meer naar boven. En dat is heel mooi 💚

Eén van de mooiste manieren om traumastof zachtjes te verwijderen, is heling in verbinding. Complex trauma is vaak ontstaan in relaties. Het kan weer geheeld worden in relaties. In gezonde relaties. In relaties waarbij er sprake is van verbinding, respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid, kwetsbaarheid. Vooraleer er echter heling kan ontstaan in verbindende relaties is er een zekere mate van verbinding met onszelf nodig. Zoniet is de kans reëel dat we onverwerkte pijnen gaan projecteren in relaties. Het is een en-en verhaal. Terug in verbinding komen met onszelf via, dankzij, met de ander. Al deze dynamieken zijn met elkaar verweven.

Wat betekent holistische heling van chronisch & complex trauma?

Trauma dat al erg vroeg ontstaan is, is hardnekkig. Het heeft zich opgestapeld. Het heeft ons Authentieke Zelf bedolven. Ik omschrijf dat wel eens als 'er hangt traumastof over het Authentieke Zelf'.

Vaak zitten er dikke lagen traumastof over het Authentieke Zelf. Die krijg je niet zomaar eventjes weggeblazen door een gesprek. Daar is meer voor nodig. Het helen van dit type van trauma vraagt om een holistische aanpak, om een totaalaanpak. Om een aanpak waarbij moderne inzichten gecombineerd worden met traditionele methodes. Om een aanpak in verbinding. In verbinding met anderen, in verbinding met de Natuur.

Energy Healing Social Balance

Een aanpak waarbij zowel mentaal, emotioneel, lichamelijk, spiritueel als energetisch gewerkt wordt. Pure gesprekstherapie is dan ook niet voldoende gezien bij traditionele gesprekstherapie meestal hoofdzakelijk wordt gewerkt op mentaal en emotioneel vlak.

Dankzij pioniers als Peter Levine en Bessel van der Kolk is er steeds meer aandacht gekomen voor lichaamsgericht werk. Een hele waardevolle aanvulling. Op die manier wordt ook het lichamelijke aspect meegenomen.

Er zijn echter nog 2 levels die absoluut niet mogen ontbreken en dat zijn het energetische en het spirituele level. Trauma kan letterlijk in ons energieveld hangen. Het kan gaten in ons energieveld veroorzaken.

Wanneer er enkel op mentaal, emotioneel en lichamelijk vlak wordt gewerkt, kan het zijn dat die verstoringen in ons auraveld ons parten blijven spelen. In dergelijke gevallen zijn energetische healingen een mooie aanvulling.

Energy Healings als ondersteuning bij transformatieve processen

In 2019 ben ik contact gekomen met sjamanisme. Binnen het sjamanisme wordt er heel nauw gewerkt met kosmische energieën, met een mooie verbinding tussen hemel en aarde, tussen verschillende dimensies, verbinding tussen mens en natuur. Voor mij voelt het sjamanisme als een ontzettend waardevolle aanvulling bij helingsprocessen van trauma. Zelf ervaar ik helingen via sjamanisme vooral op het energetische en spirituele vlak.

Energetische & spirituele healing zijn erg waardevol als aanvulling. Dit type van healingen zal ten volle zijn werk doen als er eveneens werk verricht wordt op mentaal, emotioneel en lichamelijk vlak. Ervaring leert dat het werken met energie vooral mooie resultaten zal opleveren zodra iemand voldoende aanwezig is in zijn of haar lichaam. 'Embodied' zoals ze dat in het Engels noemen, maar ook gegrond. Indien er onvoldoende gronding is, is de kans reëel op spirituele bypassing. Bij een spirituele bypass zijn de bovenste chakra's vaak overactief en de onderste chakra's vaak geblokkeerd.

Noot: als je meer wil lezen over 'spirituele bypassing', dan kan dat in deze blog: 'Wat hebben soul mates, twin flames, trauma en spirituele bypass met elkaar gemeen?'

Sinds 2020 bied ik zelf Energy Healingen aan. In deze blog kan je meer lezen over de 'Wondere Wereld van Energy Healing' Vooraleer ik een healing toepas, zal ik altijd checken of de persoon die de healing ontvangt voldoende gegrond is, of het energieveld voldoende zuiver is en hoe de balans in de chakra's zit. Indien het energieveld onvoldoende zuiver is, zal ik eerst een 'extraction' uitvoeren. Een 'extraction' betekent dat onzuivere energieën uit het energieveld verwijderd worden.

Hier kan je ontdekken welke Energy Healings ik aanbied: 

Energy Healings bij Social Balance 🌹

Als je nog meer informatie wenst omtrent healing en omtrent transformatieprocessen

Je kan op mijn website heel wat informatie vinden omtrent traumaheling en transformatie. Ik heb vele blogs geschreven. De blogs zijn onderverdeeld in categorieën, in thema's zodat je de thema's eruit kan pikken die voor jou resoneren. Een overzicht van alle blogs van Social Balance kan je hier vinden: Blogs van Social Balance

Enjoy reading 🌳🔮

Mocht je na het lezen van mijn blogs vragen hebben voor mij of een gesprek/healing/wandeling willen inplannen, kan je hier meer terug vinden over mijn visie, werkwijze & tarieven

Mijn begeleidingen zijn een mix van mannelijke en vrouwelijke energie. Zowel ratio als gevoel krijgen bij mij een plaats. Zowel wetenschappelijke, tastbare achtergronden als alternatieve, onzichtbare energieën. Ik streef hierin naar een mooie balans tussen mannelijke energie (ratio) en vrouwelijke energie (gevoel, intuïtie), tussen het zichtbare en het onzichtbare.

Je bent welkom 🌸

Trauma helen in verbinding Inge Vandecaetsbeek