Graag nodig ik je uit om aan te voelen of onderstaande resoneert met jou:

* ik wil ondernemen op een integere, authentieke, duurzame manier
* ik wil van betekenis zijn in deze wereld
* ik wil voelen en doorleven waarom ik hier op deze planeet rondloop
* ik wil mijn steentje bijdragen aan een betere, meer duurzame wereld
* ik voel dat het 'oude ondernemen' niet werkt voor mij
* ik twijfel of het ondernemerschap voor mij is weggelegd

Een wereld in verandering

Steeds meer mensen willen leven vanuit hun volle potentieel. Kiezen ervoor om zichzelf te zijn, om maskers af te werpen.

Tegelijkertijd kiezen steeds meer volwassenen voor het ondernemerschap.
Ondernemers die bij mij terecht komen zijn meestal hoogsensitief en/of hoogbegaafd.
 

Business coaching versus therapie.

Vele business coaches schenken té weinig aandacht aan de mentale toestand van de ondernemer.
Wanneer een ondernemer niet voldoende in zijn kracht staat, gaat een traditionele coaching niet volstaan.

Zo ontmoet ik vaak klanten die eerder therapie nodig hebben dan coaching.
Intussen heb ik veel kennis en ervaring opgebouwd in het herkennen tussen een klant die genoeg heeft aan coaching of een klant die eerder gebaat is bij therapie.

Ik zal dat dan ook altijd eerlijk aangeven.

Prijszetting voor jouw klanten

Vele ondernemers hebben er moeite mee om een correcte prijs te vragen voor hun product of dienst.
We gaan dan samen onderzoeken wat de oorzaak is hiervan. 

Indien het een gebrek aan marketingkennis is, kan ik je hierin pragmatisch ondersteunen.
Vaak echter ligt de oorzaak van moeilijkheden met prijszetting bij een vertekend zelfbeeld.
Indien dit zo is, gaan we dieper graven. We kijken dan samen wat de oorsprong is van dit lage zelfbeeld. 

Brede kennis over trauma

Als ervaringsdeskundige van (vroegkinderlijk) trauma kan ik voor jou inzichten verschaffen in bepaalde kenmerken die typerend zijn voor onverwerkt trauma binnen het ondernemerschap.

In dat opzicht is hetgeen ik aanbied een mix tussen therapie en coaching.

Wanneer ik merk dat er diepgaande trauma's naar boven komen waarbij gespecialiseerde hulp is aanbevolen, zoek ik graag samen met jou naar passende hulp. 

Prijszetting voor mijn klanten

In oktober 2018 ben ik gestart met een nieuw prijszettingsmodel.
Mijn prijzen worden nu overeengekomen in overleg met de noden en het budget van de klant.

Voor een intake gesprek vraag ik een investering van €80.
Wanneer je besluit om een verder traject bij mij te volgen, krijg je deze €80 terug.
Mocht je ervoor kiezen om niet verder samen te werken, even goede vrienden.
Jouw €80 is niet verloren of verkwist. Tijdens een intake gesprek krijg je sowieso waardevolle inzichten.

De wereld heeft nood aan ondernemers die integer ondernemen, die oprechte prijzen vragen.

In ruil voor jouw vertrouwen in mij krijg je een oprechte, authentieke, deskundige aanpak.

Dankzij mijn ervaring, kennis en intuïtie kan ik makkelijk bepaalde patronen herkennen.
Je krijgt van mij inzichten in het herkennen van die patronen.


Vervolgens gaan we samen kijken hoe/of we deze patronen kunnen ombuigen.

Hét allerbelangrijkste is het streven naar een begeleiding die bij jou past, die goed voelt voor jou.

Een begeleiding waarbij jouw innerlijke kracht versterkt wordt.
Een begeleiding die jou aanspoort om succesvol en authentiek te ondernemen op een manier die helemaal bij jou past.

Een begeleiding waarin jij centraal staat.

Ik heb een ruime kennis omtrent trauma.
Mijn boek dat najaar 2018 verschijnt, zal over trauma gaan.

Dankzij deze kennis omtrent traumaproblematiek kan ik vrij snel doorgronden wanneer een ondernemer nog worstelt met onverwerkt trauma.
Wanneer ik detecteer dat er bij een ondernemer nog onverwerkt trauma sluimert, zal ik dit kenbaar maken op een respectvolle, zachte manier.

Ondernemers bij wie er nog trauma sluimert, adviseer ik vervolgens om eerst - of minstens parallel - te werken aan het helen van de traumastukken.

Het is immers ontzettend belangrijk dat restanten van trauma geheeld worden om als ondernemer volledig in je kracht te kunnen staan.

De wereld heeft nood aan krachtige, integere ondernemers.
Ondernemers die impact kunnen, durven en willen maken.


Het is een eer om hiervoor te mogen samenwerken met jou.

AIs bovenstaande resoneert met jou, kan je mij een berichtje sturen voor een intake gesprek 

Is begeleiding altijd zinvol?

Nee.

Begeleiding is enkel zinvol wanneer je een goede klik hebt met de begeleider én wanneer de begeleider voldoende empathisch én deskundig is. 

Ik heb in het verleden veel geld verkwist aan business coaches die niet de juiste kennis in huis hadden of die mij totaal verkeerd hadden ingeschat of die er enkel op uit waren om snel geld te verdienen. Zo'n business coach wil ik niet zijn.

Ik wil enkel dat jij geld aan mij besteed als:
* we een wederzijdse klik hebben
* je gelooft in mijn integriteit
* je vertrouwen hebt in mijn kennis en kunde
* je bereid bent om respectvol samen te werken

Intake gesprek

De beste investering is de investering in jezelf.
Maar dan wel op voorwaarde dat er een goede klik is tussen jou en degene die de begeleiding geeft.

Wanneer we elkaar nog niet eerder persoonlijk ontmoet hebben, start ik met een persoonlijk intake gesprek.

De investering hiervoor bedraagt €80. Je krijgt deze investering terug zodra je ervoor opteert om een vervolgtraject bij mij te volgen.

Via deze link kan je mij een berichtje sturen voor een intake gesprek

Begeleiding die resoneert

Wanneer je als ondernemer begeleiding zoekt, is het erg belangrijk dat er een goede klik is met degene die jou begeleidt.

Wees waakzaam voor begeleiders, spirituele leraren, business coaches die 'gouden bergen' beloven.

Te vaak worden er magische formules verkocht waarvan achteraf blijkt dat ze niet werken.

Blijf te allen tijde dicht bij jezelf bij het kiezen van begeleiding ♥