Wat hebben volwassenen met onverwerkt trauma en intense volwassenen met elkaar gemeen?

Er is 1 gemeenschappelijk kenmerk : ze zijn snel overweldigd. Door die gevoelens van overweldiging zijn ze vaak uit balans en voelen ze zich onbegrepen in deze wereld. Zij kunnen die gevoelens van overweldiging moeilijk kanaliseren en andersom kan de omgeving die gevoelens van overweldiging moeilijk plaatsen en/of hanteren. Zo ontstaat er vaak een disconnect. Een disconnect waardoor gevoelens van eenzaamheid en van onbegrepen voelen, versterkt worden.

Transformeren van trauma en intensiteit

Trauma verwerken en trauma helen, is een transformatieproces

Wanneer je als intense man of vrouw een transformatieproces doormaakt, is het cruciaal om eerder opgelopen trauma te helen, te transformeren. Om miskenning van onze ware aard (nature) en hetgeen we hebben meegemaakt (nurture) om te vormen naar bewustwording, naar erkenning, naar herkenning.

Miskenning komt vaak voor in de zin van minimaliseren van wat we hebben meegemaakt, van wat het met ons gedaan heeft. Maar ook miskenning in de zin van het omarmen van onze aard, van ons authentieke Zelf. Dat authentieke Zelf is vaak ergens in de loop van het leven omsluierd door traumastof.

Diepgaande, authentieke transformatie kan pas plaatsvinden zodra we het aandurven om donkere stukken naar de oppervlakte te brengen. Licht werpen op hetgeen we hebben meegemaakt. Licht werpen op onze verscholen authenticiteit. 

Er bestaan nog redelijk wat misverstanden omtrent het woord trauma. En zo mogelijk nog meer misverstanden omtrent hoogbegaafdheid. Het is mijn streven om licht te werpen op zowel trauma als op hoogbegaafdheid.

Wat is trauma?

Wanneer we spreken over trauma wordt er vaak gedacht aan trauma ontstaan in oorlogssituaties, na natuurrampen, in armoedegebieden. Trauma heerst echter overal, ook in landen waar het economisch stabiel is.

Er zijn verschillende vormen van trauma. Zo kan men spreken van acuut trauma, van chronisch trauma, van complex trauma. Mensen die bij mij aankloppen, zijn meestal getroffen door ontwikkelingstrauma, door gifted trauma: trauma ontstaan door miskende 'nature' (aard : begaafdheid) en uitdagende 'nurture' (omgeving : opvoeding, schoolsysteem, werkomgeving).

Ik schrijf regelmatig blogs omtrent de verschillende vormen van trauma. Je kan deze hier vinden: https://socialbalance.be/nl/blog/categorie/trauma

Wat verstaan we onder begaafdheid?

Mocht je op zoek zijn naar verdere inzichten omtrent 'begaafdheid' dan kan deze blog je allicht een stapje verder helpen: https://socialbalance.be/nl/blog/artikel/leven-als-intens-begaafde-man-vrouw

Door het leven gaan als intens begaafde man of vrouw


Gifted trauma - trauma bij begaafdheid

Wanneer je (hoog)begaafd bent geboren en deze eigenschap onvoldoende erkend en herkend is tijdens je levensloop kan er 'gifted trauma' ontstaan zijn. 'Gifted' is de Engelse term voor 'begaafd'. 

Hoe hevig en zwaar de gebeurtenissen ook geweest zijn, trauma gaat niet om wat er gebeurd is, maar om wat het met je gedaan heeft. Bij kinderen, adolescenten, volwassenen die kenmerken van begaafdheid vertonen, komt alles veel intenser binnen. Zij zijn als het ware gevoeliger voor de impact van bepaalde gebeurtenissen, woorden, emoties.

In deze blog kan je meer lezen omtrent de combinatie trauma en hoogbegaafdheid: https://www.socialbalance.be/nl/blog/artikel/er-niks-mis-met-jou

Wanneer je jarenlang - vaak al van kindsaf - emotioneel misbruikt, genegeerd of verwaarloosd bent - of je zo gevoeld hebt - is de kans groot dat je het contact met jezelf volledig kwijt bent. 

Je-zelf kan hierdoor bedolven raken onder laagjes traumastof.

Traumastof wegblazen ~ transformatie

Om terug in contact te komen met jezelf, is het belangrijk om traumastof zachtjes te verwijderen, om het zachtjes weg te blazen. Zodra er steeds meer stof wordt weggeblazen, komt je-zelf, je ware aard, je authenticiteit steeds meer naar boven. En dat is heel mooi ♥

Eén van de mooiste manieren om traumastof zachtjes te verwijderen, is heling in verbinding. Complex trauma is vaak ontstaan in relaties. Het kan weer geheeld worden in relaties. In gezonde relaties. In relaties waarbij er sprake is van verbinding, respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid, kwetsbaarheid.

Wat betekent holistische heling van chronisch & complex trauma?

Trauma dat al erg vroeg ontstaan is, is hardnekkig. Het heeft zich opgestapeld. Het heeft ons Authentieke Zelf veranderd. Ik omschrijf dat wel eens als 'er hangt traumastof over het Authentieke Zelf'.

Vaak zitten er dikke lagen traumastof over het Authentieke Zelf. Die krijg je niet zomaar eventjes weggeblazen door een gesprek. Daar is meer voor nodig. Het helen van dit type van trauma vraagt om een holistische aanpak, om een totaalaanpak. Om een aanpak waarbij moderne inzichten gecombineerd worden met traditionele methodes. Om een aanpak in verbinding. In verbinding met anderen, in verbinding met de Natuur.

Energy Healing Social Balance

Een aanpak waarbij zowel mentaal, emotioneel, lichamelijk, spiritueel als energetisch gewerkt wordt. Pure gesprekstherapie is dan ook niet voldoende gezien bij traditionele gesprekstherapie meestal hoofdzakelijk wordt gewerkt op mentaal en emotioneel vlak.

Dankzij pioniers als Peter Levine en Bessel van der Kolk is er steeds meer aandacht gekomen voor lichaamsgericht werk. Een hele waardevolle aanvulling. Op die manier wordt ook het lichamelijke aspect meegenomen.

Er zijn echter nog 2 levels die absoluut niet mogen ontbreken en dat zijn het energetische en het spirituele level. Trauma kan letterlijk in ons energieveld hangen. Het kan gaten in ons energieveld veroorzaken.

Wanneer er enkel op mentaal, emotioneel en lichamelijk vlak wordt gewerkt, kan het zijn dat die verstoringen in ons auraveld ons parten blijven spelen. In dergelijke gevallen zijn energetische healingen een mooie aanvulling.

Energy Healings als ondersteuning bij transformatieve processen

In 2019 ben ik contact gekomen met sjamanisme. Binnen het sjamanisme wordt er heel nauw gewerkt met kosmische energieën, met een mooie verbinding tussen hemel en aarde, tussen verschillende dimensies, verbinding tussen mens en natuur. Voor mij voelt het sjamanisme als een ontzettend waardevolle aanvulling bij helingsprocessen van trauma. Zelf ervaar ik helingen via sjamanisme vooral op het emotionele en spiritueel/energetische vlak. Hier vind je meer informatie omtrent de Energy Healings die ik aanbied

Type Energy Healings 🌹

Energetische & spirituele healing zijn erg waardevol als aanvulling. Dit type van healingen zal ten volle zijn werk doen als er eveneens werk verricht wordt op mentaal, emotioneel en lichamelijk vlak. Ervaring leert dat het werken met energie vooral mooie resultaten zal opleveren zodra iemand voldoende aanwezig is in zijn of haar lichaam. 'Embodied' zoals ze dat in het Engels noemen.

Meer informatie omtrent transformatieprocessen

Zoals ik eerder schreef, ontstaat er transformatie na het diepgaand helen van trauma, na het aanvaarden van wat er je is overkomen, na het aanvaarden en volledig omarmen van je mooie Authentieke Zelf.

Je kan op mijn website heel wat informatie vinden omtrent traumaheling en transformatie. Een aantal blogs omtrent beide topics kan je hier vinden : 

https://socialbalance.be/nl/blog/categorie/traumaheling-transformatie

Enjoy reading 🔮

Mocht je na het lezen van mijn blogs vragen hebben voor mij of een afspraak willen inplannen, kan je mij contacteren via email op inge@socialbalance.be

 

Trauma helen in verbinding Inge Vandecaetsbeek