Het mooiste dat je kan worden, is jezelf

Vele mensen op deze planeet Aarde zijn het contact met zichzelf kwijt. Hun Zelf ~ hun authenticiteit zit als het ware bedolven onder traumastof.

Traumastof ontstaat wanneer pijnlijke gebeurtenissen niet verwerkt kunnen worden. Onverwerkte pijnlijke gebeurtenissen - omschreven als psychisch trauma - kunnen je hele leven bepalen. Psychisch trauma kan ontstaan door emotioneel misbruik, door emotionele verwaarlozing, door seksueel misbruik, door confrontatie met een verslaafde ouder, door confrontatie met een narcistische ouder, door confrontatie met een narcistische partner, door opgegroeid zijn met emotioneel onbeschikbare ouders.

Onverwerkt psychisch trauma kan zich uiten in verschillende vormen. Enkele voorbeelden zijn vermoeidheid, laag energiepeil, depressieve gedachten, verstoord eetpatroon, fysieke klachten, neiging tot verslaving, huilbuien, woedeaanvallen, verdrietig zijn, een gevoel van eenzaamheid, een gevoel van leegte, schuldgevoelens, gevoelens van schaamte, je leven of je onderneming moeizaam kunnen vormgeven.

Ik ben 'ervaringsdeskundige' zoals ze dat noemen. Concreet betekent dit dat ik zelf veel traumatische ervaringen en situaties heb beleefd. Dit geeft me het voordeel dat ik goed kan invoelen hoe zwaar psychisch trauma weegt. Als ervaringsdeskundige durf ik me ook kwetsbaar op te stellen. Ik sta te allen tijde naast jou, niet boven jou. Ik ben grote voorstander van heling in verbinding, vanuit kwetsbaarheid, vanuit authenticiteit. 

Als research voor mijn boek er is niks mis met jou, voor mezelf, voor de mensen die ik begeleid, volg ik constant de laatste evoluties op het vlak van verwerken en helen van chronisch trauma. Mijn grootste voorbeelden en leermeester zijn Gabor Maté en Peter Levine. In 2019 ben ik bij Gabor Maté de opleiding 'Compassionate Inquiry' gestart.

Gabor Maté beseft als geen ander dat dé kern van heling bestaat uit verbindende relaties, uit collectieve heling, uit het tonen van compassie voor jezelf en voor de cliënt. 

Later in 2019 ga ik vervolgens aan de slag met Somatic Experiencing van Peter Levine. 

Wat ik echter steeds vaker ervaar, is dat dé meest waardevolle begeleiding bij trauma bestaat uit een helende relatie tussen therapeut en cliënt. Een relatie waarin er ruimte is voor kwetsbaarheid, authenticiteit, openheid, respect en vertrouwen. Zo' relatie kan in mijn optiek enkel tot stand komen wanneer de therapeut zijn eigen traumawerk (heeft) verricht. Gebeurt dit niet, dan bestaat er een grote kans dat de therapeut zijn of haar eigen onverwerkte pijn gaat projecteren op de cliënt.

Dat is ook de reden dat ik zelf aan mijn eigen heelwordingsproces blijf werken. Voor mezelf én voor jou ♥  

Je vindt hier verdere informatie omtrent begeleiding bij trauma

Social Balance - Inge Vandecaetsbeek

Op weg naar succes

Ontdek hoe we kunnen samenwerken

Trauma helen in verbinding

Traumaheling in verbinding

Samen trauma helen in verbinding

Leven in balans - Social Balance

Zachte begeleiding bij trauma

Samen gaan we op zoek naar meer balans in jouw leven.

Leven en werken als hoogbegaafde

Leven, werken & zijn als hoogbegaafde

Je leven en je carrière vormgeven als hoogbegaafde kan erg uitdagend zijn

Boek er is niks mis met jou

Mijn boek 'er is niks mis met jou'

Trauma uit de kindertijd is een zwaar ondergeschoven kindje. Ik heb besloten er een boek over te schrijven.

Dit vertellen anderen over Inge

Inge is authentiek, Inge is puur, Inge is kwetsbaar, Inge is zichzelf.
Dat maakt het verhaal dat ze te vertellen heeft ontzettend krachtig en de wijze waarop ze je ondersteunt. 
Daar ben ik Inge heel dankbaar voor.
 

Marlene Van der Poort - Communicatie met Dieren

Een baken van licht in een best wel verwarrende wereld. Zo voelt samenwerken met Inge voor mij.

De inzichten, de oprechte empathie en de heldere manier van communiceren die zij bezit, maken dat ik me heel veilig voel om met haar af te stemmen, vragen te stellen die ik niemand anders stel en eigen verworven inzichten te delen.

Dankzij Inge durf ik nog meer mijn eigen weg te gaan.

Dankzij haar leer ik voor mijn eigen waarheid te gaan staan, zonder telkens te vervallen in zelftwijfel of toch weer aanpassen aan 'datgene wat verwacht wordt'.

Te ontdekken dat er iemand is die echt op een zelfde golflengte zit, heeft er voor mij voor gezorgd dat ik nu beter kan inschatten welke keuzes echt de juiste voor me zijn.

Wat Inge te bieden heeft, dien je te ervaren. Ik geloof zelf enorm in de kracht van haar zachtheid, puurheid, eerlijkheid en compassie. Ze is voor mij de soort van 'hulpverlener/therapeute' van de toekomst. Door haar eigen ervaringen en de persoon die ze nu is, compassievol mee in te brengen in wat ze biedt, is ze volgens mij een voorloper op wat de 'therapie/hulpverlening/traumabegeleiding' van de toekomst zal zijn.

Het gaat niet langer over symptoombestrijding en 'leren omgaan met', het gaat over een fundamenteel proces naar heelheid als mens.

Ellen Plasmans - De Wildernis

Test

Authentieke, inspirerende blogs

Ontwikkelingstrauma bij hoogbegaafde volwassenen

Ontwikkelingstrauma bij hoogbegaafde volwassenen

Als je als hoogbegaafde volwassene kampt met ontwikkelingstrauma kan je authenticiteit onder een dikke laag traumastof verborgen liggen

Traumastof zachtjes wegblazen

Traumastof zachtjes wegblazen

Vaak ligt onze ware aard diep verborgen onder traumastof.

Liefdevolle relatie ouder-kind om toxische stress te vermijden

Hoe liefdevolle relaties stress verminderen

De aanwezigheid van een liefdevolle volwassene kan toxische stress bij een kind tegengaan