Wanneer je diepgaand heelt van ontwikkelingstrauma ontstaat er een proces van transformatie. Door verschillende traumalagen zachtjes af te stoffen komt het Authentieke Zelf weer naar voren. En dat ziet er vaak helemaal anders uit dan het getraumatiseerde, gevormde Zelf. In onderstaande blogs kan je hier meer over lezen.

 

Over de beladenheid van de term 'hoogbegaafdheid'

Wat heeft het Imposter Syndroom te maken met hoogbegaafdheid?

De Roos als symbool voor de energie van Maria Magdalena 🌹

Hoe je als slachtoffer van incest in het Stockholmsyndroom kan verzanden

Wat er gebeurt wanneer we verder 'kijken' dan de onzichtbare wereld

De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gevoerd naar de effecten van ingrijpende ervaringen uit de kindertijd.

C-PTSS komt niet voor in de DSM en is bijgevolg amper bekend, ook in de hulpverlening

Vertonen hoogbegaafden sneller narcistische kenmerken dan anderen?

Wat er gebeurt op zielsniveau door pleasegedrag